Ordliste | ResMed Norge

Ordliste

Ordlisten vår inneholder ordforråd som ofte brukes til å snakke om produkter og funksjoner på nettstedet vårt og aspekter ved vår tjeneste.

A  B  C  I  V

 

A

 

AHI (apné-hypopné-index)

Denne forkortelsen står for apné-hypopné-indeks. AHI måles ved å ta det totale antallet apneer og hypopneer («hendelser») du har hatt i løpet av natten, og dele det på antallet timer du har sovet. Dette måles også hvis du bruker et behandlingsapparat, men antallet hendelser deles på antallet timer du faktisk har brukt apparatet i løpet av natten. Se også Apnè; Hypopné.

 

APAP (automatisk positivt luftveistrykk)

APAP står for automatisk positivt luftveistrykk. Ettersom en pasients trykkbehov kan variere i løpet av natten, endrer behandling med APAP det leverte lufttrykket automatisk, i motsetning til CPAP. APAP responderer på obstruktive hendelser eller fravær av hendelser ved enten å øke eller å redusere trykket. Dette bidrar til å levere det optimale behandlingstrykket for hver enkelt søvnfase, og kan være mer behagelig enn CPAP-behandling. ResMeds APAP-behandling leveres i våre AutoSet-apparater. Se også CPAP; AutoSet; AHI. Se også: CPAP; AutoSet

 

Apné

Apné er gresk for pustestopp, som skjer hos pasienter med søvnapné. Til diagnostiske formål klassifiseres en apné som en pustestopp under søvn, som varer i ti sekunder eller mer. Se også: søvnapné, obstruktiv søvnapné, sentral søvnapné, mixed søvnapné

 

ASV (Adaptiv Servo-Ventilasjon)

ASV er en type PAP-behandling som behandler en rekke sentrale søvnlidelser, inkludert periodiske pustemønstre som Cheyne-Stokes respirasjon (CSR). Sentral søvnapné skjer når mellomgulvet ikke trekkes sammen. Dermed trekkes ikke pusten, selv om luftveiene er åpne. Se også: sentral søvnapné, periodisk pusting, Cheyne-Stokes respirasjon. Se også: Apnea; Sentral søvnapné; Periodisk pust; Cheyne – Stokes respiration (CSR)

 

AutoSet™

AutoSet er navnet på ResMeds APAP-teknologi, som justerer behandlingstrykket i henhold til obstruktive endringer i pasientens luftveier. Obstruksjonen kan variere fra time til time, mellom netter og årstider, og trykket justeres kontinuerlig for å levere det laveste og mest optimale behandlingstrykket som behøves. AutoSet er klinisk bevist å øke komfort og bruk.

 

 

B  C  I  V

 

B

 

Behandlingstrykk

Behandlingstrykket settes av din lege eller sykepleier. Trykket måles i cm H2O, centimeter vanntrykk. Innstillingen bestemmer hvor mye lufttrykk maskinen kan levere under behandlingen. På Auto-CPAP settes et minimumstrykk og et maksimumstrykk, og ved bilevel-CPAP settes det grenser for ekspiratorisk og inspiratorisk trykk. Se også: Trykk

 

Bilevelbehandling/ BiPAP-behandling

Mens CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) terapi leverer luft ved ett fast trykk, gir bilevel-terapi to forskjellige nivåer av trykk:
• høyere trykknivå når du puster inn; og
• lavere trykknivå når du puster ut.
Dette gjør det lettere å puste ut mot lufttrykket. ResMeds bilevelbehandling leveres i vårt VPAP-segment.
Se også: VPAP; CPAP

 

BMI (body mass index, norsk: kroppsmasseindex)

Ved å bruke målene av vekt delt på høyde (ganger to) får man fram et forholdstall. BMI brukes for å beregne om en person er under-, normal- eller overvektig i forhold til kjønn og høyde.

 

Brukstid

Apparatet registrerer tiden maskinen er skrudd på og man puster i masken. Brukstiden er en del de data som brukes når man vurderer om man har god bruk og effekt av behandlingen. Se også: Compliance.

