ResMed garantiinformasjon | ResMed Norge

ResMed garantiinformasjon

Ser du etter ResMed-garantiinformasjon om en maske, CPAP-apparatet eller annet ResMed-produkt? Se nedenfor for nærmere informasjon eller ta kontakt med kundeserviceteamet vårt hvis du har garantispørsmål om ResMed.

Begrenset garanti

ResMed Ltd (heretter ”ResMed”) garanterer at ResMed-produktet er uten mangler i materialer og utføring fra kjøpedatoen i tidsperioden som er angitt nedenfor.

Produkt: Garantiperiode:
  • Maskesystemer (inkludert maskeramme, pute, hodestropp og slanger) – med unntak av engangsutstyr
  • Tilbehør – unntatt engangsutstyr
  • Flex-type-fingerpulssensorer
  • Fuktervannbeholdere (ikke gjenbrukbare)
90 dager
  • Batterier for bruk i interne og eksterne batterisystemer fra ResMed
6 måneder
  • Klips-fingerpulssensorer
  • Oksymeter og oksymeteradaptere for CPAP og bilevel-utsty
  • Fukter* og rengjørbare vannbeholdere for fukter (gjenbrukbare)
  • Kontrollutstyr for titrering
1 år
  • CPAP-, bilevel- og ventilasjonsutstyr (inkludert eksterne strømforsyningsenheter)
  • Batteritilbehør*
  • Bærbart utstyr for diagnostikk/screening
2 år
  • Narval CC™ -søvnapnéskinne**
2 år**

* Garantiperioden kan variere for tilbehør.

** ResMed vedkjenner seg alle kunderettigheter som er gitt under EU-direktiv 1999/44/EF og de respektive nasjonale lovene innenfor EU når det gjelder produkter som selges innenfor EU. Garantien nedenfor er en frivillig produsentgaranti tilbudt av ResMed SAS («ResMed»). Den kommer i tillegg til og uten tap av dine ufravikelige rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning.

 1. ResMed garanterer at alt Narval-utstyr som leveres, er fritt for feil på materialer og utførelse i en periode på 2 år fra produksjonsdatoen som står på emballasjen. Under særskilte omstendigheter, som kan variere fra region til region, kan garantiperioden være lengre enn 2 år. Kontakt tannlegen hvis du vil vite mer. I løpet av garantiperioden og etter eget skjønn vil ResMed justere eller erstatte enhver Narval-skinne som er dekket av garantien.
 2. Justeringer som dekkes av garantien, kan bare utføres av ResMed eller en av ResMeds autoriserte partnere.
 3. Garantien dekker ikke:
  – skader som skyldes annet enn produksjonsfeil
  – skinner som ikke passer som følge av defekte eller feilaktige modeller, defekte eller feilaktige bittregistreringer
  – kalkavleiringer, flekker, fargeendringer eller lukt
  – skader forårsaket av kjæledyr
 4. Garantien gjelder ikke dersom:
  – pasienten har fått utført reparasjonsarbeid eller tennene er endret (f.eks. har fått trukket tenner,
  satt på nye kroner, fått nye proteser) i løpet av garantiperioden, og defekten skyldes arbeidet eller endringen
  – Narval-skinnen ikke har vært brukt og rengjort som beskrevet i bruksanvisningen
  – Narval-skinnen er blitt endret av en ikke-autorisert part
 5. For at garantien skal gjelde, må tannlegen returnere følgende elementer til ResMed: begge skinnehalvdeler med tilhørende lenkearmer, oppbevaringsetuiet og pasientens tannmodeller.