Bærekraft som en sentral del av vår virksomhet og våre produksjonsanlegg | ResMed Norge

Ressurseffektivitet

Bilder bærekraft i en sirkel, opplyst av en lyspære

Vi er opptatt av å bruke naturressursene mer effektivt. Dette er et grunnleggende prinsipp bak driften ved vårt produksjonsanlegg.

Ved å skape større verdier med færre ressurser, respekterer vi naturressursenes begrensninger, minimerer avfallsmengden og reduserer dermed kostnadene våre systematisk.

Energi

5 % forbedring av energiintensiteten i løpet av de siste tre årene

Vi har forbedret energieffektiviteten gjennom endringer i produksjonsutstyret vårt og produksjonsprosessen vår. Det betyr at vi har skaffet nytt strømlinjeformet prosessutstyr som formfjerningsroboter og transportsystemer som øker produktiviteten og forbedrer energiintensiteten. Forbedringer av bygningsanleggene og oppgraderinger av belysningssystemet bidrar også til å forbedre energiforbruket og -intensiteten ved anleggene våre.

Vi har som mål å redusere klimagassutslippene våre gjennom mer effektiv anleggsdrift og bruk av fornybar energi. Vårt hovedkontorer i San Diego og anlegg i Sydney har installert solcelleanlegg med en samlet produksjon på 200 MWh hvert år.

Næringsbygg med blå himmel og løv fra trærne

Vann

Forebygging av avfall hver eneste dag i uken

Vi bruker ubetydelige mengder vann i våre produksjonsprosesser, men ser likevel på hvordan vi kan unngå å sløse med vannet i våre bygninger og kontorlokaler. Vi fokuserer særlig på å bruke vanneffektive apparater, deriblant vannmengdebegrensere for å redusere vannintensiteten, toaletter med lavt vannforbruk og sensorkraner på toalettene.

På vårt toppmoderne, 30 hektar store anlegg i Sydney samler vi opp alt regnvann fra tak og harde overflater i overvannsdammer. Systemer for forurensningskontroll av overvann og biofiltre opprettholder vannkvaliteten i dammene, slik at de kan fungere som habitat for den lokale floraen og faunaenog som vanningskilde for den lokale floraen på området.

Foto fra havbølger med blå himmel, tatt fra innsiden av vannet

Papir

Over 40 % reduksjon i papirforbruket per ansatt siden 2018

Vi har tatt i bruk digital teknologi for å effektivisere mange av prosessene våre, og det har også bidratt til å redusere papirforbruket vårt betydelig.

Andre papirreduserende tiltak har vært å bruke sentraliserte skriversystemer og større grad av elektroniske hjelpemidler til intern kommunikasjon. Ved de større anleggene våre har vi dessuten oppgradert skriverne på hele området med mer energieffektive skrivere og sentralisert utskriftsfunksjon for å minimere unødvendige utskrifter.

Bilde av resirkulert papir

Avfall

Vi resirkulerte 70 % av avfallet fra virksomheten vår.

Vi har som mål å være så effektive som mulig, få mest mulig ut av råvarene vi bruker, og finne måter vi kan gjenbruke eller resirkulere avfallet vi genererer på. Eller finne noen andre som kan gjøre det for oss.

Alle våre produksjonsanlegg og kontorer sorterer ut resirkulerbart avfall til miljøhåndtering. Vi har oppnådd en resirkuleringsgrad på 70 %, og vi arbeider kontinuerlig med å finne ut hvordan vi kan redusere avfallsdeponering i størst mulig grad. For øyeblikket jobber vi blant annet med å

  • forbedre produktutformingen for å redusere produkt- og emballasjeavfall i produksjonsprosessen ytterligere
  • tilby og fremme kildesortering på produksjonsgulvet og på kontoret
  • Ved produksjonsanlegget vårt i Sydney blir alt tørt avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres, sendt bort og omdannet til brensel.
Bilde av resirkulerte plastflasker