ResMed har et omfattende miljøstyringssystem sertifisert iht. ISO 14001:2015 | ResMed Norge

Miljøstyringssystem

Vinddrevne ventilatorer i solnedgang

ResMed har et omfattende miljøstyringssystem sertifisert iht. ISO 14001:2015 ved sitt produksjons- og produktutviklingsanlegg i Sydney. Miljøstyringssystemet ble etablert slik at vi på en systematisk måte kan redusere vår miljøpåvirkning, etterleve gjeldende lokal og internasjonal miljølovgivning som berører vår virksomhet, og holde oversikt over alle risikoer, muligheter, aspekter og konsekvenser på miljøområdet.

ISO 14001-sertifisering

Vi er i ferd med å innføre ISO 14001-standardene også ved andre store produksjonsanlegg.

Vi er i dag trygge på at kvalitetsstyringssystemet vårt, sammen med vår satsing på strømlinjeformet produksjon og kontinuerlig forbedring, sørger for forbedringer på miljøområdet som er både effektive og integrert med kjernevirksomheten vår.