Pasienthelsedata bidrar til forbedret livskvalitet | ResMed Norge

Pasienthelsedata bidrar til forbedret livskvalitet

Pasienthelsedata er et kraftig verktøy i et digitalt helsemiljø som er under rivende utvikling. Det driver endringer i pasientsikkerhet, kvalitet og produktytelse som ellers ikke kunne oppnås.

Pasienthelsedata har sannsynligvis allerede forbedret livskvaliteten din. En behandling du bruker kan ha blitt tryggere eller mer effektiv. Du kan ha vært på fjernbesøk når du ikke har kunnet reise hjemmefra, eller du kan ha bedt om resept på nett. Kanskje du bruker smarttelefonen til å følge med  på helsetilstanden din, eller lar helsepersonell få tilgang til journalen din slik at kvaliteten på behandlingen blir bedre?

Fordelene med pasienthelsedata er åpenbare, men de reiser også spørsmål. Hvordan lagres dataene sikkert? Hvordan ivaretas personvernet? Hvordan blir dataene gjort tilgjengelige og analysert – og av hvem? Og kan du føle deg trygg på at disse dataaktivitetene virkelig er til beste for pasienter som deg, i dag og i fremtiden?

Hvordan pasienthelsedata kan forbedre tbehandlingen

Pasienthelsedata er en sterk kraft i et digitalt helsemiljø som utvikles raskt. De medfører store endringer i sikkerhet, kvalitet og produktytelse, som ikke kunne ha blitt oppnådd på noe annet grunnlag. Begreper som online-konsultasjoner, avstandsoppfølging og deling av digitale journaler har tatt steget ut av science fiction og inn i hverdagen. I Europa er produsenter av medisinsk utstyr forpliktet i henhold til MDR (Den europeiske forordningen for medisinsk utstyr) til å samle inn, registrere og analysere data gjennom utstyrets levetid for å fremme kontinuerlige forbedringer i utstyrets kvalitet, brukervennlighet, sikkerhet og ytelse.

I ResMed er vi opptatt av å holde en høy standard for etterlevelse av lover og forskrifter, datasikkerhet og pasienters personvern. Vi ønsker å være transparente med hensyn til hvordan vi samler inn, lagrer og beskytter pasienthelsedata. Og vi vil at du skal forstå hvorfor pasienthelsedata er så viktige for oss alle.

Pasienters reelle helsedata som samles inn fra apparater, har sammen med klinisk forskning blitt en sentral pådriver for forvandlingen av helsevesenet. Og i likhet med klinisk forskning er dataene underlagt strenge forskrifter og standarder som ResMed er stolte av å overholde. For å sikre dataene dine håndhever vi strenge sikkerhets- og personvernprotokoller og etterlever relevante forordninger og uavhengige sertifiseringsstandarder av ypperste klasse. Vi monitorerer den reelle ytelsen til apparatene og løsningene våre for å sørge for at de leverer kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. For å fremme personlig tilpasset behandling, gode resultater og positive opplevelser bruker vi digitale teknologier som pådrivere for innovasjon og for å drive pasientbehandlingen raskere fremover.

Bedre data, bedre behandling

Hvis vi bruker søvnapné som eksempel, er 52 % av dem som begynner med CPAP-behandling, fremdeles under behandling etter tre år1. Det er dårlig nytt for de 48 % som avbryter behandlingen. De ble foreskrevet CPAP-behandling fordi de trengte det. Ubehandlet søvnapné medfører risiko for alvorlige helseproblemer og påvirker dine nære relasjoner 2, energinivået og humøret3.

Kan pasienthelsedata hjelpe flere til å fortsette med CPAP-behandlingen? Svaret er «ja», forutsatt at mange nok deltar. Data fra én person kan hjelpe leger med å gi riktig behandling til samme person. Data fra titusener kan hjelpe selskaper med å utvikle bedre produkter og løsninger som hever kvaliteten på behandlingen for alle.

Ved å samle inn reelle data fra CPAP-apparater og ventilasjonsapparater for ikke-avhengige pasienter kan ResMed få innsikt i hvordan folk opplever behandlingen og håndterer sykdommen sin. Det betyr at vi kan utvikle apparater med bedre teknisk ytelse, brukervennlighet og funksjonalitet, noe som i sin tur vil forbedre pasientopplevelsen og hjelpe folk til å fortsette med behandlingen over lengre tid. For deg kan det bety at du føler deg mer opplagt og får mer energi til å gjøre de tingene du er glad i.

Helsedataene dine kan også hjelpe deg til å få behandling av bedre kvalitet. AirView, ResMeds løsning for medisinsk avstandsoppfølging, gir behandlingsstedet adgang til å tolke data fra behandlingsapparatet ditt, justere apparatinnstillingene* og feilsøke eventuelle problemer. Hvis de identifiserer et problem, kan de sørge for at du raskt får riktig behandling og oppfølging.
*Når funksjonaliteten er tilgjengelig

Hvordan samler vi inn pasienthelsedata i Europa?

Hvor trygge er pasienthelsedataene dine?

Vi er forpliktet til å sikre pasienthelsedataene og beskytte personopplysningene dine. Det gjør vi på fire måter:

Kryptering av pasientdata på alle ledd i prosessen, fra det øyeblikket de overføres fra apparatet ditt til helsedataenes driftsleverandør.

Iverksetting av tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta datasikkerheten til enhver tid.

Vi sørger for at strenge juridiske avtaler er på plass før noen data overføres eller gjøres tilgjengelige.

Vi benytter oss av en uavhengig kontrollprosess for å sikre at vår bruk av pasientdata skjer på riktig måte. I 2021 innhentet ResMed dobbel HDS/ISO 27001-sertifisering for AirView og myAir for å understreke vår forpliktelse til å sikre behandling og hosting av data. Disse sertifiseringsstandardene blir verifisert av uavhengige kontrollører. Dette sikrer at teamene og systemene våre opererer etter de høyeste standarder.

Vi samarbeider med sentre for skydatabehandling av ypperste klasse, drevet av selskaper som deler våre høye standarder for databeskyttelse, sikkerhet, personvern og tilgangskontroll. Dette setter oss i stand til å utnytte nye digitale teknologier for å oppnå kontinuerlige forbedringer innen pasientbehandling, produktkvalitet, produktytelse og verdiskapning for våre kunder.

I brukerveiledningen finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktet.

  1. Pépin J-L, Bailly S, Rinder P, Adler D, Szeftel D, Malhotra A, Cistulli PA, Benjafield A, Lavergne F, Josseran A, Tamisier R, Hornus P, on behalf of the medXcloud Group. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(5):936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936
  2. Cho, Wook J., and Jeanne F. Duffy. Sleep, Sleep Disorders, and Sexual Dysfunction. World J Mens Health,37(3): 261–275.
  3. Osman, Amal M., et al. Obstructive Sleep Apnea: Current Perspectives. Nature and Science of Sleep, 2018. 10: 21–34.