Juridisk og åndsrett

Juridiske fraskrivningsklausuler

ResMed tilbyr dette nettstedet som en generell informasjonstjeneste. ResMed er ikke ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser, uriktige fremstillinger eller feilaktige utsagn som finnes på disse sidene.

All medisinsk informasjon gis utelukkende som generell informasjon. Den er ikke noen erstatning for råd fra en registrert lege eller andre medisinske fagfolk.

Produktinformasjon gis også som generell informasjon. Den er ingen erstatning for brukerhåndbøker eller annen dokumentasjon som leveres sammen med ResMed-produkter eller noen erstatning for råd fra en registrert lege eller andre medisinske fagfolk.

Det er ikke sikkert at alle produktene som beskrives på dette nettstedet, er tilgjengelig i alle land. Især når et produkt har forskjellige delenumre, samsvarer de europeiske produktene med direktivet om medisinsk utstyr (93/42/EØF), og er i tråd med lokale forskrifter og har et CE-merke. Produkter uten et CE-merke skal ikke selges i Europa.

Produktspesifikasjoner kan endres uten varsel.

I noen land er noen av eller alle produktene beskrevet på dette nettstedet, kun tilgjengelig etter forskrivning fra lege.

ResMed går ikke god for noen nettsteder fra eksterne parter som er lenket til dette nettstedet.

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett som eies eller er lisensiert av ResMed.

Eieren av opphavsretten forbyr med enerett strengt enhver form for uautorisert kopiering, lagring eller reproduksjon.

Ved å klikke på en lenke og laste ned en produkthåndbok fra dette nettstedet, bekrefter du at du enten er en sluttbruker av det aktuelle produktet, en handelspartner eller en medisinsk fagperson som søker informasjon om produktet for å vurdere hvorvidt det egner seg for pasienter.

Nedlasting av dette materialet av noen organisasjon (andre enn kommersielle partnere av ResMed) i forbindelse med handelsmessig salg eller annen omsetning av de beskrevne produktene er forbudt.

 

ResMed-varemerker

Activa, ActiveCell, Adapt SV, Aero-Click, Aerofix, ApneaLink, AutoScan, AutoSet, AutoSet Advantage, AutoSet CS, AutoSet Respond, AutoSet Spirit, AutoView, AutoVPAP, Boomerang, Breath-O-Prene, Breathe-O-Prene, ClimateLine, Elisée, EPR, Gecko, HumidAire, H3i Plus, H4i, H5i, MAP, Meridian, MinniPAP, Mirage, Mirage Activa, Mirage Kidsta, Mirage Liberty, Mirage Micro, Mirage Quattro, Mirage Swift, Mirage Vista, Moritz, Papillon, Pixi, Quattro, ResAlarm, ResCap, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed Partners, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit, S8 AutoSet Vantage, S8 Compact, S8 Elite, S8 Escape, S8 Lightweight, S8 Prima, S9, S9 Auto 25, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, S9 Escape Auto, Silent Papillon, Sleep 4a Healthy Life, sleepVantage, SlimLine, Smart Data, SmartStart, SoftEdge, Spirit, Spring Air, Spring Air Technology, Stellar, Swift, Tango, TiControl, Traxx, Ultra Mirage, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Auto, VPAP Malibu, VPAP Tx, VS III, VS EasyFit, VSet, VS Integra, VS Serena og VS Ultra er varemerker for ResMed Inc eller dets datterselskaper.

 

  • Cidex og Cidex Plus er varemerker for Johnson & Johnson Corp
  • Embla og Embletta er varemerker for Medcare
  • SmartMedia er et varemerke for Toshiba.
  • Somnologica er et varemerke for Medcare
  • Velcro er et varemerke for Velcro Industries B.V.
  • Windows er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

ResMed-patenter

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2009202756, AU764761, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1126893, EP1968444, EP2032857, JP3778797, JP5016615, JP5039057, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, SG200902510-7, SG200903829-0, US6591834, US6745768, US7040317, US7537010, US7866944, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8607793, US8636479, US8638014, US8734097, US8829756, USRE44453.

Design registrations: AU201610510, AU201611983, AU201613063, AU353845, AU355720, AU357263, AU358616, AU358767, AU358783, AU358784, AU359318, AU359327, AU360606, AU361592, AU362970, AU364588, AU366046, AU366961, CN201430293053.8, CN201430295161.9, CN201430393791.X, CN201430490103.1, CN201530053343.X, CN201530053389.1, CN201530053405.7, CN201530053406.1, CN201530053407.6, CN201530066515.7, CN201530066833.3, EU2353284, EU2518472, EU2519827, EU2586644, JP1525591, JP1534027, JP1534028, JP1534240, JP1534241, JP1542658, JP1544560, JP1544561, JP1544615, JP1544616, JP1544617, JP1552327, JP1552901, JP1555413, JP1555414, JP1581053, JP1581056, JP1593299, NZ418251, NZ419185, NZ419186, NZ419574, NZ419666, NZ419667, NZ419668, NZ419731, NZ419733, NZ419742, NZ419755, NZ419756, NZ419757, NZ419763, NZ420038, NZ420775, NZ420955, NZ422324, TW165819, TW169292, TW169293, TW169294, TWD170220, TWD170485, TWD173557, TWD174178, TWD174179, TWD174180, TWD174181, TWD174182, TWD174183, TWD174184, TWD174791, TWD174792, TWD174793, USD738489, USD743556, USD744108, USD752228, USD775346, USD776256, USD791329.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003236487, AU2006225224, AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2009202756, AU734771, AU761189, AU764761, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1083953, EP1126893, EP1878458, EP1968444, EP2032857, JP3737698, JP3778797, JP4643247, JP5016615, JP5039057, JP5248560, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, SG200902510-7, SG200903829-0, US6532959, US6591834, US6745768, US6951217, US7040317, US7077132, US7537010, US7770579, US7866944, US7967012, US8056559, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8528556, US8607793, US8636479, US8638014, US8677997, US8734097, US8829756, US8857430, USRE44453.

