Informasjon om bruk av ResMed-masker med magnetklips

Oppdatert informasjon om masker med magneter for maskebrukere

Sist oppdatert: 20. november 2023

Pasientsikkerhet er ResMeds høyeste prioritet, og vi vil alltid følge våre veiledende prinsipper som prioriterer pasientens behov og sikkerhet for å sikre at den beste omsorgen gis til de millionene av mennesker som vi betjener over hele verden.

Vi forstår viktigheten av å bruke riktig maske til den pågående behandlingen for personer med søvnapné, KOLS og andre kroniske sykdommer. I løpet av det siste året har vi vært engasjert i diskusjoner med helsemyndigheter for å sikre at vi er oppdatert med de nyeste anbefalingene rundt bruk av magneter når de brukes i nærheten av visse implantater og medisinske apparater.

For å gi pasienter og helsepersonell oppdatert veiledning om sikker bruk av ResMed-masker med magneter, har vi oppdatert avsnittene om kontraindikasjoner og advarsler i brukerveiledningene våre. Våre tiltak er som svar på ny informasjon innhentet gjennom de nyeste anbefalingene fra myndighetene, ettermarkedsovervåking og bransjepraksis relatert til potensiell magnetisk forstyrrelse maskene våre med magneter kan ha når de er i nærheten av visse implantater eller medisinske apparater.

For mer informasjon kan du se de vanlige spørsmålene nedenfor, og hvis du har spørsmål om din spesifikke situasjon, kan du ta kontakt med stedet der du får utlevert din maske eller legen din.

resmed behandlingsmasker med magnetiske klips

 

ResMed-masker med magneter har magnetklips for å gi pasientene en enkel måte å feste og  løsne hodestroppene til maskerammen.

Gjelder dette meg?

Hvis du ikke bruker en maske med magneter, gjelder ikke de oppdaterte kontraindikasjonene og advarslene for deg.

De oppdaterte kontraindikasjonene for ResMed-masker med magneter gjelder kun hvis du, eller noen som er i nær fysisk kontakt med deg mens du bruker masken (f.eks. sengepartner), har et bestemt implantat eller medisinsk apparat som er identifisert nedenfor.

Hvis du bruker en ResMed-maske med magneter bør du også være oppmerksom på den oppdaterte advarselen som er angitt nedenfor.

Oppdaterte kontraindikasjoner*

Masker med magnetiske komponenter er kontraindisert for bruk av pasienter der de, eller noen som er i nær fysisk kontakt når masken brukes, har følgende:

  • Aktive medisinske implantater som interagerer med magneter (dvs. pacemakere, implanterbare hjertestartere (ICD), nevrostimulatorer, cerebrospinalvæske (CSF)-shunter, insulin-/infusjonspumper)
  • Metalliske implantater/gjenstander som inneholder ferromagnetisk materiale (dvs. aneurismeklemmer/flowavbruddsapparater, emboliske coiler, stenter, ventiler, elektroder, implantater for å gjenopprette hørsel eller balanse med implanterte magneter, okulære implantater, metalliske splinter i øyet)

Oppdatert advarsel**

Hold magnetene på en trygg avstand på minst 6 tommer (150 mm) til implantater eller medisinsk utstyr som kan bli negativt påvirket av magnetisk interferens. Denne advarselen gjelder deg eller alle som er i nær fysisk kontakt med masken din. Magnetene sitter i rammen og de nedre hodestroppklemmene, med en magnetfeltstyrke på opptil 400 mT. Når de brukes kobles de sammen for å feste masken, men de kan løsne utilsiktet under søvn.

Implantater / medisinsk utstyr, inkludert de som er oppført under kontraindikasjoner, kan bli negativt påvirket hvis de endrer funksjon under eksterne magnetiske felt eller inneholder ferromagnetiske materialer som tiltrekker seg / avstøter magnetiske felt (noen metalliske implantater, f.eks. kontaktlinser med metall, tannimplantater, metalliske kraniale plater, skruer, borehullsdeksler og benerstatningsenheter). Rådfør deg med legen din og produsenten av implantatet / annet medisinsk utstyr for informasjon om de potensielle bivirkningene av magnetiske felt.

Vær oppmerksom på at ikke alle modeller eller varianter av medisinske apparater som står oppført i kontraindikasjonene, vil bli påvirket av eksterne magnetiske felt. Ta kontakt med legen din hvis du ikke er sikker på om et implantat eller medisinsk apparat faller inn under kontraindikasjonene eller du trenger ytterligere informasjon om de potensielle uønskede effektene av magnetiske felt for ditt spesielle implantat eller medisinske apparat.

Hvilke ResMed-masker inneholder magneter?

Bruk lenkene nedenfor for å finne mer informasjon om hver enkelt ResMed-maske som har hodestropper med magnetklips. Tilgjengeligheten av produkter kan variere i hvert land.

 

Helmasker

Vanlige spørsmål for maskebrukere

ResMed-masker med magneter er trygge når de brukes i henhold til den oppdaterte bruksanvisningen, inkludert kontraindikasjoner og advarsler.

Magneter brukes i noen ResMed-masker for å gi brukeren en enkel måte å feste og løsne hodestroppene til maskerammen. Dette kan være spesielt fordelaktig for brukere med funksjonshemminger, inkludert personer med nedsatt fingerferdighet eller synshemming.

Ferromagnetisk refererer til en materiell egenskap som påvirkes av magnetiske felt (f.eks. tiltrekkes/frastøtes under magnetiske felt). Materialer som er ferromagnetiske, er vanligvis laget av jern, kobolt, nikkel eller noen legeringer som er laget av disse elementene.

Ikke alle medisinske implantater som er oppført i kontraindikasjonene, er laget av ferromagnetiske materialer. Ta kontakt med legen din hvis du ikke er sikker på om et implantat eller medisinsk apparat faller inn under kontraindikasjonene eller du trenger ytterligere informasjon om de potensielle uønskede effektene av magnetiske felt for ditt spesielle implantat eller medisinske apparat.

Bytt ut masken som inneholder magneter, med en alternativ maske uten magneter innen rimelig tid. Kontakt stedet der du får utlevert din maske for andre maskealternativer.

Vær oppmerksom på at ResMed gjør maskene våre uten magneter tilgjengelige der du får din maske, for erstatning for kontraindiserte pasienter. Hvis en alternativ maske ikke er tilgjengelig, kontakt legen din for riktige neste trinn angående behandlingen.

Ta kontakt med sykehusavdelingen eller legen din hvis du ikke er sikker på om et implantat eller medisinsk apparat faller inn under kontraindikasjonene eller du trenger ytterligere informasjon om de potensielle uønskede effektene av magnetiske felt for ditt spesifikke implantat eller medisinske apparat.

Kontakt ditt behandlende sykehus for alternative masker uten magneter. Vær oppmerksom på at ResMed gjør maskene våre uten magneter tilgjengelige der du får din maske, for erstatningsformål for kontraindiserte pasienter.

Kontakt oss

Kontakt ditt behandlende sykehus eller legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer eller ønsker mer informasjon.

For å kontakte ResMed kan du besøke denne websiden.

Vennligst se brukerveiledningene for relevant informasjon relatert til advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktene.

*Kontraindikasjoner: forhold der masken ikke skal brukes.

**Advarsler: Identifiserer en mulig fare og gir informasjon om hvordan masken kan brukes på en trygg måte.