Søvnapné og respirasjonssykdommer

ResMed forbedrer behandlingen for mennesker med søvnapné, KOLS og andre kroniske sykdommer.

Informasjon om Philips’ tilbakekalling av produkter (juni 2021)

Mandag 14. Juni 2021 gikk Philips ut i USA med et frivillig tilbakekallingsvarsel og i resten av verden med et sikkerhetsvarsel (FSN) for enkelte CPAP og ventilasjonsapparater. ResMeds apparater er ikke påvirket av denne tilbakekallingen og er trygge å bruke for pasienter. ResMeds apparater bruker et annet type lyddempende materiale enn det som brukes hos den gjeldende produsenten.

Pasientenes trygghet er ResMeds fremste mål.