Design registrations: AU201610510, AU201611983, AU201613063, AU353845, AU355720, AU357263, AU358616, AU358767, AU358783, AU358784, AU359318, AU359327, AU360606, AU361592, AU362970, AU364588, AU366046, AU366961, CN201430293053.8, CN201430295161.9, CN201430393791.X, CN201430490103.1, CN201530053343.X, CN201530053389.1, CN201530053405.7, CN201530053406.1, CN201530053407.6, CN201530066515.7, CN201530066833.3, EU2353284, EU2518472, EU2519827, EU2586644, JP1525591, JP1534027, JP1534028, JP1534240, JP1534241, JP1542658, JP1544560, JP1544561, JP1544615, JP1544616, JP1544617, JP1552327, JP1552901, JP1555413, JP1555414, JP1581053, JP1581056, JP1593299, NZ418251, NZ419185, NZ419186, NZ419574, NZ419666, NZ419667, NZ419668, NZ419731, NZ419733, NZ419742, NZ419755, NZ419756, NZ419757, NZ419763, NZ420038, NZ420775, NZ420955, NZ422324, TW165819, TW169292, TW169293, TW169294, TWD170220, TWD170485, TWD173557, TWD174178, TWD174179, TWD174180, TWD174181, TWD174182, TWD174183, TWD174184, TWD174791, TWD174792, TWD174793, USD738489, USD743556, USD744108, USD752228, USD775346, USD776256, USD791329.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US9027556, US9937315.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US8960196, US9027556, US9757533, US9937315, US9950131, US9962510, US9962511.

Design registrations: AU201616820, AU201711187, AU201712438, AU201713986, CN201730034859.9, EU3504711.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US8960196, US9119931.

Design registrations: AU201616818, AU201711185, AU201712406, AU201713926, EU3508720.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2006206040, AU2010251884, AU2013257426, AU2013257413, CN200810210534.1, DE202006021251U, DE202006021256U, DE202006021258U, DE202006021260U, DE20200621257U, EP2471566, JP5053863, JP5823378, NZ556198, NZ570796, NZ582439, NZ587344, NZ591309, NZ597254, NZ599608, NZ612693, NZ617661, NZ626417, US7997267, US8220459, US8397727, US8550081, US8550082, US8550083, US8555885, US8567404, US8573213, US8573214, US8573215, US8578935, US8613280, US8616211, US8851075, US8950404, US8960196, US9044564, US9149593.

Design registrations: AU358462, AU358584, AU358587, CN201430263754.7, CN201530013846.4, CN201530013817.8, EU2512004, JP1530282, JP1541944, JP1555415, NZ419109, NZ420340, NZ421654, TW172511, TW174947, TW174948, USD760379, USD782655, USD797277.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2012339622, CN200810210534.1, CN201420035822.9, CN201420708544.9, CN01430522218.4, CN201430522412.2, CN201430522242.8, CN201430521878.0, CN201430522413.7, CN201430522618.5, NZ570796, NZ582439, NZ591309, NZ599608, US8397727, US8851075, US8950404.

Design registrations: AU357122, AU358463, AU359862, AU357213, CN201430175418.7m CN01430522218.4, CN201430522412.2, CN201430522242.8, CN201430521878.0, CN201430522413.7, CN201430522618.5, CN201430175438.4, EU2472118, EU2481168, IN263251, IN263252, IN263253, IN263254, IN263255, IN263256, IN263257, IN263258, IN263259, JP1525469, JP1531921, JP1531955, JP1548491, JP1548569, JP1548492, JP1549792, JP1549949, JP1549950, JP1555412, NZ418925, NZ418926, NZ420611, NZ420951, NZ422340, TW171115, TW173215, TW174185, TW174186, TW174187, TW174944, TW174945, TW174946, USD740935, USD764049, USD794772.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007202555, AU2008221506, AU785376, AU362043, CN200810210534.1, EP1314445, EP1582230, EP2039386, JP4354664, JP4607913, JP5042789, JP5650535, JP1522693, JP1522694, JP1525158, JP1525158, JP1525160, JP1525161, JP1525162, NZ570796, NZ571348, NZ582439, NZ584073, NZ584110, NZ591309, NZ594204, NZ599608, US6581594, US6823865, US7159587, US7926487, US8397727, US8528558, US8636007, US8851075.

