Forskning i søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) | ResMed Norge

Forskning innen søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Et ekspanderende antall vitenskapelige bevis indikerer tydelig at søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelses (SDB) har en dyp negativ innvirkning på folkehelsen. Gjennom sitt sterke samarbeid med det globale medisinske samfunnet, er ResMed opptatt av å:

  • Øke bevisstheten om farene ved ubehandlet SDB
  • Støtte pågående forskning på sammenhengen mellom SDB og annen helserisiko
  • Finne effektive kliniske løsninger for å forbedre helsen og livene til SDB-pasienter

Big data-analyse

Sentral søvnapné under CPAP-terapi: oppdag den første innsikten fra en big data-analyse.

Støtte til etterforsker initiert forskning

ResMed tror på behovet for å støtte etisk, uavhengig klinisk forskning, utført av kvalifiserte tredjepartsetterforskere.

 

Narval CC er indisert for å behandle voksne med snorking eller mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA). I tilfeller av alvorlig OSA er den indisert etter at behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) har mislyktes, manglende etterlevelse eller når tilbud om slik behandling er avslått.

Dette innholdet er kun beregnet for helsepersonell. Vennligst se bruksanvisningen for relevant informasjon relatert til advarsler og forholdsregler som må tas i betraktning før og under bruk av produktet.