 

B  C  I  V

 

C

 

Climate Control

Dette er navnet på ResMeds fukterteknologi. Climate Control er et komfortabelt fuktesystem som gir minst mulig kondens uten at det går ut over fuktigheten du mottar i luften. Ved å bruke et ClimateLine ™ oppvarmet slange med ditt Climate Control-system kan du holde luften i slangen varm hele natten. Fuktighet og temperatur opprettholdes selv når omgivelsesforholdene endres. For å aktivere Climate Control på S9, Air10 eller Lumis trenger du en varmefukter og ClimateLine ™-luftslange.
Se også: Fuktighet; rainout.

 

CO2-utvasking

Under normal pusting puster du inn oksygen og puster ut karbondioksid (eller CO2). Når du bruker maskebehandling, kan noe av CO2 forbli i masken. Derfor har alle masker en ventilfunksjon som ‘vasker ut’ CO2 for å gi en best mulig luftkvalitet.

 

Compliance

Dette er et begrep som brukes for å beskrive hvor godt du følger den anbefalte bruken av behandlingen din. Hvis du er compliant, betyr det at du bruker den som anbefalt for å få effekt av behandlingen. Hvis du ikke er compliant, bruker du behandlingen mindre eller har for store utfordringer med bruken til å få nytte av den.

 

CPAP (continuous positive airway pressure; kontinuerlig positivt luftveistrykk)

CPAP er en type terapi som leverer trykkluft med ett fast trykk hele natten for å holde luftveiene åpne. Dette for å hindre at du slutter å puste i søvne (‘apné’). CPAP er egnet for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA).
Se også: Apné; Søvnapné; Obstruktiv søvnapné (OSA); APAP; VPAP.

 

CSA (sentral søvnapné)

Mens noen apneer er forårsaket av en blokkering (eller obstruksjon) i de øvre luftveiene, er sentral søvnapné når pusten stopper mens luftveiene er åpne. Selv om luftveiene er åpne, stopper den automatiske pustebevegelsen opp fordi hjernen ikke sender signal til kroppen om å puste.
Se også: Apné; Obstruktiv søvnapné (OSA).

 

B  C  I  V

 

E

Easy-Breathe teknologi

Dette er navnet på ResMeds teknologi for ekstra komfortabel luftstrøm fra maskinen, som etterligner det naturlige pustemønsteret ditt. Easy-Breathe-motoren reduserer lyden på enheten din til likt som hvisking, og bidrar til at ditt (og partnerens) sovemiljø er stille og avslappet.

Ekspirasjon

Å puste ut, enten naturlig (automatisk) eller mekanisk (ved hjelp av et behandlingsapparat eller ventilator). Også referert til som utpust.

EPR (expiratory pressure relief; ekspiratorisk trykklettelse)

EPR™, som står for ekspiratorisk trykkavlastning, er en komfortfunksjon som er tilgjengelig på noen av ResMeds behandlingsapparater. Den senker skånsomt det leverte trykket ved utpust, noe som gjør det litt lettere å puste ut. På AirSense 10 kalles dette «trykkavlastning»

 

B  C  I  V

 

F

 

Flow (Luftstrøm)

Generelt refererer flow til strømmen av luft som kommer inn i lungene når du puster (enten naturlig eller ved hjelp av et behandlingsapparat.)

 

Flow limitation / Luftstrømsbegrensning

Dette er hendelser med trangere luftveier som begrenser luftstrømmen inn i kroppen. Dette skyldes obstruksjon (eller kollaps) av de øvre luftveiene.

 

Forsegling (eller tetning)

Masken din må tette godt mot ansiktet ditt for at du skal få full nytte av behandlingen. En god forsegling betyr at lufttrykket som leveres til deg blir fordelt jevnt og komfortabelt og ikke lekker ut fra masken din. Du kjenner at det er en god forsegling når masken din føles fast, men ikke stram mot huden i ansiktet. Hvis du hører eller kjenner at luft siver ut av masken din (dvs. ‘lekker ‘), tetter ikke masken din godt. Kontroller at du har riktig masketype og rett maskestørrelse for ditt ansikt.

