Kronisk obstruktiv lungesykdom | ResMed Norge

KOLS

Det er anslått at 251 millioner personer over hele verden lever med KOLS.Dette fører til en stor sosial og økonomisk belastning på enkeltpersoner, lokalsamfunn og det globale helsesystemet.  ResMed samarbeider med helsepersonell for å utvikle innovative løsninger som kan brukes til effektivt å administrere og følge opp KOLS-pasienter hjemme. 

Les om NIV i hjemmet for KOLS

NIV i hjemmet for KOLS

Les mer om hvorfor, når og hvordan du foreskriver ikke-invasiv ventilasjon (NIV) i hjemmet for KOLS.

Forskning på NIV i hjemmet for KOLS

Les om viktige funn fra nyere klinisk forskning og betydning for behandlingsbeslutninger og pasientutvelgelse.

Tilkoblede NIV-løsninger i hjemmet for KOLS

Oppdag ResMeds tilkoblede NIV-løsninger i hjemmet for behandling av KOLS.

Eksperten har ordet

Intervju, dr. Chris Carlin, JIVD 2018

Kan automatiske moduser og avstandsoppfølging gjøre det enklere å få behandling og kvalitetspleie med NIV ved KOLS og OHS?  

 Intervju, Pr Gonzalez-Bermejo; ERS 2018

Hvordan forene man med høyintensiv NIV hos KOLS-pasienter hjemme.

Referanser:

  1. World Health Organization. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronicobstructive-pulmonary-disease-(copd) (accessed January 31, 2019).