Behandlingsalternativer for snorking | ResMed Norge

Behandlingsalternativer for snorking

Hos ResMed har vi løsninger for hals-snorkere med og uten søvnapné. Dette gjelder for både mild til moderat OSA og mer alvorlige tilfeller av OSA.

Hals-snorkere uten søvnapné

Pasientene faller innunder denne kategorien dersom de har blitt testet for søvnapné og har oppnådd en måling på under 5 på apné-hypopnéindeksen (AHI). Dersom du ikke vet pasientens AHI-nivå, anbefaler vi at du utfører en søvntest eller henviser pasienten til en kollega som kan utføre den. Ved å forstå pasientens søvnapné kan du velge riktig behandlingsform. Narval-cc-resmed-snorking -behandling-søvnapnéskinne

Hos ResMed tror vi på at den mest effektive behandlingen for hals-snorkere er individuelt tilpassede søvnapnéskinner (MRD) som Narval CC.1,2 Søvnapnéskinner – virker ved å holde underkjeven i en posisjon som forhindrer kollaps av luftveiene og utvider rommet bak tungen, for å hindre apné og snorking.

 

Snorker pasienten gjennom nesen? Hvis det er tilfellet, anbefaler vi ikke søvnapnéskinner, da det ikke vil løse pasientens problemer. Vi anbefaler pasienten i så fall å undersøke andre alternativer, som nesespray, snorkeplaster, hakestropp med mer. Besøk din lokale søvnforening for anbefalinger.

Hals-snorkere med mild til moderat OSA

Hvis pasientens AHI nivå ligger mellom 5 og 30, kan ResMed tilby både Narval MRD og et omfattende utvalg behandlingsformer for CPAP. Søvnapnéskinner har blitt klinisk bevist å være et alternativ til CPAP-behandling for snorkere med mild til moderat OSA.2,3,4 De har større grad av aksept, så det er større sjanse for at brukerne fortsetter behandlingen.3 Blant de regelmessige brukerne er det nesten like effektivt som CPAP når det gjelder å redusere AHI-nivåene.5

Hals-snorkere med alvorlig OSA

Hvis pasientens AHI-nivå er over 30, vil du anbefale PAP-behandling som førstevalg. Det finnes flere typer PAP-behandling, inkludert APAP, CPAP og bilevelbehandling.

  • APAP (Automatic Positive Airway Pressure),
  • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure),
  • Bi-level therapy.

ResMed har et stort utvalg av masker, skinner og tilbehør for å gjøre PAP-behandlingen mest mulig komfortabel og minst mulig forstyrrende.

Hvis pasienten har dokumentert at de ikke klarer å bli vant til PAP-behandling, eller får allergiske reaksjoner, kan en søvnspesialist foreskrive en søvnapnéskinne. I den største multinivå-studien i sitt slag, viste det seg at brukere med alvorlig OSA som regelmessig brukte Narval CC hadde like stor sjanse til å redusere AHI-nivåene sine med 50 % som brukere med mild til moderat OSA. 6

Andre alternativer for å slutte å snorke inkluderer operasjon og behandling med radiofrekvens.

Kliniske resultater for Narval CC – ORCADES-studien

Evaluering av effektivitet og compliance for søvnapnéskinnen (MRD) Narval CC™: det er formålet med ORCADES, den største multisenterstudien på pasienter med obstruktiv søvnapné-hypopné-syndrom (OSAHS) som behandles med en individuelt tilpasset  MRD. Den pågående studien følger 369 pasienter over en femårsperiode.1 158 pasienter — 43 % av deltakerne i studien — har alvorlig OSAHS (apné-hypopnéindeks (AHI)>30).

 

sleep-apnoea-quiz

Referanser:

* ASV therapy is contraindicated in patients with chronic, symptomatic heart failure (NYHA 2-4) with reduced left ventricular ejection fraction (LVEF ≤ 45%) and moderate to severe predominant central sleep apnoea. 

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lim et al. Oral appliances for OSA. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. 
  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).
  4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.