Lumis HFT – apparat for high-flow-behandling av KOLS i hjemmet | ResMed Norge
  • Lumis-high-flow-behandling-ResMed
  • Lumis-high-flow-behandling-ResMed
Lumis-high-flow-behandling-ResMed
Lumis-high-flow-behandling-ResMed
Lumis-high-flow-behandling-ResMed

Lumis HFT™

En komplett løsning for high-flow-behandling

Lumis HFT-apparatet er utviklet for å levere fukting og flow til hjemmebaserte KOLS-pasienter som lider av kronisk hoste med slimproduksjon. Med innebygd fjernmonitoreringstilkobling gjør Lumis det mulig å følge opp alle dine lungepasienter i AirView, ResMeds sikre* skybaserte pasienthåndteringssystem.
Oppdag den komplette fjernmonitoreringsløsningen som består av Lumis HFT, AcuCare HFNC og AirView.

Forenkle livet med et brukervennlig apparat for high-flow-behandling

Lumis HFT kan levere en full natt** med oppvarmet, fuktet luft – med eller uten oksygen – med justerbare innstillinger for flow, temperatur og fukting.

Brukergrensesnittet er utviklet for å være intuitivt og enkelt å navigere. HumidAirTM-varmefukteren og ClimateLineAirTM oppvarmet slange er enkle å løsne og rengjøre og kan brukes på nytt.

Lumis HFT er liten, lett og stillegående*** og utviklet for å levere diskré og behagelig behandling i hjemmet.

lumis-high-flow-behandling-pasient-hjemme

Sett opp, titrer og følg enkelt opp pasienter

high-flow-behandling-oksygen-kols-pasient-i-hjemmet-oppsett

Med bare tre innstillinger og et ukomplisert grensesnitt er det raskt og enkelt å sette opp og titrere nye pasienter. Du kan også tilføre og fukte oksygen for KOLS-pasienter som får langtidsoksygenbehandling (LTOT) og har kronisk hoste med slimproduksjon.

Lumis HFT bruker standard ResMed Air10-reservedeler og -tilbehør som filtre, fuktere og slanger. Dette kan bidra til å forenkle opplæring, vedlikehold og logistikk.

Ha oversikt til enhver tid

Rask identifisering og feilsøking av problemer kan bidra til at pasientene etterlever behandlingen bedre, og til at færre avsluttler behandlinlg. Men det kan være vanskelig å holde alle pasientene under tett oppsyn. Det er derfor du med AirView for HFT kan følge med på:

  • Pasientens brukstid og bruksmønstre
  • SpO2-verdier****, noe som kan være nyttig under titrering eller oppfølging av HFT-pasienter som trenger tilleggsoksygen.

Når du ser et problem eller interessante data, kan du enkelt generere en forhåndskonfigurert rapport og dele den med kolleger og omsorgspersoner.

AcuCare HFNC

Koble Lumis HFT sammen med ResMeds holdbare AcuCare-high-flow-nesekanyle. Den er utviklet for å være enkel å sette på og kan levere hjemmebasert high-flow-behandling i opptil 30 dager.

Hvordan kjøpe Lumis HFT

Kontakt vår kundeserviceavdeling eller din ResMed representant

Dokumentsenter

Brukerveiledning for Lumis HFT
Åpne tekniske dokumenter

Hurtigveiledning
Åpne tekniske dokumenter

Faktaark om Lumis HFT
Vis PDF

Klinisk veiledning for Lumis HFT
Åpne tekniske dokumenter

Vanlige spørsmål om Lumis HFT

Støynivåer er subjektive og avhenger av valgt flowinnstilling. Apparatet er utviklet for å være stillegående***, slik at man kan sove og snakke mens det er i bruk.

Ja. Men det er mulig at behandlingen vil være mindre effektiv ved pusting gjennom munnen. ​

Lumis HFT registrerer behandlings- og apparatdata som kan brukes til å følge opp bruksmønstre og brukstid.​ SpO2 kan måles hvis apparatet er koblet sammen med en SpO2-monitor.

Det anbefales ikke å bruke forstøvingsapparater siden high flow fremmer wash out.

Lumis HFT kan brukes med eller uten tilleggsoksygen.

Opptil 15 l/min med tilleggsoksygen kan tilføres fra en oksygenkonsentrator med kontinuerlig flow eller en oksygenflaske hjemme eller veggforsyning på sykehuset. Ved behov kan legen foreskrive ytterligere oksygen (gjennom et separat apparat).

Lumis HFT har ikke alarmer, men det har varsler. Noen varsler er justerbare (f.eks. tomt fuktekammer), mens andre alltid er på. ​

Nei, invasiv bruk og trakeostomibruk er kontraindisert for Lumis HFT.

Oppvarming tar 10–20 minutter avhengig av omgivelsestemperaturen. Det anbefales at pasienter venter til oppvarmingen er fullført før de starter behandling. Tørkemodus starter automatisk når behandling stopper, og apparatet går i ventemodus etter 90 minutter.

Nei. Oksygen tilføres ved oksygenkilden og blander seg med den øvrige luften apparatet trekker inn.

Luftfilteret må byttes minst hver 6. måned. Fuktekammeret må byttes hver 3. måned. Luftslangen må byttes hver 6. måned. Slangeomslaget må byttes hvis det blir slitt eller skadet.

Pasienter må veie mer enn 30 kg. Det er ingen spesifikke aldersbegrensninger.

Lumis HFT er utviklet for å brukes ved romtemperatur (18–28 °C).

Lumis HFT har innebygd fjernmonitoreringstilkobling og fungerer sammen med AirView. Den samme AirView-kontoen kan brukes til å følge opp og håndtere alle søvn- og lungepasienter. Hvis du vil vise bare HFT-pasienter, filtrerer du «Alle pasienter» etter type behandling.

Hvis du allerede er registrert med AirView, kontakter du den lokale ResMed-representanten eller sender e-post til support.airview@resmed.eu.

Hvis du ikke har en AirView-konto ennå, kan du kontakte den lokale ResMed-representanten eller registrere deg her. Hvis du vil bestille en demonstrasjon først, kan du kontakte oss.

Apparatbruk og behandlingsvarighet samt SPO2-verdier vises i diagrammer. Apparatinformasjon og -innstillinger vises på prescription-fanen. Pasientens personopplysninger, legeinformasjon m.m. vises på pasientinformasjonsfanen.

Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell.

Se bruker- og klinikerveiledningene for relevant informasjon om advarsler og forholdsregler du bør ta hensyn til før og under bruk av produktene.

Lumis HFT egner seg ikke til pasienter på livsopprettholdende behandling.

Bare nesekanyler som er anbefalt av ResMed, må brukes.

* AirView ble bygd for å være sikker og i samsvar med (EU) 2016/679 (generell personvernforordning) og nasjonal personvernlovgivning. Driftsleverandøren vår i Europa er et tredjepartsselskap som oppfyller de strenge kravene til franske ASIP Santé, og i tillegg har ISO 27001-godkjenning for å drifte medisinske data.

**Lumis kan levere opptil 16 timers flow ved 15 l/min. Mer informasjon finnes i brukerveiledningen. Oppsett med fuktighet – nivå 3, slangetemperatur 37 °C og omgivelsestemp. 23 °C

*** ClimateLine Air: 38 dBA med usikkerhet på 2 dBA / ClimateLine Air og 5 l/min ekstra O2: 39 dBA med usikkerhet på 2 dBA som målt i henhold til ISO 80601-2-74:2017 (HFT-modus)

**** Ved tilkobling med ResMed SpO2-monitoren.