 

Fukter / Varmefukter

Under behandling med PAP-terapi, vil en tilkoblet vannbeholder varme og fukte luften når den kommer ut av apparatet. Dette hjelper deg med å unngå tørr nese eller hals, holder luftveiene fuktige (slik at de ikke tørker ut), og hjelper deg med å holde munnen lukket mens du sover. Å bruke en varmefukter kan utgjøre en positiv forskjell for din behandlingskomfort og opplevelse. ResMeds fukterteknologi kalles Climate Control. Se også: Climate Control.

 

B  C  H  I  V

 

H

 

Helmasker

Helmasker er en type maske som brukes under positiv lufttrykksbehandling. Helmasker dekker både nese og munn. Hvis du puster gjennom munnen, kan dette være det beste alternativet for deg. Disse maskene er også gode å ty til hvis du har allergier eller tett nese – luften kan fortsatt strømme inn gjennom munnen selv om nesen er tett. Se også: Neseputemasker; Nesemasker.

Hendelse

Dette er et uttrykk som beskriver en apné eller hypopné som oppstår under behandlingen.

Hypopné

Hypopné er en delvis blokkering av luftveien. Under en hypopné er pusten begrenset med 50% mindre enn pusten i samme periode, med delvis sammenfall av øvre luftveier i 10 sekunder eller lenger.

 

 

B  C  I  V

 

I

 

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV)

NIV er en ikke-invasiv måte å levere luft til deg for å hjelpe deg med å puste. Med NIV leveres trykkluft fra et overtrykksapparat via slange og en maske. Helmasker eller nesemasker er de vanligste masketypene.
Se også: Invasiv ventilasjon

 

Innsovningstid; Rampe

Se: Rampe/rampetid

 

Inspirasjon

Inspirasjonen er den aktive prosessen som gjøres når vi puster inn, enten spontant (automatisk) eller mekanisk (ved hjelp av et behandlingsapparat eller ventilator).

 

Inspirasjonstid (Ti)

Inspirasjonstiden viser til hvor lang tid (i sekunder) du bruker på inspirasjon / innpust (dvs. hvor lang tid apparatet er innstilt på at luften skal strømme inn i lungene).
Se også: TiControl.

 

Inspirasjonstrykk

Inspirasjonstrykket er kraften på lufttrykket som leveres til deg mens du puster inn. Måles i cm vanntrykk / cm H2O. Se også Inspirasjon; Trykk. Se også: Trakeostomi; Intubasjon; Ikke-invasiv ventilasjon

 

Intelligent Volume-Assured Pressure Support (iVAPS)

iVAPS er en modus som finnes i noen av ResMeds apparater og som garanterer et bestemt luftvolum. IVAPS har en intelligent beregning av luften som strømmer inn og ut av lungene og hvor mye luft du trenger på neste pust. Dette for å sikre at du får det riktige luftvolumet som er nødvendig for deg.
Se også: Volum.

Intubasjon

En medisinsk prosedyre der et rør settes ned i halsen for å gi deg oksygen. Se også: Invasiv ventilasjon

 

Invasiv ventilasjon; Invasiv behandling

Invasiv ventilasjon er en ventilasjonsmetode som krever at en slange føres inn i kroppen din for å hjelpe til å puste. Dette kan være via intubasjon (der et rør settes ned i halsen), eller en trakeotomi (hvor det lages et snitt i halsen). Ikke-invasiv ventilasjon derimot, krever ikke at noe føres inn i kroppen din for å gi luft. I stedet blir luft levert gjennom en maske du bruker over munnen og / eller nesen. Se også: Trakeotomi; intubasjon; Ikke-invasiv ventilasjon

 

 

B  C  I  V

 

K

 

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)

KOLS er en lungesykdom som utvikler seg over tid, hovedsakelig forårsaket av sigarettrøyking, luftforurensning, kjemiske gasser eller støv

Komplex søvnapné

Kompleks søvnapné er en form for søvnapné der sentrale apneer vedvarer (eller dukker opp) under forsøk på å behandle obstruktive apneer med CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk) eller bilevel-terapi. Se også: Apné; Obstruktiv søvnapné; CPAP; Bilevelbehandling

 

 

B  C  I  L  V

 

L

 

Latexfri

Alle ResMed-masker er latexfri.

