Mekanisk ventilasjon | ResMed Norge

Mekanisk ventilasjon

Målet med mekanisk ventilasjon og pasientventilasjon er å forbedre utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom blodet og luften i pasientens lunger og støtte pasientens respirasjonsarbeid1 når hans/hennes fysiologi svikter.

 

 

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV)

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) støtter pasientens respirasjon, uten behov for intubering eller trakeostomi. NIV gir effektiv behandling med mindre risiko for infeksjon, og forbedret overlevelse hos pasienter med respirasjonssvikt.1-3

Ikke-invasiv ventilasjon støtter pasienten ved å:

 • tilføre riktig inspiratorisk og ekspiratorisk trykk eller tidalvolum for å støtte deres individuelle ventilasjonsbehov
 • forbedre alveolær minuttventilasjon2
 • rekrutere alveoler som har kollapset
ikke-invasiv-ventilasjon-behandling-pasient

Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon

Der det er mulig, begynner ikke-invasiv ventilasjon, eller NIV, å bli ansett som det foretrukne behandlingsalternativet3 sammenlignet med invasiv ventilasjon, verden over. Egnet for pasienter på sykehuset eller i hjemmet, ikke-invasiv ventilasjon:

Gjør daglige aktiviteter enklere. Effektiv NIV-behandling kan hjelpe pasienter å bruke mer av lungekapasiteten sin. Dette vil i sin tur minske respirasjonsarbeidet,2 som gjør rutineaktivitetene enklere.

Bidrar til å lindre en rekke symptomer. Hodepine om morgenen, tretthet på dagtid og kortpustethet er bare noen av symptomene som oppleves på dagtid, som kan oppstå på grunn av lave oksygennivåer eller oppsamling av karbondioksid. Ved å bidra til å normalisere CO2 og O2-nivåene i kroppen, bidrar ikke-invasiv ventilasjon til å lette symptomer over tid, for å forbedre pasientens livskvalitet.1

Kan redusere innleggelsestid på sykehus og forhindre forverring av sykdom. Pasienter behandlet med ikke-invasiv ventilasjonsbehandling, har en tendens til å ha kortere innleggelsestid på sykehuset.1 Ved å sikre tilstrekkelig ventilasjon, kan NIV-pasienter unngå respirasjonssvikt. NIV-behandling er ofte foreskrevet for behandling i hjemmet, og er både praktisk og effektiv.

Invasiv ventilasjon (IV)

Invasiv mekanisk ventilasjon kan bli et livreddende tiltak for pasientene dine med respirasjonssvikt og pustevansker. Begrepet ‘invasiv’ brukes hvis det involverer instrumenter som penetrerer via munnen (som for eksempel en endotrakeatube) eller huden (for eksempel en trakeotomitube gjennom et stoma, et kirurgisk hull i luftrøret) for å tjene som en kunstig luftvei.1

Målet for mekanisk ventilering er primært å tilføre oksygen, fjerne karbondioksid, minske respirasjonsarbeidet og reversere livstruende tilstander som for eksempel hypoksemi eller utilstrekkelig oksygenering av arterieblodet, og akutt progressiv respiratorisk acidose, eller opphopning av karbondioksid i blodet.1

pasient-behandler-invasiv-ventilasjon-nmd

Det finnes to tuber for invasiv mekanisk ventilasjon:

 • Standard endotrakealtube (ET) – satt inn via nesen eller munnen, sørger standard ET-en for en sikker luftvei når ballongen på cuffen er blåst opp og forseglet, og er mest brukt hos voksne pasienter med akutt respirasjonssvikt. Barnepasienter kan ha nytte av ET uten cuff.2
 • Trakeostomitube – satt inn via en stomi, en kirurgisk åpning i luftrøret. Trakeostomituben brukes hos pasienter som trenger langvarig mekanisk ventilasjon, og finnes med og uten cuff; trakeostomislanger med cuff forsegler luftveien for å kontrollere den mekaniske ventilasjonen, tuber uten cuff kan introduseres når pasienten er mer stabil.

Invasiv ventilasjon kan brukes ved akutt respirasjonssvikt, avvenning og for kronisk respirasjonssvikt når ikke-invasiv ventilasjon er umulig å administrere riktig. Det kan også brukes som et middel til å opprettholde en pasients luftveier i løpet av et kirurgisk inngrep, som for eksempel intubering gjort på intensivavdeling.

Enten den brukes i et sykehusmiljø eller hjemme (mekanisk hjemmeventilator), er invasiv mekanisk ventilasjon paret med ventilasjonsteknologi som kontinuerlig letter utskiftning av oksygen/karbondioksid.3  Hos ResMed leverer vi maskiner med flere moduser som bruker den siste teknologien for den mest komfortable og effektive behandlingen. Bli kjent med utvalget vårt av ventilatorer for invasiv mekanisk ventilasjon.

Referanser:

 1. Tobin M (ed.), Principles and practice of mechanical ventilation, 3rd ed,1994.
 2. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med, 2001.
 3. Robert D, Argaud L. Clinical review: long-term noninvasive ventilation. Crit Care, 2007.
 1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.
 2. Duke, G.J. Bersten, AD. Non-Invasive Ventilation for Adult Acute Respiratory Failure. Part II Critical Care and Resuscitation, 1999.
 3. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996.
 4. Khine HH. et al. Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 Mar; 86(3):627-31.
 5. Windisch, W. et al. Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.