Søvnapné og respirasjonssykdommer

ResMed forbedrer behandlingen for mennesker med søvnapné, KOLS og andre kroniske sykdommer.

Informasjon om en annen produsents tilbakekalling av produkter (juni 2021)

Mandag 14. Juni 2021 gikk en annen produsent ut i USA med et tilbakekallingsvarsel og i resten av verden med et sikkerhetsvarsel (FSN) for enkelte CPAP og ventilasjonsapparater. ResMeds apparater er ikke påvirket av denne tilbakekallingen og er trygge å bruke for pasienter. ResMeds apparater bruker et annet type lyddempende materiale enn det som brukes hos den gjeldende produsenten.

Pasientenes trygghet er ResMeds fremste mål.