Forskning på high-flow-behandling i hjemmet for KOLS | ResMed Norge

Forskning på high-flow-behandling i hjemmet for KOLS

Oppdag viktige funn fra nyere klinisk forskning om virkemekanismene ved high-flow-behandling i hjemmet og de kliniske resultatene hos pasienter med KOLS.

Hva er de kliniske fordelene ved high-flow-behandling i hjemmet?

På denne siden betegner «HFT» utelukkende HFT gjennom nesen.

De kliniske fordelene ved high-flow-behandling i hjemmet (HFT) er blant annet:

Forbedrer sekrethåndtering1

Pasientkomfort (ved å levere oppvarmet og fuktet inhalert gass til pasienten)

Redusert dyspné under høyintensitetstrening2-4

Forbedret pusting/respirasjon og redusert respirasjonsarbeid. 5

Hos KOLS-pasienter med hypoksemisk respirasjonssvikt førte high-flow-behandling (HFT) til signifikant:6,7

Reduserte akutte forverrelser ved KOLS (AEKOLS)

Reduserte sykehusinnleggelsesraten og symptomer – økt tid til første forverrelse

Forbedret livskvalitet for pasienten

HFT er lett og enkelt å bruke og har både kliniske fordeler og pasientfordeler ved hjemmebruk for KOLS. HFT brukes i dag i akutte situasjoner på sykehus hos voksne og fremstår som et alternativ for langtidshjemmebruk hos KOLS-pasienter.6,7

Virkemekanismer og kliniske fordeler

HFT virker via flere mekanismer, herunder mukociliær rensing og sekrethåndtering, og forbedret respirasjonsmekanikk som reduserer respirasjonsarbeidet og forbedrer pasientkomforten.1,5,11,12,13

virkemekanisme-high-flow-behandling-kliniske-fordeler

Resultater og pasientfordeler

Lumis-HFT-high-flow-behandling-ResMed-livskvalitet

Pasienter med KOLS som får langtids-HFT i hjemmet, har vist opprettholdt eller bedre livskvalitet enn pasienter som får vanlig behandling, herunder bare LTOT.6,7HFT ser også ut til å være veltolerert blant pasienter7 og bidrar til pasientkomfort ved å forbedre mukociliær rensing og sekrethåndtering1 og redusere dyspné under høyintensitetstrening.2-4

Lumis™ HFT

ResMeds apparat for high-flow-behandling bidrar til komfortabel behandling for KOLS-pasienter i hjemmet og er enkelt å sette opp og bruke.

Uforpliktende bilde av nesekanylen – Bruk bare nesekanyler ResMed har anbefalt

Referanser:

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant-load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High-Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Elshof J, Duiverman ML. Clinical Evidence of Nasal High-Flow Therapy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Respiration 2020;99:140-153.
 7. Nishimura M. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Respir Care 2016;61:529-541.
 8. Vogelsinger H, et al. Efficacy and safety of nasal high-flow oxygen in COPD patients. BMC Pulm Med 2017;17:143.
 9. Biselli P, Fricke K, Grote L, Braun AT, Kirkness J, Smith P, et al. Reductions in dead space ventilation with Nasal High Flow depend on physiologic dead space volume – Metabolic hood measurements during sleep in patients with COPD and controls. European Respiratory Journal. 2018.
 10. McKinstry S, Pilcher J, Bardsley G, Berry J, Van de Hei S, Braithwaite I, et al. Nasal high flow therapy and PtCO2 in stable COPD: A randomized controlled cross-over trial. Respirology. 2017.