Design registrations: AU20160401, AU353546, AU353572, AU354622, AU355319, AU356347, AU358341, AU359323, AU360398, AU362043, AU362974, AU364590, AU365905, AU366884, CN201330549899.9, CN201330550695.7, CN201430302326.0, CN201430302363.1, CN201430302481.2, CN201430302535.5, CN201430302536.X, CN201430302537.4, CN201430302759.6, EU2347450, EU2349266, IN258091, IN258092, IN258093, IN258094, IN258095, JP1522693, JP1522694, JP1525158, JP1525158, JP1525160, JP1525161, JP1525162, JP1531389, JP1531394, JP1531652, JP1531922, JP1532548, JP1534080, JP1534081, JP1534082, JP1534083, JP1534084, JP1534239, JP1534247, JP1534248, JP1534249, JP1534250, JP1534251, JP1540070, JP1540238, NZ418213, NZ418215, NZ418887, NZ419651, TW166361, TW169591, TW171999, TW172000, TW172001, TW172002, TW172003, TW172004, TW172005, TW172006, TW172007, TW172008, TW175154, USD737953, USD743535, USD787661, USD808516.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2012292950, AU2016200222, CN103906929, EP2739857, NZ620412, NZ711507, NZ729296, US10124135.

Design registrations: EP2762401, USD790683, USD837968.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2008203812, AU2009202756, AU2014301955, AU764761, CN105813679, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1126893, EP1144036, EP1844810, EP1900324, EP1968444, EP2032857, EP3013402, JP3778797, JP5016615, JP5039057, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, JP6045081, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, NZ631008, SG200902510-7, SG200903829-0, US6425395, US6591834, US6745768, US7040317, US7100608, US7537010, US7866944, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8607793, US8636479, US8638014, US8734097, US8829756, US8910631, US9028423, USRE44453.

Design registrations: AU201610510, AU201611983, AU201613063, AU353845, AU355720, AU357263, AU358616, AU358767, AU358783, AU358784, AU359318, AU359327, AU360606, AU361592, AU362970, AU364588, AU366046, AU366961, CN201430293053.8, CN201430295161.9, CN201430393791.X, CN201430490103.1, CN201530053343.X, CN201530053389.1, CN201530053405.7, CN201530053406.1, CN201530053407.6, CN201530066515.7, CN201530066833.3, EU2353284, EU2518472, EU2519827, EU2586644, JP1525591, JP1534027, JP1534028, JP1534240, JP1534241, JP1542658, JP1544560, JP1544561, JP1544615, JP1544616, JP1544617, JP1552327, JP1552901, JP1555413, JP1555414, JP1581053, JP1581056, JP1593299, NZ418251, NZ419185, NZ419186, NZ419574, NZ419666, NZ419667, NZ419668, NZ419731, NZ419733, NZ419742, NZ419755, NZ419756, NZ419757, NZ419763, NZ420038, NZ420775, NZ420955, NZ422324, TW165819, TW169292, TW169293, TW169294, TWD170220, TWD170485, TWD173557, TWD174178, TWD174179, TWD174180, TWD174181, TWD174182, TWD174183, TWD174184, TWD174791, TWD174792, TWD174793, USD738489, USD743556, USD744108, USD752228, USD775346, USD776256, USD791329.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US8960196, US9119931.

Design registrations: AU201616817, AU201616820, AU201711184, AU201711187, AU201712438, AU201712841, AU201713986, CN201730034787.8, CN201730034859.9, CN201730376968.9, EU3504711, EU350866.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2005318949, CN200580044321.0, CN20111064713.0, EP1662996, JP5334091, JP5662373, NZ554108, NZ566715, NZ593988, US7785265, US8066647.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2004292337, AU2009230737, AU2010206082, CN20020814714.6, CN200480006230.3, CN200910173495.7, CN201010120506.8, EP1132106, EP1603618, EP1687052, EP2208504, JP4162118, JP4597959, JP4643724, JP4895474, JP5138936, JP5214781, JP5216044, JP5377525, JP5647278, NZ541914, NZ546457, NZ563389, NZ567617, NZ577484, NZ578969, NZ589745, NZ590212, NZ598113, NZ599296, US6644312, US6688307, US6845773, US7089937, US7255103, US7520279, US7628151, US7644713, US8051852, US8225789, US8448640, US8544467, US9050429.

Design registrations: AU341869, AU341870, AU341871, AU341872, AU341873, CN2012300272299.1, CN201230027270.3, CN201230027296.8, CN201230027300.0, CN201230027331.6, CN201230592604.1, EU1843293, EU1986456, EU2144774, IN16850, IN16851, IN17253, IN17297, IN20617, JP1448276, JP1448277, JP1448278, JP1448279, JP1448280, NZ415741, NZ416537, NZ4165378, NZ416539, NZ416540 USD708733, USD760375, USD827807.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002233025, AU2002315917, AU2003236487, AU2006225224, AU2008201916, AU2010249207, AU734771, AU761189, CN02154289.9, CN02804936.5, CN20091000141.3, EP1083953, EP1318307, EP1643131, EP1878458, EP1900324, EP1985861, EP2287471, JP3737698, JP4420605, JP4497809, JP4643247, JP4995797, JP5248560, JP5350453, NZ527088, US6532959, US6910483, US6935337, US6951217, US7077132, USRE44453, US7770579, US7967012, US8056559, US8122884, US8225786, US8528556, US8677997, US8857430.

