High-flow-behandling i hjemmet | ResMed Norge

Forstå high-flow-behandling i hjemmet

high-flow-behandling-hft-seng-kols-behandling-i-hjemmet

High-flow-behandling kan gi effektiv lindring av kroniske KOLS-symptomer, som hoste med slimproduksjon, som kan være vanskelig å håndtere med standardbehandlinger alene. Les om de viktigste egenskapene og virkningsmekanismene ved denne ventilasjonsbehandlingen, og oppdag hvordan den kan brukes sammen med eller som et alternativ til andre behandlinger for KOLS.

På denne siden henviser vi utelukkende til nasal high-flow-behandling i hjemmet, som administreres gjennom en nesekanyle.

HFT i hjemmet og GOLD KOLS-behandlingsforløpet

HFT har fordeler for hypoksemiske KOLS-pasienter med hyppige forverrelser i GOLD-fase C og D*.1,6,7 KOLS-pasienter i GOLD-fase B kan også oppleve symptomlindring.6 HFT kan brukes med eller uten oksygen.

gold-kols-hft-ltot-niv

Viktige funksjoner ved high-flow-behandling i hjemmet

HFT administreres via en high-flow-nesekanyle (NHFC).  Dette gir en fuktet blanding av luft, med eller uten oksygen, som varmes opp til mellom 31 °C og 37 °C. HFT i hjemmet kan tilføre flow fra 10 l/min til 60 l/min. Hvis det tilføres oksygen, kan det gis med opptil 15 l/min. Konfigurasjonen som brukes, avhenger av pasientens behov.

high-flow-ved-bord-lumis-hft

High-flow-virkemekanismer:

sekrethåndtering-ikon

Forbedret sekrethåndtering

Siden HFT forbedrer ventilasjonen, hjelper det pasienter med å trekke pusten dypere, noe som kan hjelpe dem med å fjerne sekret. Innånding av varm fuktet luft kan også gjøre sekret mer flytende og lettere å fjerne. Sammen øker disse mekanismene pasientkomforten ved å hindre at det samler seg sekret, og ved å redusere obstruksjon av luftveiene og hoste.1

hoste-dyspné-ikon

Redusert dyspné

HFT øker den inspiratoriske flowen gjennom nesen, noe som reduserer nesemotstanden. Den høyere flowen slipper også mer frisk luft inn i luftveiene, forbedrer dyspné og reduserer respirasjonsarbeidet.2-4 Pasientenes energinivå kan også forbedres som følge av at mer oksygen når lungene og kroppen.

lunge-dødrom-ikon

Reduksjon av dødrom

Økt flow bidrar til å oppnå utvasking av de øvre luftveiene. Dette forbedrer ventilasjonen ved å drive ut CO2 og redusere dødrommet.5

komfort-behandling-pasient-ikon

Forbedret pasientkomfort

Både grensesnittet og mekanismen for levering av HFT-behandling fremmer pasientkomfort. Siden det er et åpent system, er det ingen problemer med konstant trykk og masketilpasning. Pasientene kan snakke og spise under behandlingen. HFT har en umiddelbar og direkte innvirkning på sekret1 og respirasjonsarbeid5 og gir pasienten rask lindring.

o2-tillegg-ikon

Valgfri tilførsel av tilleggsoksygen

Oksygen kan tilføres gjennom HFT-apparatet fra en oksygenkonsentrator med kontinuerlig flow, en oksygenflaske hjemme eller en veggforsyning på sykehuset. Det blandes med luftstrømmen, slik at pasienten kan motta en konstant mengde oksygen og samtidig dra nytte av den fuktede og oppvarmede luften som danner grunnlaget for HFT-behandling.

LTOT, HFT i hjemmet og NIV-behandling i hjemmet: likheter og forskjeller

LTOT, HFT i hjemmet og NIV i hjemmet kan brukes hver for seg eller sammen for hjemmebasert behandling av KOLS-pasienter.

 • Både LTOT, HFT og NIV i hjemmet kan forbedre oksygeneringen, redusere respirasjonsarbeidet og redusere hjertebelastningen.
 • HFT og NIV i hjemmet kan også forbedre tidevolumet, redusere respirasjonsfrekvensen og forbedre PEEP.
 • HFT kan forbedre slimhinneklarering og dødromsklaring, noe som fremmer komfort og toleranse.
 • NIV i hjemmet hjelper KOLS-pasienter med å dra nytte av forbedret alveolær ventilasjon og avlastning av respirasjonsmuskler.

Forstå forskjellen mellom high-flow-oksygenbehandling (HFOT) på sykehuset og HFT i hjemmet

Sykehus bruker vanligvis high-flow-oksygenbehandling for akutte pasienter som alternativ til mekanisk ventilasjon. HFOT tilfører høye konsentrasjoner av oksygen og må fuktes mye for å hindre at det føles for tørt og ubehagelig. Med HFT i hjemmet er målet å hjelpe kroniske pasienter med å puste lettere ved å gi dem oppvarmet, fuktet luft. Oksygen er ikke en nøkkelkomponent i HFT, men kan tilføres hvis pasienten har fått skrevet ut langtidsoksygenbehandling (LTOT).

Hvem, når, hva: HFT i praksis

pasient-ikon-forstørrelsesglass

Hvem kan dra nytte av high-flow-behandling i hjemmet?

High-flow-behandling kan være indisert til hjemmebruk hos KOLS-pasienter som er rammet av kronisk hoste med slimproduksjon.1,6

day-night-icon

Når kan high-flow-behandling brukes?

