Respirasjonssykdommer | ResMed Norge

Respirasjonssykdommer

Respirasjonssykdommer påvirker lungene og andre deler av respirasjonssystemet. De blir også ofte kalt pulmonal sykdom, pulmonal lidelse, lungesykdom og lungelidelse. Les mer om noen vanlige respirasjonssykdommer, deres årsaker og behandlingsalternativer.

Hva er KOLS?

Les mer om kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): årsaker, faser, diagnose og behandling.