Les mer om ResMeds oppfølging av forsyningskjeden | ResMed Norge

Forsyningskjeden

Flyfoto av et lasteskip fylt med varer

Vi beskriver våre forventninger til leverandørenes miljøtiltak i ResMeds leverandørhåndbok.

Vi belønner leverandører gjennom vårt klassifiseringssystem hvis de følger en sertifisert miljøstandard (f.eks. ISO 14001).

Vi foretar regelmessig kvalitetsrevisjon av leverandørenes anlegg, og da ser vi blant annet på miljøtiltakene.

Vi forventer blant annet at leverandørene

Bilde av en medalje med «avhuket»-symbol

tar vare på og legger frem oppdatert, sporbar informasjon om hvert enkelt (homogent) materiale etter behov

Bilde av en medalje med «avhuket»-symbol

etterlever direktivet om begrensning av farlige stoffer (RoHS) bekrefter RoHS-status som en del av godkjenningsprosessen for alle nye komponenter og endringer av eksisterende komponenter

Bilde av en medalje med «avhuket»-symbol

leverer originaldeler fra før RoHS-direktivet trådte i kraft, eller alternative deler som oppfyller RoHS-direktivet hvis det er påkrevd

Bilde av en medalje med «avhuket»-symbol

etterlever det canadiske helsedepartementets krav til rapportering av DEHP (finnes i fleksibel PVC) eller BPA (finnes i polykarbonat)

Bilde av en medalje med «avhuket»-symbol

etterlever EUs forordning fra 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring