ASV-fordeler | ResMed Norge

ASV gir kliniske fordeler*

Sammenlignet med andre former for PAP-behandling, kan ASV tilby signifikante fordeler behandling av sentral søvnapné*. Dette er påvist i flere kliniske studier på tvers av ulike pasienttyper.

Hvem er ASV* behandling egnet for?

ASV er egnet for alle pasienter med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) >45 %. 1,2,3,4 Vi kan bekrefte at den observerte mortalitetsrisikoen i SERVE-HF-studien forekommer hos pasienter med LVEF ≤ 45 %, og at de skadelige effektene av ASV korrelerer med eksisterende systolisk venstre ventrikkelsvikt.5

  • Redusert LVEF bør utelukkes før oppstart med ASV1. Før bruk av ASV er det viktig å kontrollere at LVEF er >45 %. Ekkokardiografi anbefales for dette formålet.
  • Ekspertuttalelser1,2,3,4 er samstemt i at pasienter med LVEF >45 % fortsatt er kvalifisert for ASV når det er en klinisk begrunnelse for bruk av dette.

ASV er egnet i disse ulike situasjonene1,2,3,4 :

  • Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon
  • CSA knyttet til langvarig opioidbehandling uten alveolær hypoventilasjon
  • Idiopatisk CSA eller Cheyne-Stokes-respirasjon
  • Kompleks/nyoppstått/resistent sentral søvnapné
  • Sentral søvnapné etter hjerneinfarkt

Fra mai 2015 har de franske og tyske helsemyndighetene blitt enige om å begrense kontraindikasjonen til hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon på ≤ 45 %.5 Finn ut mer om ResMed-apparater som bruker ASV-behandlingen: AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM

ASV bedre enn bilevel ST-modus til å redusere respirasjonshendelser ved opioidindusert sentral søvnapné

Ved opioidindusert sentral søvnapné reduserte ASV-behandlingen AHI med 84,7 %, sentral apnéindeks (CAI) med 95,7 %, apnéindeks (AI) med 96,4 % og respiratorisk oppvåkningsindeks (RAI) med 77,1 % sammenlignet med bilevel ST. Respirasjonsparametere ble normalisert hos 83,3 % av pasientene som fikk ASVAuto, men kun hos 33,3 % av pasientene som fikk bilevel ST.3

[N = 18, prospektiv, randomisert overkryssende polysomnografistudie]

asv-benefits-controlling-respiratory-events-ResMed

ASV reduserer restsøvnighet etter APAP-behandling hos pasienter med blandet søvnapné

Etter 30 døgn med APAP-behandling ga ASV en ytterligere reduksjon (sammenlignet med baseline) på 12,9 % i AHI, 48,5 % i sentral søvnapné-indeks (CSAI), 26,1 % i mikrooppvåkningsindeks (MAI) og 37,9 % score i Epworth søvnighetsskala (ESS) ved tilsvarende gjennomsnittlig trykk.2

[N = 42, sekvensstudie].

asv-benefits-decreasing-residual-sleepiness-ResMed

ASV bedre enn bilevel ST-modus til å redusere respirasjonshendelser ved opioidindusert sentral søvnapné

Ved opioidindusert sentral søvnapné reduserte ASV-behandlingen AHI med 84,7 %, sentral apnéindeks (CAI) med 95,7 %, apnéindeks (AI) med 96,4 % og respiratorisk oppvåkningsindeks (RAI) med 77,1 % sammenlignet med bilevel ST. Respirasjonsparametere ble normalisert hos 83,3 % av pasientene som fikk ASVAuto, men kun hos 33,3 % av pasientene som fikk bilevel ST.3

[N = 18, prospektiv, randomisert overkryssende polysomnografistudie]

asv-benefits-for-opioid-induced-csa-ResMed

ASV forbedrer AHI og ESS hos pasienter etter akutt hjerneinfarkt

ASV-behandling forbedret utfallet etter akutt hjerneinfarkt hos pasienter med CSA, og reduserte AHI med 81,8 % og ESS med 35,6 %.4

[N = 15, retrospektiv analyse fra et enkelt senter]

asv-benefits-post-acute-ischemic-stroke-ResMed

ASV forbedrer cardiac output og prognosen for hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon*

Prospektive randomiserte og observerende hjertesviktstudier (som allerede er presentert og snart skal publiseres) har antydet at ASV kan være gunstig hos HF-pasienter med bevart ejeksjonsfraksjon og hos de som har CSA med samtidig eksisterende obstruktiv søvnapné (OSA).5,6 Det er foreløpig ikke dokumentert at disse pasientene er utsatt for noen skaderisiko ved ASV-behandling.

Referanser:

* ASV-behandling er kontraindisert for bruk hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med nedsatt ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

  1. Morgenthaler et al. The Complex Sleep Apnea Resolution Study, Sleep, Vol. 37, No. 5, 2014.
  2. Su et al. Adaptive pressure support servoventilation: a novel treatment for residual sleepiness associated with central sleep apnea events, Sleep Breath, 2011;15:695-699.
  3. Cao et al. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 10, No. 8, 2014.

4. Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic stroke patients, Sleep Medicine 15, 2014;1309-1313.

5. Bitter T et al. Eur Respir J 2010; 36: 385–392

6. Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197