Opplever du symptomer på søvnapné? Ta en gratis søvnvurdering | ResMed Norge

Opplever du symptomer på søvnapné?

Det tar bare tre minutter å fylle ut søvnvurderingen vår. Den kan hjelpe deg å bli klar over om du har symptomer knyttet til obstruktiv søvnapné, eller om du sannsynligvis ikke har tilstanden.

Visste du dette?

Nesten 1 milliard mennesker over hele verden har søvnapné1

Hvorfor bør du ta denne søvnvurderingen?

Hvis du har obstruktiv søvnapné, slutter kroppen å puste mens du sover. Det er en alvorlig sykdom som kan føre til høyere risiko for hjertesykdom2, høyt blodtrykk3 eller slag4 hvis den ikke blir behandlet.

Å ta vår gratis søvnvurdering kan være første skritt på veien mot en diagnose og en friskere framtid.

Denne søvnvurderingen er ikke ment eller antydet å erstatte faglige råd fra lege eller diagnose. Du må aldri ignorere faglige råd fra lege eller utsette å oppsøke medisinsk behandling på grunn av informasjon du får i denne vurderingen.

Fyll ut skjemaet for å starte søvnvurderingen

Sjekk på bare tre minutter om du kanskje opplever noen av symptomene knyttet til søvnapné. Du får resultatene av søvnvurderingen i innboksen din.

Du finner mer informasjon om hvordan ResMed behandler personopplysninger, i vår personvernerklæring
  1. Benjafield AV mfl. “Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: A literature-based analysis”. Vol 7:8; 687–98. Lancet Respir Med2019
  2. Oldenburg O et al., Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: a contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Eur J Heart Fail (2007):251-7.
  3. Navarro-Soriano, C., et al., The HIPARCO-2 study: long-term effect of continuous positive airway pressure on blood pressure in patients with resistant hypertension: a multicenter prospective study. J Hypertens, 2021. 39(2): s. 302-309.
  4. Bassetti CL et al. Sleep-disordered breathing and acute ischemic stroke:  Bassetti, C.L.A., et al., EAN/ERS/ESO/ESRS statement on the impact of sleep disorders on risk and outcome of stroke. Eur J Neurol, 2020. 27(7): s. 1117-1136.