Juridisk og åndsrett | ResMed Norge

Juridisk og åndsrett

Juridiske fraskrivningsklausuler

ResMed tilbyr dette nettstedet som en generell informasjonstjeneste. ResMed er ikke ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser, uriktige fremstillinger eller feilaktige utsagn som finnes på disse sidene.

All medisinsk informasjon gis utelukkende som generell informasjon. Den er ikke noen erstatning for råd fra en registrert lege eller andre medisinske fagfolk.

Produktinformasjon gis også som generell informasjon. Den er ingen erstatning for brukerhåndbøker eller annen dokumentasjon som leveres sammen med ResMed-produkter eller noen erstatning for råd fra en registrert lege eller andre medisinske fagfolk.

Det er ikke sikkert at alle produktene som beskrives på dette nettstedet, er tilgjengelig i alle land. Især når et produkt har forskjellige delenumre, samsvarer de europeiske produktene med direktivet om medisinsk utstyr (93/42/EØF), og er i tråd med lokale forskrifter og har et CE-merke. Produkter uten et CE-merke skal ikke selges i Europa.

Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.

I noen land er noen av eller alle produktene beskrevet på dette nettstedet, kun tilgjengelig etter forskrivning fra lege.

ResMed går ikke god for noen nettsteder fra eksterne parter som er lenket til dette nettstedet.

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett som eies eller er lisensiert av ResMed.

Eieren av opphavsretten forbyr med enerett strengt enhver form for uautorisert kopiering, lagring eller reproduksjon.

Ved å klikke på en lenke og laste ned en produkthåndbok fra dette nettstedet, bekrefter du at du enten er en sluttbruker av det aktuelle produktet, en handelspartner eller en medisinsk fagperson som søker informasjon om produktet for å vurdere hvorvidt det egner seg for pasienter.

Nedlasting av dette materialet av noen organisasjon (andre enn kommersielle partnere av ResMed) i forbindelse med handelsmessig salg eller annen omsetning av de beskrevne produktene er forbudt.

 

ResMed-varemerker

Activa, ActiveAir, ​ActiveCell, Activox, AcuCare, Acumen, AdaptSV, Aero-Click, Aerofix, Air10, AirCurve, AirFit, AirMini, AirSense, AirStart, AirTouch, AirView, APAP, ApneaLink, ApneaLinkAir, Astral, AutoRamp, AutoSet, AutoSetCS, AutoVPAP, Awaken Your Best, BrightCFO, Brightree, BrightSales, CareAnyware, ​CareTouchLogic, Changing Lives With Every Breath, ClimateLine, ClimateLineAir, ConnectPro, Curasa, Curative, EasySpeak, Elisee, Elisée, Eole, EPR, Equinox, Escape, Flexo, GoScripts, ​H4i, H5i, HealthcareFirst, Helia, HFOT, HumiCare, HumidAir, HumidAire, HumidX, InfinitySeal, iVAPS, Kidsta, Liberty, Lifechoice, Lumis , ​M.AI.A, MatrixCare, Meridian, MinniPAP, Mirage, MirageActiva, MirageKidsta, MirageLiberty, MirageMicro, MirageQuattro, MirageSwift, MirageVista, Mobi, myAir, Narval, PACEWAVE, Pixi, Propeller, Pulse-Wave, Quattro, QuattroAir, QuickConnect, QuickFit, QuietAir, ResAlarm, ResCare, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed UltraSoft, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S9, ​SleepScore by ResMed, sleepvantage, SlimLine, Smart Selections, SmartStart, ​Snap​, SoftEdge, SpringAir, Stellar, Swift, Swift FX, Swift FX Bella, Swift FX Nano, SWIFT LT, TiControl, UltraMirage, Vential, Vista, VPAP, VPAP AdaptSV, VPAPAuto, VPAPTx, VS, VSEasyFit, VSet, ​et Well Connected er varemerker for ResMed Inc eller dets datterselskaper.

 

 • Android og Google Play er varemerker for Google Inc.
 • Apple, Apple-logoen, App Store, iPad og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land
 • Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av ResMed Group er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn er de som tilhører deres respektive eiere
 • Cavicide er et varemerke for Metrex
 • Cidex og Cidex Plus er varemerker for Johnson & Johnson Corp
 • Dove er et varemerke for Unilever
 • Embla og Embletta er varemerker for Medcare
 • IOS er et varemerke for Cisco (USA)
 • IRMA er et varemerke for Masimo Sweden
 • Mikrozid er et varemerke for Schülke&Mayr
 • Samsung, Galaxy, and Galaxy S are trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd.
 • SD Logo er et varemerke for SD-3C
 • SmartMedia er et varemerke for Toshiba
 • Somnologica er et varemerke for Medcare
 • Velcro er et varemerke for Velcro Industries B.V.
 • Windows er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.
 • XPOD er et varemerke for Nonin Medical

Disse listene er ikke uttømmende. For mer informasjon om ResMed varemerker, e-post ip@resmed.com.

ResMeds SCIP-erklæring

Som produsent av medisinsk utstyr og importør til markedet i EU er ResMed Pty Ltd og dets europeiske forretningsenheter («ResMed») innforstått med forpliktelsen til å registrere sine produkter hos ECHA (European Chemicals Agency) og forenkle informasjonsflyten for alle artikler som står på kandidatlisten og inneholder SVHC-stoffer i en konsentrasjon som overstiger 0,1 % v/v. Alle SCIP-numre og tilhørende artikler som selges av ResMed, er oppført i PDF-filen nedenfor.