High-flow-behandling kan brukes hjemme om dagen og/eller om natten. Det kan brukes mens pasienter snakker, spiser og sover. Siden varmefukteren inneholder vann, må du være forsiktig når du flytter apparatet. Pasienter kan plassere behandlingsapparatet på et stabilt underlag og fortsette med sine daglige gjøremål, f.eks. lese og se på TV. HFT kan også brukes til å komme til hektene etter å gå i trapper eller gjøre seg klar for dagen.

features-tick-icon

Hva er hovedfunksjonene ved et apparat for HFT i hjemmet?

HFT-apparater består av et luftinntak, en oksygenport (med eller uten blender), en flowgenerator, en fukter og en varmer. En slange med varmetråder brukes til å opprettholde varme- og fuktighetsnivåene og håndtere kondens. Pasientgrensesnittet for nasal HFT er en ikke-okkluderende nesekanyle. Hjemmeapparater er utviklet for å være enkle å betjene, og de kan støtte avstandsoppfølging.

High-flow-behandling i hjemmet Vanlige spørsmål

Ja. Apparater for high-flow-behandling er utviklet for hjemmebruk. Turbinen er plassert på innsiden, og konstruksjonen sikrer enkel betjening og opplæring for hjemmebruk.

Fukting spiller en viktig rolle i HFT siden det øker pasientens komfort og tolererbarhet. Uten fukting for å klargjøre gassene ville HFT vært ubehagelig kaldt og tørt.

High-flow-behandling i hjemmet kan brukes om dagen og/eller om natten. Antall timer i bruk avhenger av pasientens behov og tilstand.

Ifølge en internal ResMed survey skrev 77 % av alt helsepersonell ut HFT i hjemmet til hypoksemiske KOLS-pasienter i åtte eller flere timer per dag. 10

HFT i hjemmet kan være indisert til hypoksemiske KOLS-pasienter som er rammet av kronisk hoste med slimproduksjon. Les mer om forskning på HFT for denne målgruppen her. ​

Nei. HFT kan anses som en supplerende behandling avhengig av pasientens behov. Dette avsnittet forklarer forskjellene mellom HFT- og PAP-behandling.

High-flow-behandling kan gis med eller uten tilleggsoksygen, avhengig av pasientens behov. Oksygen kan tilføres med flowhastigheter opp til 15 l/min.

HFT passer ikke for hyperkapniske pasienter siden det ikke gir ventilasjon eller trykkstøtte. Likevel kan hyperkapniske pasienter som bruker ikke-invasiv ventilasjon (NIV), oppleve at HFT øker komfortnivået deres når de har en pause fra NIV.9

HFT tilbyr ikke ventilasjon eller trykkstøtte for pasienter som opplever respirasjonssvikt eller -problemer. Dette avsnittet forklarer forskjellene mellom HFT- og PAP-behandling. Du kan lese mer om mekanisk ventilasjon here og CPAP here.

HFT kan levere en justerbar flow på 10–60 l/min ved en temperatur på 31–37 °C. Fuktighetsnivåene kan også justeres slik at komforten blir bedre og kondensen blir kontrollert.

Forskning viser at HFT kan begynne å ha en merkbar effekt etter 1–2 timers bruk6,7, og at rundt 6 timers bruk, hovedsakelig om natten, kan være et egnet daglig mål.6

Ja, high-flow-behandling kan brukes mens pasienter sover, og når de er våkne. 77 % av alt helsepersonell skrev ut HFT i hjemmet til hypoksemiske KOLS-pasienter under både søvn og aktiviteter på dagtid ifølge en ResMed internal survey.10

Ja. Flow og fukting har en effekt på positiv maksimal inspiratorisk flow, og oksygen tilføres mer effektivt under behandling, noe som er viktig under trening.3HFT har vist seg å forbedre dyspné under trening.2-4 Siden varmefukteren inneholder vann, må apparatet alltid beveges forsiktig.8

Nei, HFT-apparatet må ikke brukes under transport, f.eks. på fly, i bil eller i rullestol. Dette er på grunn av risikoen for at de vil inhalere vann, eller at vann vil søles inn i apparatet og skade det.

Støynivåer vil avhenge av apparatet og innstillingene. Apparater for high-flow-behandling i hjemmet er utviklet for å brukes mens pasientene sover, og slik at de kan snakke og delta i dagliglivet under behandlingen. ResMeds Lumis HFT-apparat har et driftsvolum på 38 dBA ±2 dBA med ClimateLineAir-slange og 39 dBA ±2 dBA når det brukes sammen med ClimateLineAir-slange og 5 l/min tilleggsoksygen (målt i HFT-modus i henhold til ISO 80601-2 -74:2017).

Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell. I bruker- og klinikerveiledningene finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler du må ta hensyn til før og under bruken av produktene.

* GOLD-retningslinjene for KOLS 2023 anerkjenner nå tre GOLD-grupper – «A», «B» og «E». Gruppe «E» (tidligere gruppe C og D) er pasienter med hyppige forverrelser (definert som 2 eller flere de siste 12 månedene eller 1 forverrelse som krever sykehusinnleggelse).

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary
  clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High- Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Spoletini G, Mega C, Pisani L, Alotaibi M, Khoja A, Price LL, Blasi F, Nava S, Hill NS. High-flow nasal therapy vs standard oxygen during breaks off noninvasive ventilation for acute respiratory failure: A pilot randomized controlled trial. J Crit Care. 2018 Dec;48:418-425. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.10.004. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30321833.
 7. ResMed customer survey of healthcare professionals, conducted between 18/03/2021 – 31/06-2021 – Data on file; ID C306968