Design registrations: AU157903, AU157904, AU157905, EU111190, DE40202008, DE40201723, ES153516, ES153518, FR021407, GB3001820, GB3001821, USD493520, USD493884, USD497203, USD498527.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002233025, CN02804936.5, EP1359962, EP2335761, EP2465565, JP4420605, NZ527088, US6935337, US8006691, USRE44453, US9072860.

Design registrations: AU331676, AU331677, CN200930203243.5, EU1720582, JP1402844, JP1402845, NZ413752, NZ413753, USD626642, USD627044.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2004308535, CN200480039669.6, CN101732787, EP1701758, EP2292289, EP2292290, EP2332606, JP5031374, NZ548060, NZ584120, US7878199, US7967013, US8136524, US9642978.

Design registrations: EU254420, JP1252735, JP1252740, JP1252741, JP1252742, JP1252743, JP1252744, JP1252745, JP1266954, JP1275687, JP1286488, JP1291070, JP1291337, JP1291338, JP1303344, NZ405539, NZ406842, NZ406902, NZ406903, NZ406917, NZ406918, NZ406920, NZ406922, NZ408204, USD527099, USD535023, USD537523, USD557411, USD560797, USD590496, USD613852, USD624176, USD644728.

May be covered by one or more of the following:

Patents: CN200580024937.1, CN201010517066.X, EP1624919, EP2514471, EP2522383, JP4734229, JP5453225, JP5604493, JP5809298, JP6456715, NZ578600, NZ588137, US7861715, US7934501, US8505535, US9895503.

Design registrations: EU230404, EU249651, EU415906, JP1252724, JP1253110, JP1280864, NZ406681, NZ588137, USD506827, USD519206, USD539418, USD560796, USD576272, USD579105.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2009202756, AU764761, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1126893, EP1968444, EP2032857, JP3778797, JP5016615, JP5039057, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, SG200902510-7, SG200903829-0, US6591834, US6745768, US7040317, US7537010, US7866944, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8607793, US8636479, US8638014, US8734097, US8829756, USRE44453.

Design registrations: AU358025, AU358616, AU360151, AU360368, AU360606, EU2439778, EP2507202, EP2518472, EP2519827, NZ419110, TW165819.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003236487, AU2006225224, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2009202756, AU734771, AU761189, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN201010526969.4, EP1083953, EP1878458, EP1900324, EP2032857, JP3737698, JP4643247, JP5016615, JP5039057, JP5350453, JP5352648, JP5410963, NZ567667, NZ569154, NZ571421, NZ576965, NZ577485, NZ580125, NZ589602, NZ591256, NZ591911, SG200903829-0, SG200902510-7, US6532959, US6951217, US7077132, US7770579, US7866944, US7967012, US8006691, US8056559, US8267648, US8362669, US8365729, US8528556, US8631789, US8636479, US8638014, US8677997, US8857430, US8931481, USRE44453, US9072860.

Design registrations: AU327023, AU327028, AU327370, AU327371, AU329025, AU330142, AU331272, AU331676, AU331677, AU332891, AU333858, CN200830346524.1, CN200830346526.0, CN200830346525.6, CN200930193031.3, CN200930193032.8, CN200930193065.2, CN200930193064.8, CN201030215797.X, EU1067417, EU1154751, EU1720582, JP1377401, JP1377402, JP1377403, JP1386693, JP1386694, JP1394553, JP1394372, JP1415251, JP1415252, NZ411762, NZ412594, NZ412495, NZ412509, NZ413090, NZ413091, NZ413752, NZ413753, USD628288, USD629891, USD629892, USD635232, USD635244, USD635245, USD635654, USD638536, USD638537, USD638933, USD644319, USD644320, USD650479, USD652916, USD655813, USD659235, USD663412, USD671209, USD696766, USD708316, USD710989.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2001267133, AU2002301370, AU2003257274, AU2002301370, AU2003257270, AU2003257274, AU2004313613, AU2007201867, AU2008258157, AU2008237535, AU2010200697, CN03821171.8, CN03821170.X, CN03821172.6, CN200480040513.X, CN200910005239.7, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187649, EP1334742, EP1545673, EP1621225, EP1637175, EP1640034, JP3686609, JP3802872, JP4031422, JP4434961, JP4467875, JP4474081, JP4511372, JP4570966, JP4741248, JP4738817, JP4787174, JP4976519, JP5053247, JP5068450, JP5107307, JP5123256, JP5373694, JP5618931, NZ513052, NZ526165, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ538699, NZ542849, NZ543939, NZ548484, NZ556540, NZ570796, NZ572632, NZ573101, NZ573196, NZ573226, NZ573462, NZ582439, NZ585457, NZ585826, NZ585510, NZ589941, NZ595179, NZ595537, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6561190, US6772760, US6796308, US6823869, US6860269, US6986352, US7011090, US7021311, US7107989, US7216647, US7234466, US7316230, US7318439, US7487777, US7520279, US7523754, US7600513, US7610916, US7669599, US7753050, US7841345, US7856980, US7958893, US8186348, US8210181, US8230855, US8636006, US8763612, US8826908, US9027558.

