Integritet på jobben | ResMed Norge

Etikk og etterlevelse

Hos ResMed er ærlighet og etikk en del av hverdagen. Det finnes ikke noe alternativ til å være etisk og ha integritet. Det er et uunnværlig element i enhver virksomhet.

«ResMed har forpliktet seg til å opprettholde et effektivt etterlevelsesprogram i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bransjeretningslinjer.

Vårt etterlevelsesprogram, som er fastsatt av vårt eget styre i samarbeid med ResMeds ledelse, gir de ansatte tydelig veiledning og opplæring, slik at de kan navigere riktig i dagens stadig mer komplekse helsemiljø.»

Jim Ellis | Chief Compliance Officer

Globale retningslinjer for god forretningsskikk og etikk

Disse standardene er beskrevet i ResMeds retningslinjer for god forretningsskikk og etikk. Våre globale retningslinjer for god forretningsskikk og etikk og andre relevante retningslinjer og prosedyrer gjelder for alle som utfører arbeid for ResMed og dets driftsselskaper.

Andre språk: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.

 

Kontakt med helsepersonell

ResMed har retningslinjer for kontakt med helsepersonell. De inneholder særskilt veiledning til våre ansatte om akseptabel praksis for markedsføring overfor helsepersonell. ResMeds retningslinjer er i samsvar med bestemmelsene i følgende etiske retningslinjer fra bransjeforeningen for medisinsk utstyr:

Still spørsmål, og ta opp forhold som gjelder etterlevelse

Å svare på spørsmål og forhold som gjelder etterlevelse, er høyt prioritert , og vi tar disse henvendelsene svært alvorlig. Selskapet vil straks undersøke saken og eventuelt iverksette disiplinære tiltak og tiltak for å korrigere og forebygge lignende atferd.

  • Corporate Compliance Office: Spørsmål eller forhold som ønskes behandlet, kan sendes direkte til Corporate Compliance Office via følgende e-post:  EUcorporatecompliance@resmed.com.
  • Telefonnummer for etikk og etterlevelse: Ethics Hotline er et hjelpemiddel hvor enkeltpersoner kan varsle bekymringer om reelle eller potensielle brudd på regelverket. Det er tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uken, med oversettere blant personalet om nødvendig. Hvis det er tillatt etter lokal lovgivning, kan du velge å varsle anonymt. All informasjon som mottas via Ethics Hotline, behandles konfidensielt så vidt mulig og tillatt etter loven.

Du kan bruke følgende metoder for å sende inn et varsel til Ethics Hotline:

  • Send inn et varsel på nettet ved å logge inn på ethicspoint.com.
  • Ring det gratis telefonnummeret på:
Land Tilgangsnummer
Belgia Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0-800-100-10
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Tsjekkia Internasjonal avgiftsfri tjeneste (ITFS)
Fra en ekstern linje slår du ITFS-nummeret for ditt sted
800-142-256
Danmark Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
800-100-10
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Finland Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted 0800 418643
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Frankrike Globale innkommende tjenester (GIS)
Fra en ekstern linje slår du GIS-nummeret for ditt sted
0805-54-24-96
Tyskland Globale innkommende tjenester (GIS)
Fra en ekstern linje slår du GIS-nummeret for ditt sted
0800-7243503
Hellas Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
00-800-1311
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Italia Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
800-172-444
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Irland Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted 00-800-222-55288 (UIFN) / 1-800-550-000
Når du hører
Nederland Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0800-022-9111
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Norge Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted 800-190-11 / 800-199-11 (amerikanske militærbaser)
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Polen Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0-0-800-111-1111
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Portugal Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
800-800-128
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Sør-Afrika Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0-800-99-0123
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Spania Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
900-99-0011
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Sverige Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
020-799-111
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Sveits Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0-800-890011
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Ukraina Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0-800-502-886
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
De forente arabiske emirater Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
8000-021
8000-555-66 (du)
8000-061 (Militær-USO og mobil)
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934
Storbritannia og Nord-Irland Direkte tilgang
Fra en ekstern linje slår du det direkte nummeret for ditt sted
0-800-89-0011
Når du hører engelsk, slår du 800-620-6934

Opplysninger

Avhengig av hvilket land vi opererer fra, offentliggjør vi vår kontakt med helsepersonell og organisasjoner for å oppfylle lokale krav.

ResMed globale etiske retningslinjer for tredjeparter

ResMed er opptatt av å drive sin virksomhet med de høyeste standarder for forretningsetikk. Våre globale etiske retningslinjer for tredjeparter beskriver ResMeds forventninger til distributører, forretningspartnere, leverandører, rådgivere og andre tredjeparter som registrerer, fremmer, selger og markedsfører ResMeds produkter og tjenester eller på annen måte har kontakt med offentlige tjenestemenn, helsepersonell eller andre vedrørende ResMed.

Andre språk: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.