Mangfold og inkludering i ResMed | ResMed Norge

Mangfold og inkludering

«ResMed er et sted hvor alle hører hjemme, hvor alle er inkludert, og hvor alles meninger, tanker og ideer betyr noe. Det er dette som gjør teamet vårt sterkere. Vi er sammen om vårt ambisiøse oppdrag – å forbedre helsen for 250 millioner mennesker innen 2025.»

Michael Farrell | Konsernsjef

profilbilde av Mick Farrell

«Vi tenker helhetlig om inkludering – fra personalpolitikken i selskapet til produktene og pasientene våre.»

Sarah Hassaine | Leder for global inkludering og mangfold

profilbilde av Sarah Hassaine

ResMeds engasjement

ResMed legger stor vekt på fellesskap og inkluderingsinitiativer som skaper muligheter knyttet til kulturell bevissthet og sosial læring for alle i ResMed.
Dette gjør vi i stor grad gjennom vårt mangfolds- og inkluderingsteam og våre ressursgrupper for ansatte bestående av personer med ulike typer bakgrunn, erfaring, evner eller egenskaper som deler en felles interesse for å utvikle seg faglig, forbedre bedriftskulturen og levere bærekraftige resultater.

ResMed har også et mangfoldsråd som består av folk fra hele verden og ulike forretningsfunksjoner. Sammen skaper de økt bevissthet rundt verdien av mangfold, tilstelninger, kampanjer, universell utforming, interne vekstmuligheter og dialog med lokalsamfunnet.

Interne programmer som fremmer inkludering

ResMed er stolt av at inkludering er en av selskapets kjerneverdier. Det er selve drivkraften som gjør at alle i ResMed kjenner en sterk følelse av tilhørighet.
Dette er noen av våre aktuelle programmer:

  • Støtte opp om deltakelse i ressursgrupper og initiativer for ansatte
  • Gi råd om personalrelaterte retningslinjer, ytelser og programmer
  • Anerkjenne og feire ulike kulturelle, regionale og internasjonale helligdager (f.eks. den internasjonale kvinnedagen, Black History Month, månenyttår, PRIDE, den internasjonale dagen for funksjonshemmede osv.)
  • Gi råd om produktutforming og søvnstudier
  • Fremme universell utforming i våre produkter, apper og nettsteder
  • Fremme lik helse og rettferdig tilgang til helsetjenester på tvers av produkter og løsninger
  • Sørge for en mer universell utforming av fasiliteter som barselrom, parkeringsplasser for gravide, kjønnsnøytrale toaletter
  • Fremme bruk av inkluderende språk i vår markedsføring og kommunikasjon og på våre teknologiske plattformer

Ressursgrupper for ansatte

Våre ressursgrupper for ansatte er fellesskap rundt våre globale kontorer som anerkjenner alle aspekter ved mangfold og inkludering i regionen, og bidrar til å skape en følelse av tilhørighet. Gruppenes respektive mål er målbare og i tråd med ResMeds forretningsmål og -verdier. Hver ressursgruppe samarbeider med leder for global inkludering og mangfold om strategiske budskap og initiativer som tilbyr lærings- og engasjementsmuligheter for hele virksomheten over hele verden.

Vi kaller denne praksisen BIDS for å være sikker på at vi alltid jobber for å fremme Belonging), Inclusion and Diversity for Success (tilhørighet, inkludering og mangfold for suksess), og ressursgruppene spiller en integrert rolle i denne praksisen. Alle ansatte kan bli med i en av gruppene – eller alle gruppene – og slik deltakelse er en integrert del av ResMeds forretningsstrategi knyttet til engasjement og inkludering.

En mann i rullestol snakker med en kvinne foran en datamaskin i et kontormiljø