Behandlingsalternativer for respirasjonssykdommer | ResMed Norge

Behandlingsalternativer for respirasjonssykdommer

Målet med mekanisk ventilasjon og pasientventilasjon er å:

    • forbedre utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom blodet og luften i pasientens lunger.

    • støtte pasientens respirasjonsarbeid1 når hans/hennes fysiologi svikter.

ResMed tilbyr et bredt utvalg alternativer for mekanisk ventilasjon for invasive og ikke-invasive bruksområder som passer forskjellige pasienter og behandlingssituasjoner.

Vårt totale sortiment av ikke-invasive ventilasjonsløsninger (NIV) inkluderer behandlingsapparater kombinert med masker som har den nyeste komfort- og ytelsesteknologien, programvare for pasientadministrasjon, tilbehør, opplæring og service.

Referanser:

  1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.