Digital helse for søvnapné | ResMed Norge

Digital helse for søvnapné

Kraften i teknologi. Verdien av erfaring. ResMed var et av de første selskapene som bygde inn mobiltilkobling i alle sine CPAP-apparater. Vi er nå verdensledende innen daglig avstandsoppfølging av pasienter1, med mer enn 16 millioner skytilkoblede apparater i nettverket vårt.* Og antallet øker for hver dag som går.

En helhetlig behandlingsløsning

ResMeds innovative CPAP-apparater er en del av et digitalt økosystem som skal hjelpe deg med å prioritere tiltak og forbedre pasientbehandlingen.2

Air 11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrert fukter, trådløs tilkobling, avansert hendelsesdeteksjon, Over-the-Air-oppdateringer og forbedrede støttefunksjoner.

Les mer
Fukting

ResMeds søvnapparater tilbyr justerbare fuktighetsnivåer som bidrar til å fukte luften og gjøre behandlingen mer komfortabel.

Les mer
ResMed-masker

Tre livsstilsfokuserte maskekategorier hjelper pasienter å velge en maske som gjenspeiler deres behov og preferanser.

Les mer
Pasientengasjement

Med ResMeds myAir-app kan pasienter følge med på data om sin egen nattesøvn, motta individuelt tilpasset veiledning og få tilgang til tips om oppsett og feilsøking.

Les mer
Pasientadministrasjon

AirView er et sikkert**, nettbasert system for pasientadministrasjon og -oppfølging, som gjør det enklere med avstandsoppfølging av pasienter.

Les mer
Air 11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrert fukter, trådløs tilkobling, avansert hendelsesdeteksjon, Over-the-Air-oppdateringer og forbedrede støttefunksjoner.

Les mer
Fukting

ResMeds søvnapparater tilbyr justerbare fuktighetsnivåer som bidrar til å fukte luften og gjøre behandlingen mer komfortabel.

Les mer
ResMed-masker

Tre livsstilsfokuserte maskekategorier hjelper pasienter å velge en maske som gjenspeiler deres behov og preferanser.

Les mer
Pasientengasjement

Med ResMeds myAir-app kan pasienter følge med på data om sin egen nattesøvn, motta individuelt tilpasset veiledning og få tilgang til tips om oppsett og feilsøking.

Les mer
Pasientadministrasjon

AirView er et sikkert**, nettbasert system for pasientadministrasjon og -oppfølging, som gjør det enklere med avstandsoppfølging av pasienter.

Les mer

Nettbasert oppfølging som fungerer for deg og pasientene

helsepersonell-som-bruker-airview-tiltaksgrupper-resmed

Fjernoppfølging moderniserer behandlingen med intuitive apparater og intelligent støtteprogramvare. De gir deg en grundig forståelse av pasientenes PAP-behandling og bidrar til å effektivisere og forbedre behandlingsforløpet.2

Kan digital helse bidra til å effektivisere oppfølgingen av søvnapnépasienter?

Når avstandsoppfølging brukes til å følge majoriteten (70 %) av klinikkens pasienter, kan behandlerne øke kapasiteten til å behandle nye pasienter med 25 % 3

AirViews Action Groups-funksjon filtrerer pasientene i grupper etter behov for hjelp basert på definerte kriterier, mens Care Check-In hjelper deg med å identifisere pasienter som sliter med behandlingsopplevelsen. Disse funksjonene hjelper deg med å fokusere energien din der den trengs.

Ekstern feilsøking av apparater kan redusere behandlings- og portokostnadene4 forfeilaktig returnerte apparater. Det er mer praktisk for pasientene og begrenser risikoen for at behandlingen avbrytes4

Klinikker og leverandører av behandlingshjelpemidler bruker mye tid på å forklare hvordan CPAP-behandlingen fungerer, og på å vise pasientene hvordan de skal bruke og justere masken og noen av apparatets parametere. Veiledningsverktøy i appen, som er tilgjengelige i det øyeblikket pasienten trenger hjelp, kan redusere denne belastningen.