Lekkasje; Luftlekkasje

Lekkasje viser til luft som slipper ut (eller lekker) ut av masken din på grunn av problemer som ikke passende masketype eller -størrelse, at masken er feilmontert eller feiltilpasset, eller hvis maskeputen er utslitt og må skiftes ut.

Luftveiene

Luftveiene består av alle organene i kroppen din som hjelper deg med å puste. De består av øvre og nedre luftveier. Se også: Øvre luftveier; Nedre luftveier

 

 

B  C  I  M  V

 

M

 

Minuttventilasjon

Viser til volumet av luft som pustes inn (eller ut) i løpet av en periode på 60 sekunder.

 

Mixed apné / Blandet apné

Dette er en blanding av både obstruktiv søvnapné, der det er et sammenfall (eller hindring) i de øvre luftveiene, og sentral søvnapné, hvor det ikke gjøres noen anstrengelser for å puste. Se også: Sentral søvnapné (CSA); Obstruktiv søvnapné (OSA); Nedre luftvei.

 

Munnlekkasje

Viser til luft som slipper ut (eller lekker) ut av munnen under overtrykksbehandling. Dette skjer når du puster gjennom munnen i stedet for nesen, og munnen ikke er dekket av en maske.

 

 

B  C  I  V

 

N

 

Nedre luftveier

Luftveiene består av alle organene i kroppen din som hjelper deg med å puste. Luftrøret og lungene utgjør de nedre luftveiene. De nedre luftveiene er beskyttet av brysthulen, som også inneholder hjertet. Se også: Øvre luftveier; Luftveiene.

 

 

Nesemaske

Nesemasker dekker bare nesen. De som puster gjennom munnen, kan oppleve lekkasje med en nesemaske, ettersom luften som går inn i nesen kan slippe ut av munnen om munnen er litt åpen. Dette kan unngås ved å bruke en hakestropp som hjelper til med å holde munnen lukket. Se også: Neseputemasker; Helmasker

 

Neseputemaske

Neseputemasker er ganske populære på grunn av størrelsen. Dette er den minste typen behandlingsmaske, med to myke «puter» som er plassert i neseborene. Hvis du har tendenser til klaustrofobi, kan dette være et godt alternativ for deg. Som med nesemasker kan du få stor lekkasje hvis du puster gjennom munnen, så det kan bli nødvendig med en hakestropp. Se også: Nesemasker; Helmasker

 

NIV (Ikke-invasiv ventilasjon)

NIV er en ikke-invasiv måte å levere luft til deg for å hjelpe deg med å puste. Med NIV leveres trykkluft fra et overtrykksapparat via slange og en maske. Helmasker eller nesemasker er de vanligste masketypene.

Se også: Invasiv ventilasjon

 

 

NMD (nevromuskulær sykdom)

Viser til en rekke sykdommer og tilstander som påvirker musklene dine. Dette kan skyldes sykdom i selve musklene eller nervene i musklene.

 

 

Non-REM søvn

Søvnsyklusen består av to vekslende søvnstadier: REM (rask øyebevegelse; rapid eye movement) og Non-REM (ikke-rask øyebevegelse; non-rapid eye movement). Begge fasene er viktige for forskjellige funksjoner i kroppen vår. Non-REM omtales ofte som de dypere søvnstadiene. Aktivitetsnivået i hjernebølgene er rolig. Se også: REM

 

 

B  C  I  V

 

O

 

Oksygenbehandling

En behandling hvor oksygen blir tilført med et nesekateter for å øke oksygennivået i blodet i tilfeller der pasientens lunger ikke klarer dette tilfredsstillende selv

 

 