Design registrations: AU156662, AU156661, AU156663, AU156664, AU156665, AU156666, AU156667, AU156668, DE40301991, FR031388, FR031389, FR031425, FR031426, FR031427, FR031428, FR031429, FR031430, JP1192858, JP1192859, JP1192860, JP1197930, JP1200876, JP1201592, JP1211086, JP1211264, USD492992, USD493521, USD493522, USD494675, USD495797, USD496098, USD496726, USD500706, USD515204, USD516715, USD530007, USD540464, USD540940, USD545960, USD556897, USD556898, USD561332, USD562444, USD563548, USD567935, USD580048, USD586460, USD588689, USD607994, USD614291, USD617446, USD637284, USD652912, USD671205.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002301370, AU2003257270, AU2003257274, AU785376, AU2005253641, AU2007201867, AU2008258157, AU2008237535, AU2012201085, CN03821170.X, CN03821172.6, CN200580020203.6, CN200680002171.1, CN200780022443.9, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1334742, EP1545673, EP1582230, EP1621225, EP1637175, EP1640034, JP3686609, JP3802872, JP4031422, JP4354664, JP4434961, JP4467875, JP4474081, JP4607913, JP5000712, JP5042789, JP5053247, JP5068450, JP5107307, JP5213455, JP5372044, JP5618931, NZ513052, NZ526165, NZ526166, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ538699, NZ542849, NZ543939, NZ551715, NZ556041, NZ556540, NZ570796, NZ572632, NZ573101, NZ573196, NZ573404, NZ578010, NZ587820, NZ589900, NZ591309, NZ592219, NZ595179, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6581594, US6772760, US6796308, US6823865, US6823869, US6860269, US6986352, US7021311, US7107989, US7159587, US7926487, US7216647, US7234466, US7318439, US7487772, US7487777, US7600513, US7610916, US7669599, US7856980, US7958893, US7971590, US7997267, US8186348, US8210181, US8230855, US8327850, US8353294, US8397727, US8528558, US8636006, US8851075, US8944062, US8955517.

Design registrations: AU156663, AU156665, CN200830148308.6, DE40301991.5, EU985601, FR031425, FR031430, JP1192859, JP1197930, JP1367396, NZ411222, USD493521, USD493522, USD545960, USD567935, USD597661, USD652135.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2010251884, AU2013257426, AU2013257413, EP1314445, EP1582230, JP4354664, JP4607913, JP5823378, NZ597254, NZ612693, NZ617661, US6581594, US6823865, US7159587, US8950404, US9044564, US9149593.

Design registrations: AU336564, AU336565, AU336566, AU336567, AU336568, CN201030631361.9, CN201130064762.5, CN201130064624.7, CN201130064761.0, CN201130064763.X, CN201130064625.1, EU1781709, JP1431440, JP1433054, JP1436150, JP1436637, JP1436638, NZ414291, NZ414683, NZ414684, NZ414685, NZ414686, USD695887, USD696396, USD740934, USD753813, USD779652, USD785161.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003203832, AU2003203833, AU2003203835, AU2003203836, AU2010202144, AU2013201315, AU2015203513, CN100594955, CN1623610, CN100581611, CN101991897, CN104043176, EP1187649, EP1187650, EP1356842, EP1356843, EP136097, EP1640034, EP1721630, EP2301614, EP2319572, EP2327443, JP4468652, JP4485143, JP4544830, JP4593084, JP4694105, JP5254276, JP5480352, JP5523936, JP5934262, JP6117835, JP6253703, JP6356756, NZ536545, NZ541912, NZ550675, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553823, NZ553824, NZ553825, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ567740, NZ580633, NZ590085, NZ600484, NZ617757, NZ707821, US6439230, US6561190, US6907882, US7047972, US7341060, US7487772, US7597100, US7600513, US7669599, US7743767, US7874291, US7938116, US7997267, US8025057, US8042538, US8371302, US8387616, US8479736, US8833370, US8944058, US8997742, US9421340, US9457162, US9669180, US9802018.

Design registrations: DE40300897, FR030845, USD507348, USD540941, USD552731, USD581041, USD585981, USD588690, USD660412, USD673263, USD690003, USD719254, USD736908, USD766421.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2004308536, AU2006255476, AU2010214658, CN200480039643.1, CN200680029139.2, CN200710000177.1, CN200710000902.5, EP1187650, EP1314445, EP1582230, EP1637175, EP1701759, JP4354664, JP4474081, JP4607913, JP5031375, JP5042789, JP5254787, NZ547748, NZ585133, NZ563608, NZ591018, NZ595521, NZ606024, US6374826, US6581594, US6823865, US7159587, US7487772, US7926487, US7318437, US7600513, US7658189, US7708017, US7874293, US7942148, US7997267, US8136525, US8210181, US8342181, US8402971, US8517024, US8915251, US9032955, US9032956, US9067033, US9220860.

