Behandlingsalternativer for sentral søvnapné (CSA) | ResMed Norge

Behandlingsalternativer for CSA

Det kan være utfordrende å behandle pasienter med sentral søvnapné. Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk eller automatisk positivt luftveistrykk (CPAP/APAP) brukes ofte som primær behandling, men erfaring viser at CPAP/APAP ikke konsekvent kontrollerer apné eller forbedrer symptomer.

Hvor utbredt er sentral søvnapné?

icon-prevalence-1

3.5% av OSA-pasienter har CompSA.1

icon-prevalence-2

Opptil 45 % av pasientene som tar opioider for kronisk smerte har CSA eller CompSA.2

icon-prevalence-3

5-12 % av pasienter med hjerneinfarkt, hjerneblødning eller drypp (TIA-anfall) lider av primær sentral søvnapné.3

Alternativer for behandling av sentral søvnapné

Det kan være utfordrende å behandle pasienter med sentral søvnapné. Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk eller automatisk positivt luftveistrykk (CPAP/APAP) brukes ofte som primær behandling, men erfaring viser at CPAP/APAP ikke konsekvent kontrollerer apné eller forbedrer symptomer. Som et resultat vil enkelte pasienter som behandles med CPAP/APAP være symptomatiske, og dette øker risikoen for manglende compliance og sannsynligheten for flere, ressursintensive tiltak.

ASV (adaptiv servoventilasjon)* er alltid et egnet valg for behandling av de fleste av disse mer komplekse pasientene, enten som en primærbehandling eller etter et mislykket forsøk med andre PAP-behandlinger.

Adaptiv servoventilasjon: en dokumentert løsning for sentral søvnapné

ASV er en form for behandling med positivt luftveistrykk (PAP) som leverer automatisk justering av trykkstøtte og fastsatt eller automatisk justert ekspiratorisk positivt lufttrykk (EPAP). ASV bidrar til å behandle både obstruktive og sentrale respirasjonshendelser og opprettholder tilstrekkelig ventilasjon som respons på pasientens skiftende behov.

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling, kan ASV tilby signifikante fordeler behandling av sentral søvnapné*. Dette er påvist i flere kliniske studier på tvers av ulike pasienttyper.

Referanser:

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  1.  Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009. 
  1. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.  
  1. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.