Oksymeter

Et oksymeter er en liten sensor som settes på fingertuppen for å beregne pulsen og oksygenmetningen i blodet. Det er vanlig å bruke for å undersøke oksygenopptak både på dag og natt. Et oksymeter kan også brukes for å sjekke oksygenmetningen under behandling med et overtrykksapparat. Se også: Pulsfrekvens; oksygenmetning

 

 

OSA (obstruktiv søvnapné)

OSA står for obstruktiv søvnapné. Dette er den vanligste formen for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. OSA er når en apné eller hypopné inntreffer som følge av en hel eller delvis blokkering eller kollaps av de øvre luftveiene. Se også: Apné; CSA; Øvre luftveier; hypopné

 

Overdreven søvnighet på dagtid 
Overdreven søvnighet på dagtid er en tilstand der du stadig blir trøtt om dage og generelt mangler energi, selv om du kanskje føler at du har fått nok søvn.
Overført støy
Henviser til støy som dannes inne i behandlingsapparatet, f.eks fra motoren. Det er støyen du kan føle og høre i slangen, men som ikke høres like godt i rommet. Se også: Utstrålt støy.

 

 

B  C  I  V

 

P

 

Periodisk pusting

Periodisk pusting beskriver et ustabilt pustemønster i løpet av natten. Ved periodisk pusting vil du ha perioder i pustesyklusen der pusten er dyp og deretter grunn, noe som kan føre til en sentral apné, altså at du slutter å puste i mer enn 10 sekunder selv om luftveiene er åpne. Se også: Apné; Sentral søvnapné (CSA)

 

 

Polysomnografi (PSG)

Dette er en test som brukes til å overvåke hjernebølger under søvn, og dermed tolke våkenhet og søvnstadier. Tolkningen fra en PSG kan brukes til å vurdere kvaliteten på søvnen din og sannsynligheten for å ha en søvnforstyrrelse.

 

 

Puls

Viser til antall hjerteslag i løpet av 60 sekunder. Pulsen din kan måles med en oksimeter. Se også: oksymeter

 

B  C  I  S  V

 

R

 

Rainout

Begrepet «rainout» brukes ofte om kondensen som samles i slangen og masken under behandlingen. Kondens oppstår når den varme, fuktede luften fra apparatet møter den kaldere romtemperaturen og blir avkjølt. Kaldere luft kan ikke romme like mye fuktighet som varm luft, noe som får vannet i den fuktede luften til å danne dråper.

 

 

Rampe/rampetid

Rampefunksjonen er utviklet for å gjøre behandlingen mer behagelig ved å innføre det foreskrevne behandlingstrykket gradvis hver kveld. Når rampefunksjonen er aktivert, starter lufttrykket på et lavere nivå enn det foreskrevne og trappes langsomt opp til det fulle behandlingstrykket i løpet av innstilt tid, maksimalt 45 minutter. AirSense 10 har også en ny rampefunksjon som heter AutoRamp™, og som øker trykket gradvis på en lignende måte som ved standardfunksjonen. Her økes imidlertid trykket automatisk til det foreskrevne behandlingstrykket når apparatet registrerer at du har sovnet, selv om det har gått mindre enn 45 minutter.

 

 

REM-søvn

Søvnsyklusen består av to vekslende søvnstadier: REM (rask øyebevegelse; rapid eye movement) og NREM (ikke-rask øyebevegelse; non-rapid eye movement). Begge fasene er viktige for ulike funksjoner i kroppen vår. REM-søvn omtales ofte som «drømmesøvn». Aktivitetsnivået i hjernebølgene er høyt i denne søvnfasen. Se også: NREM

 

Respirasjonsfrekvens

Pustefrekvensen, målt som antall pust per minutt.

 

Respiratory rate

Refers to the frequency of breathing, measured as the number of breaths per minute.

 

 

ResScan

ResScan er navnet på ResMeds PC-baserte programvare. Det er programvaren som helsepersonell og medisinsk-teknisk personell kan bruke for å laste ned behandlingsdataene dine for å vurdere din bruk og effekt av behandlingen.