Design registrations: EU613146, EU614557, EU637939, EU691191, JP1303352, JP1312522, JP1312343, JP1303353, JP1303354, JP1303355, JP1303356, JP1303357, JP1303358, JP1303359, JP1305900, JP1305901, JP1305902, JP1310636, JP1312344, JP1331400, JP1340761, JP1340900, JP1340902, JP1340903, JP1340904, JP1340905, JP1340906, JP1340907, JP1340908, JP1340909, JP1340910, JP1340911, JP1340912, JP1340913, JP1340914, NZ408257, NZ408258, NZ408898, NZ410290, NZ410291, NZ410292, NZ410311, NZ410312, NZ410313, NZ410314, NZ410315, NZ410322, NZ410323, NZ410324, NZ410325, NZ410326, NZ410327, USD597199, USD623288, USD626646, USD635247, USD645557, USD652909, USD659237, USD664250, USD669576, USD703312.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, CN03821170.X, CN200680002171.1, CN200780022443.9, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187648, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1349602, EP1545673, EP1582230, EP1637175, EP1640034, EP2308536, JP3686609, JP4354664, JP4434961, JP4474081, JP4607913, JP5000712, JP5042789, JP5213455, NZ513052, NZ526165, NZ526166, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ556041, NZ568159, NZ570796, NZ573101, NZ573226, NZ573404, NZ578010, NZ579280, NZ582439, NZ589900, NZ591222, NZ591309, NZ592219, NZ595537, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6581594, US6823865, US6860269, US7011090, US7159587, US7926487, US7188620, US7216647, US7234466, US7243651, US7487772, US7600513, US7610916, US7669599, US7743767, US7802573, US7856980, US7997267, US8186348, US8210181, US8327850, US8397727, US8528558, US8826908, US8851075, US8875709, US8944062, US8955517.

Design registrations: EU366844, EU823497, EU940234, EU959408, EU970374, JP1264474, JP1332693, JP1332694, JP1332695, JP1332696, JP1332697, JP1332698, JP1349614, JP1350173, JP1350282, NZ406357, NZ410682, NZ410683, NZ410892, NZ410022, NZ411316, NZ411317, NZ411318, NZ411319, NZ411320, NZ411321, NZ411322, NZ411323, NZ411324, USD532512, USD547439, USD545960, USD594111, USD594112, USD594113, USD595840, USD597202, USD597660, USD612932, USD614763, USD620105, USD652134, USD694400.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2003257270, AU2006206040, AU2010200697, CN03821170.X, CN03821171.8, CN200680002171.1, CN200680002203.8, CN200780022443.9, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1334742, EP1582230, EP1637175, EP1640034, EP2471566, EP2481437, JP4354664, JP4474081, JP4511372, JP4607913, JP4738817, JP4976519, JP5000712, JP5042789, JP5053247, JP5053863, JP5123256, JP5213455, NZ538698, NZ538699, NZ556041, NZ556198, NZ567372, NZ573101, NZ573404, NZ578010, NZ587344, NZ589900, NZ591992, NZ592219, NZ595423, NZ608762, US6374826, US6439230, US6581594, US6796308, US6823865, US6823869, US6860269, US7021311, US7159587, US7487772, US7926487, US7216647, US7234466, US7487777, US7600513, US7610916, US7669599, US7753050, US7856980, US7997267, US8210181, US8220459, US8230855, US8327850, US8342181, US8397728, US8517024, US8550081, US8550082, US8550083, US8555885, US8567404, US8573213, US8573214, US8573215, US8578935, US8616210, US8616211, US8636006, US8944062, US8955517.

Design registrations: EU499173, EU559208, EU637939, EU719356, EU720339, EU720883, EU811583, JP1298713, JP1303299, JP1303300, JP1303301, JP1303302, JP1303303, JP1303305, JP1303306, JP1303307, JP1303308, JP1305898, JP1305900, JP1305901, JP1305902, JP1332813, JP1333212, JP1342249, JP1343025, JP1362905, JP1362906, JP1362907, JP1362908, JP1362909, JP1362910, JP1362911, JP1362912, JP1365925, JP1367604, JP4434961, NZ407761, NZ407762, NZ407763, NZ407764, NZ407765, NZ407766, NZ407768, NZ407770, NZ407771, NZ408465, NZ408466, NZ408504, NZ409108, NZ409109, NZ409110, NZ409111, NZ409879, NZ410552, NZ410553, NZ410554, NZ410555, NZ410556, NZ410557, NZ410558, NZ410559, NZ410560, NZ411284, USD542407, USD542408, USD543620, USD548332, USD549322, USD556901, USD558331, USD558332, USD558333, USD558334, USD558568, USD562446, USD564088, USD571459, USD578205, USD578206, USD578207, USD578640, USD579552, USD582762, USD586258, USD586460, USD586461, USD586906, USD586908, USD586909, USD588498, USD593851, USD596739, USD599007, USD600342, USD600343, USD612482, USD613853, USD614287, USD635661, USD637283, USD665494, USD673259, USD675314, USD685904, USD691714, USD703313.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2008323541, CN03821170.X, CN200680002171.1, CN200880116496.1, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1545673, EP1582230, EP1621225, EP1637175, EP1640034, EP2147769, JP3686609, JP4354664, JP4474081, JP4607913, JP5042789, JP5213455, JP5509088, NZ513052, NZ526165, NZ526166, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ542849, NZ543939, NZ556041, NZ556540, NZ570796, NZ572632, NZ573101, NZ582439, NZ584797, NZ589845, NZ591309, NZ592219, NZ610184, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6581594, US6823865, US6860269, US7159587, US7926487, US7216647, US7234466, US7600513, US7610916, US7669599, US7856980, US8186348, US8210181, US8397727, US8528558, US8851075, US9108014, US9132255.

