AirView: ResMeds pasientadministrasjonssystem | ResMed Norge

AirView™

ResMeds sikre1, skybaserte pasientadministrasjonssystem for oppfølging og rapportering

AirView kobles til ResMeds apparater for søvn-, ventilasjons- og high-flow-behandling , slik at du enkelt kan administrere pasienter som får forskjellige behandlinger. AirView gjør det også mulig å dele data og samarbeide på en sikker måte med effektiv pasientadministrasjon i sentrale faser av behandlingsforløpet.

AirView for håndtering av pasientbehandling

Støtt dine søvn-, ventilasjons- og high-flow-behandlingspasienter med avstandsoppfølging

AirView hjelper deg å ...

«Avstandsoppfølging er et udiskutabelt element i min kliniske praksis. Det er avgjørende for god pasientbehandling.»

Dr Christine Cheval
Søvn- og åndedrettslege ved San Salvadour Hospital i Frankrike*

Personvern er en prioritering for oss

ResMeds databaserte digitale helseteknologiske løsninger sikrer effektiv pasientbehandling og drift for våre partnere. Våre sterke, sikre og fjernmonitorerte systemer overholder strenge forskrifter og sertifiseringsstandarder for å beskytte deg og ivareta pasientenes personvern.

Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell.

Se e-hjelpen for AirView for relevant informasjon om advarsler og forsiktighetsregler du må ta hensyn til før og under bruken av produktet.

Referanser:

* Denne pasienthistorien er en ekte og dokumentert redegjørelse av en persons behandlingsrespons. Utfall og resultater kan variere, og den enkeltes respons antyder eller garanterer ikke at andre vil få den samme eller en lignende opplevelse. Denne presentasjonen er basert på helsepersonellets erfaring, praksis og nyere tilgjengelige relevante data som ikke er ment å representere teknikkens stand.

  1. AirView ble utviklet for å være sikker og i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og nasjonal personvernlovgivning. Den bruker datakrypteringsteknologi for å sikre pasientdataene og er CE-klassifisert som et medisinsk produkt. ResMed søkte om og ble tilkjent HDS/ISO 27001-sertifisering for AirView. Det viser hvor viktig sikker behandling og drifting av data er for oss, og at våre team og systemer lever opp til de strengeste standarder, noe som er bekreftet av uavhengige revisorer.
  2. Rapport fra Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.