 

Restriktiv lungesykdom

En restriktiv lungesykdom er en tilstand som påvirker forholdet mellom muskler og bein rundt ribbeinene og luftveiene (det vil si organene i kroppen din som hjelper deg å puste).

B  C  I  V

 

S

 

SDB (søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser)

SDB er et begrep som brukes for å beskrive en gruppe tilstander der en person har problemer med å puste eller slutter å puste mens han sover. Også generelt referert til som «søvnapné». Se også: Søvnapné; OSA; CSA; Mixed søvnapné, Komplex søvnapné; Periodisk pusting

 

Sikkerhetsventil (anti-kvelningsventil, AAV)

Alle ResMeds ventilerte helmasker har en innebygget sikkerhetsventil. Om apparatet skulle stoppe av en eller annen grunn (f.eks ved strømbrudd), vil sikkerhetsventilen åpnes og du vil da puste inn romluft gjennom åpninger i masken. Se også: CO2-utvasking.

 

 

Snorkeindex

Snorking registreres og rapporteres i en søvnregistrering. Snorkeindexen baseres på styrken og varigheten av trykkbølgene som snorkingen forårsaker.

 

 

Søvnapné

Dette er den generelle benevnelsen på en gruppe lidelser som kjennetegnes ved at man slutter å puste mens man sover. Søvnapné forkortes ofte SDB (Søvnforstyrret pust) i medisinsk faglitteratur. Se også SDB; OSA; CSA; Mixed søvnapné, Komplex søvnapné, Periodisk pusting

 

B  C  I  T  V

 

T

 

TiControl

Dette er navnet på en unik funksjon på ResMeds bilevelapparater. TiControl gir din behandler muligheten til å bestemme hvor lenge lufttrykket skal holdes høyere på innpusten, slik at dine behov for behandling blir optimal. Se også: Inspirasjonstid (Ti)

 

 

Tidalvolum / tidevolum

Viser til volumet luft som du puster i løpet av ett enkelt pust (Vt)

 

Trakeotomi

Dette er en kirurgisk prosedyre der det lages en åpning i halsen fra huden til luftrøret. Slik kan man sette inn et rør som fører luft til lungene. Det brukes oftest enten et filter som fukter og varmer luften, eller et ventilatorapparat som gir pustestøtte. Se også: Invasiv ventilasjon

 

Trykk

Apparater for overtrykksbehandling måler luften som leveres til deg i trykkenheter (dvs. centimeter vann, eller cm H2O). Hvis for eksempel behandleren din foreskriver et behandlingstrykk på 15 cm H2O, er det kraften på lufttrykket som trengs for å holde luftveiene åpne for å minimere eller unngå apneer. Se også: Behandlingstrykk

 

Trykkport / Oksygenport

Noen masker har en egen tilkoblingsport for oksygen- eller trykkmålingsslanger, for tilførsel av oksygen eller måling av trykk under behandling.

 

B  C  I  V

 

U

 

Utstrålt støy

Henviser til lyden som er laget av terapiapparat – det er lyden som er hørbar i rommet. Se også: Overført støy

 

 

B  C  I  V

 

V

 

Ventilasjon

Prosessen der luft går inn og ut av lungene. Dette gjøres enten spontant, det vil si gjennom automatisk pusting, eller mekanisk ved hjelp av en ventilator. Ved å bruke en ventilator vil maskinen levere lufttrykk som blåses inn i luftveiene – enten ikke-invasivt (via en maske over munnen og / eller nesen) eller invasivt (via en trakeotomi). Se også: Invasiv ventilasjon; Ikke-invasiv ventilasjon; trakeotomi

 

Volum

Volum betyr i dette tilfellet mengden luft målt i enten milliliter (mL) eller liter (L).

 

VPAP

VPAP er navnet på ResMeds bilevelteknologi som leverer overtrykksbehandling med to ulike trykk. Lufttrykket er høyere ved innpust og lavere ved utpust. Se også: Bilevel; Behandlingstrykk.

 

Øvre luftveier

Nesen, svelget og strupen utgjør de øvre luftveiene. Se også: Luftveiene; Nedre luftveier.