Design registrations: AU156663, AU156665, DE40301991.5, FR031425, FR031430, JP1192859, JP1197930, NZ411222, USD493521, USD493522, USD545960, USD567935.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2004212633, AU2005231520, AU2011200996, CN200480004811.3, CN200580012190.8, CN200910160819.3, DE 20321471.4, DE 20321472.2, EP1314445, JP4354664, JP4562725, JP4607913, JP4975611, JP5042789, JP5172791, NZ550348, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553824, NZ553825, NZ562410, NZ562411, NZ562412, NZ562413, NZ562414, NZ562415, NZ562416, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ577553, NZ586208, NZ589793, US6581594, US6823865, US6907882, US7159587, US7318437, US7341060, US7461656, US7874293, US7900635, US7926487, US7942150, US8025057, US8042546, US8186352, US8286636, US8312881, US8312883, US8424530, US8757162, US8985117.

Design registrations: EU259056, EU604632, JP1243021, JP1243024, JP1243272, JP1243273, JP1243274, JP1243027, JP1243025, JP1242455, JP1242456, JP1243026, JP1243475, JP1303347, JP1303348, JP1312331, JP1312517, JP1312518, NZ405576, NZ407158, NZ407159, NZ407143, NZ407144, NZ407145, NZ407155, NZ407160, NZ407161, NZ407162, NZ407163, NZ407164, NZ408220, NZ408221, NZ408222, NZ409129, NZ409704, NZ409705, NZ409706, NZ409842, NZ409854, NZ550348, USD542912, USD545961, USD546441, USD549323, USD556899, USD556900, USD557409, USD557410, USD557800, USD561893, USD562729, USD562976, USD586907, USD587800, USD588258, USD589139, USD589140, USD614288, USD614289, USD614290, USD651303, USD691712, USD708736.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003203832, AU2003203833, AU2003203835, AU2003203836, AU2007100084, AU2007100086, AU2007100138, AU2007100203, AU2007100208, AU2007100205, AU2007100207, AU2007100209, AU2007100622, AU2010202144, AU2013201315, AU2015203513, CN03133029.0, CN03133030.4, CN03133032.0, CN03133029.0, CN03133033.9, EP1187649, EP1187650, EP1356842, EP1356843, EP136097, EP1637175, EP1640034, EP1721630, JP4468652, JP4485143, JP4544830, JP4593084, JP4694105, JP5254276, NZ536545, NZ550675, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553823, NZ553824, NZ553825, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ567740, NZ580633, NZ590085, NZ600484, NZ617757, NZ707821, US6439230, US6561190, US6907882, US7047972, US7069933, US7341060, US7487772, US7597100, US7600513, US7669599, US7743767, US7874291, US7938116, US7997267, US8025057, US8210181, US8371302, US8387616, US8479736, US8833370, US8944058, US8997742, US9421340, US9457162, US9669180, US9802018.

Design registrations: DE40300897, FR030845, USD507348, USD540941, USD552731, USD581041, USD585981, USD588690, USD660412, USD673263, USD690003, USD719254, USD736908, USD766421.

May be covered by one or more of the following:

Patents: NZ580173, NZ600517, US9981102.

Design registrations: USD685463, USD706413, USD757250, USD780304.

May be covered by one or more of the following:

Patents: CN200810210534.1, NZ570796, NZ582439, NZ591309, NZ599608, US7997267, US8397727, US8950404, US8960196.

Design registrations: AU353287, AU354914, AU356303, AU357992, AU360309, CN201330462565.8, EU2315168, JP1522659, JP1522660, JP1522686, JP1522687, JP1530896, JP1530897, JP1539183, JP1540381, JP1540645, JP1540646, JP1541075, JP1543709, NZ418090, NZ419486, TW167585, TW168429, TW168430, TW168431, TW168432, TW169843, TW169844, TW169845, USD751188, USD771241, USD810277.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2006206040, AU2009221630, EP1187649, EP1314445, EP1582230, EP1640034, EP2471566, JP4354664, JP4607913, JP5042789, JP5053863, NZ538699, NZ556198, NZ587344, NZ587744, NZ599679, US6439230, US6581594, US6823865, US7159587, US7487772, US7743767, US7926487, US7669599, US7997267, US8220459, US8342181, US8522784, US8528561, US8550081, US8550082, US8550083, US8550084, US8555885, US8567404, US8573213, US8573214, US8573215, US8578935, US8616211, US8960196, US9119931, US9757533, US9937315, US9950131, US9962510, US9962511.

Design registrations: EU1225411, USD639932, USD639419, USD639420, USD652914, USD653328, USD692553, USD694875, USD708316.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2010311388, JP5781524, NZ598931, NZ612577, US8006691, US8020551, USRE44453, US9072860.