Nettbaserte løsninger kan generere bruksrapporter basert på behandlingsdata som samles inn automatisk fra pasientenes apparater. Dette forenkler pasientoppfølgingen og kan eventuelt også brukes til å understøtte krav om trygderefusjon.

Avstandsoppfølging gjør det mulig for leger å holde et våkent øye med pasientenes tilstand til enhver tid. Denne økningen i bakgrunnsoppfølging reduserer behovet for personlig oppfølging. En studie viste at CPAP-pasienter som fikk avstandsoppfølging, besøkte legen 2,3 ganger i året, mot 4,5 ganger for pasienter som fulgte tradisjonelle behandlingsforløp, mens frekvensen av antall pasienter som ikke møtte opp, falt til null.5

Fordelene med interoperabilitet

AirView-datahåndtering-integrasjon-interoperabilitet-ResMed

Som helsepersonell er du sannsynligvis berørt av manglende interoperabilitet mellom de forskjellige IT-systemene og -løsningene du bruker. Dette kan føre til problemer med å holde informasjonen synkronisert, dobbeltarbeid og inkonsekvente data. Våre integrasjonsløsninger kan løse denne utfordringen. Alle våre digitale helseløsninger og -tjenester er utviklet for interoperabilitet, fleksibilitet, effektiv arbeidsflyt og mer kostnadseffektive helsetjenester.

I en nettbasert verden utgjør vi en enorm forskjell

CPAP-etterlevelse for pasienter som følges opp med AirView, og selvmonitorering med myAir i løpet av de første 90 dagene6

Tid spart på oppfølgingsbesøk betyr at man får ekstra tid til andre prioriteringer7

Klinikere som mente at AirSense 11-apparatene ga bedre støtte til virtuell fjerntilpasning av pasienter enn andre PAP-apparater8

Lås opp dataenes kraft

Mens du jobber for å gjøre livet bedre for pasientene dine i dag, bidrar klinisk forskning til å skape en bedre fremtid. ResMeds Air Solutions-serie av apparater, apper, programvare for pasientoppfølging og diagnostiske verktøy samler inn data på en sikker måte, noe som gir grunnlag for forskning på forbedret produktutvikling og -levering. Dette vil gjøre det mulig for ResMed å utvikle nye funksjoner og innovasjoner, slik at du kan behandle dine fremtidige søvnapnépasienter på en bedre måte.

Illustrasjon-Låse opp-kraften-i-data

Etisk, datadrevet behandling

Datainnsikt driver ResMeds produktinnovasjon. Når du velger ResMed, samarbeider du med et selskap som prioriterer å utvikle løsninger som forandrer liv på en etisk måte. Vi samler inn og lagrer sensitive data på en robust og transparent måte. Prosessene våre støttes av uavhengig reviderte sertifiseringer og overholdelse av regelverk som MDR og GDPR.

I brukerveiledningen finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler du må ta hensyn til før og under bruken av produktet. Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell.

Referanser:

* Fra og med 13. april 2022.

** AirView ble bygd for å være sikker og i samsvar med (EU) 2016/679 (generell personvernforordning) og nasjonal personvernlovgivning. Det bruker datakrypteringsteknologi for å sikre pasienters personopplysninger. ResMed søkte om og ble tilkjent HDS/ISO 27001-sertifisering for AirView. Det viser hvor viktig sikker behandling og drifting av data er for oss, og at våre team og systemer lever opp til de strengeste standarder, noe som er bekreftet av uavhengige revisorer.

  1. Berg Insight AB. mHealth and Home Monitoring – 8th Edition. Gothenburg, Sweden. M2M Research Series; 2017.
  2. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.
  3. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  4. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  5. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  6. Malhotra A, et al. Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy: A retrospective analysis. Chest 2018; 153(4):843-850.
  7. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. En ResMed-sponset studie av hvordan myAir-brukere gjør det bedre. 2016.
  8. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.