Behandlings­alternativer for obstruktiv søvnapné (OSA) | ResMed Norge

Behandlings­alternativer for obstruktiv søvnapné

søvnapnépasient-som-sover-med-AirSense-11-CPAP

Behandlingsalternativene for obstruktiv søvnapné (OSA) inkluderer følgende tre typer PAP-behandling (positivt luftveistrykk), behandling med søvnapnéskinne og alternativ behandling.

PAP-behandling (positivt luftveistrykk)

Positivt luftveistrykk-behandling er den mest effektive måten å behandle obstruktiv søvnapné (OSA) på. Ved å opprette en «»trykkluftsplint for de øvre luftveiene, forhindrer PAP-behandlingen det myke vevet i de øvre luftveiene fra å innsnevres og falle sammen. Trykksatt luft sendes fra et behandlingsapparat gjennom luftslangene og en maske til de øvre luftveiene.
Pasienter med alvorlig søvnapné kan få avslappende søvn med positivt luftveistrykk-behandling. Finn ut mer om typene PAP-behandling nedenfor.

AirSense11-cpap-maskin-med-AirFit-P30i-maske-for-PAP-behandling

CPAP, APAP og bilevel-behandling

Behandling med positivt luftveistrykk kan leveres på en rekke forskjellige måter:

  • Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP): trykkluft med ett fast trykk
  • Automatisk positivt luftveistrykk-behandling (APAP): justerer automatisk trykknivåene basert på obstruktive endringer i pasientens respirasjon (egnet for pasienter med REM-relatert søvnapné, posisjonsrelatert apné eller de som er non- compliant ved standard CPAP-behandling)
  • Bilevel-behandling: høyere inspiratorisk trykk og lavere ekspiratorisk trykk (for enkelte non-compliante pasienter)

Behandling med søvnapnéskinne

En søvnapnéskinne (MRD) er et behandlingsalternativ i første rekke for mild og moderat obstruktiv søvnapné (OSA) og er et behandlingsalternativ i andre rekke for alvorlig OSA. OSA-pasienter som er non-compliant med eller ikke godtar positivt luftveistrykk-behandling (PAP) bruker ofte søvnapnéskinner som alternativ behandling. Noen OSA-pasienter foretrekker søvnapnéskinner fordi de er ikke-invasive, lette å bruke og lette å ta med.

Søvnapnéskinner fungerer ved å holde underkjeven i en fremskutt stilling under søvn, for å redusere kollapsen av de øvre luftveiene og utvide området bak tungen, noe som bidrar til å forhindre apné og snorking.

Alternative behandlingsvalg

Kirurgiske inngrep er også et alternativ for behandling av obstruktiv søvnapné (OSA), selv om de kommer med tilknyttede farer og komplikasjoner. Uvulopalatofaryngoplastikk (UPPP), som er det vanligst utførte kirurgiske inngrepet for OSA i USA, er effektivt i å redusere snorking i begynnelsen. På lang sikt kurerer UPPP snorking hos 46 % til 73 % av pasientene som har hatt operasjon1.

Risikoer med ubehandlet OSA

Ubehandlet obstruktiv søvnapné (OSA) kan medføre en rekke komplikasjoner og alvorlige helserisikoer. Det å finne den rette behandlingen for pasienten forbedrer compliancegraden og reduserer tilknyttede risikoer.

 

Referanser:

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  1. Kashima ML (2007). Selected disorders of the nose and throat: Epistaxis, snoring, anosmia, hoarseness, and hiccups. In NH Fiebach et al., eds., Principles of Ambulatory Medicine, 7th ed., pp. 1849–1864. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.