Design registrations: CN201030566594.5, EU1768045, USD658283, USD696395.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003204620, AU2004292337, AU2006201573, AU2009203204, AU2009230737, AU2010311388, AU2010206082, AU759703, AU779072, CN20020814714.6, CN200480006230.3, CN200910173495.7, CN201010120506.8, EP1129742, EP1132106, EP1175239, EP1687052, EP2208504, JP3683182, JP4158958, JP4162118, JP4643724, JP4597959, JP4643724, JP4895474, JP5138936, JP5144879, JP5214781, JP5216044, JP5377525, JP5647278, JP5781524, NZ541914, NZ546457, NZ563389, NZ567617, NZ577484, NZ578969, NZ589745, NZ590212, NZ598113, NZ598931, NZ599296, NZ612577, US6553992, US6644312, US6688307, US6755193, US6840240, US6845773, US7089937, US7255103, US7367337, US7520279, US7628151, US8051852, US8056559, US8006691, US8020551, US8122885, US8225789, US8544467, US9050429, USRE44453, US9072860.

Design registrations: CN201030566594.5, EU1768045, USD658283, USD696395.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2008221506, EP1314445, EP1582230, EP2039386, JP4354664, JP4607913, JP5042789, JP5650535, NZ571348, NZ584073, NZ594204, US6581594, US6823865, US7159587, US8528558, US8573201, US8636007.

Design registrations: AU328646, AU328647, AU328648, AU328649, AU328650, CN200930210353.4, EU1175624, JP1381949, JP1381950, JP1381951, JP1390774, JP1390775, NZ412707, NZ413735, NZ413736, NZ413737, NZ413738, USD653748, USD656231, USD660413, USD668328, USD709181, USD753819, USD819801.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2008221506, AU2010256351, AU2011313825, AU2012283744, AU2012339622, AU2013206439, EP2039386, JP5819817, NZ571348, NZ584073, NZ594204, NZ596486, NZ619618, US8573201, US9095673.

Design registrations: AU353289, AU354913, AU356304, AU360998, CN201330481739.5, EU2325399, JP1525127, JP1525128, JP1525149, JP1525150, JP1548479, NZ418119, NZ419676, NZ420982, NZ422406, TW165820, TW167335, TW167336, TW167337, TW167338, USD757252, USD758564, USD782032.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2004212633, AU2011200996, EP1314445, JP4354664, JP4562725, JP4607913, JP5042789, JP5172791, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553824, NZ553825, NZ570059, NZ582559, NZ591310, US6581594, US6823865, US6907882, US7159587, US7318437, US7341060, US7461656, US7874293, US7900635, US7926487, US7938116, US8025057, US8042546, US8186352, US8286636, US8312881, US8312883, US8424530, US8528558, US8985117.

Design registrations: EU966064, JP1349550, JP1351018, JP1351019, JP1351020, JP1351021, JP1351022, JP1351023, JP1351024, JP1358420, JP1363098, JP1363099, JP1363100, NZ407161, NZ411008, NZ412497, NZ412498, NZ412499, NZ412500, NZ412501, NZ412502, NZ412503, NZ412504, NZ412505, NZ412506, USD637279, USD652505, USD696767, USD753815.

May be covered by one or more of the following: USD602585, USD603515.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU772832, AU2006252221, AU2008237535, EP1187647, EP1187648, EP1187649, EP1187650, EP1621225, EP1625868, EP1637175, EP1640034, JP3686609, JP4031422, JP4474081, JP4738817, JP4791120, JP4976519, JP5398691, NZ513052, NZ526165, NZ526168, NZ542849, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6691707, US6796308, US6860269, US7021311, US7066178, US7216647, US7234466, US7487777, US7523753, US7600513, US7610916, US7669599, US8011369, US8186348, US8439039.

Design registrations: DE49911833, DE40301991, EP425863, FR997839, FR031425, JP1117921, JP1197930, JP1304481, NZ406768, NZ408252, USD493522, USD539901, USD545960, USD548333, USD557412, USD562445, USD576270, USD576271, USD586462, USD590059.

May be covered by one or more of the following:

Patents: CN03821170.X, CN03821171.8, CN200410038106.7, CN200910005239.7, CN201010620187.7, EP1027905, EP1187647, EP1187650, EP1475118, EP1545673, EP1621225, JP3686609, JP4031422, JP4167788, JP4434961, JP4474081, JP4623998, JP4738817, JP4976519, NZ513052, NZ526165, NZ526168, NZ538698, NZ542849, NZ543939, NZ556540, NZ572632, NZ573101, US6374826, US6463931, US6491034, US6532961, US6561190, US6701927, US6796308, US6860269, US7021311, US7089939, US7174893, US7185652, US7216647, US7234466, US7406965, US7487777, US7600513, US7610916, US7669599, US7856980, US8113197, US8186348, US8210181.

Design registrations: AU157902, AU302719, EP098348, JP1214582, USD493885, USD519207, USD545960, USD567936.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU691200, AU702820, AU709279, AU724589, AU734771, AU761189, AU764761, AU2002233025, AU2003236487, AU2006225224, EP1083953, EP1126893, EP1144036, EP1844810, JP3737698, JP3778797, JP4643247, NZ527088, US6138675, US6363933, US6425395, US6532959, US6591834, US6745768, US6951217, US7040317, US7077132, US7100608, US7537010, USRE44453, US7770579, US7967012.

Design registrations:AU157903, AU157904, AU157905, EP000111190, DE40202008, DE40201723, ES153516, ES153518, FR021407, GB3001820, GB3001821, USD467335, USD468011, USD493520, USD493884, USD497203, USD498527.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002233025, AU2002315917, AU2003236487, AU2006225224, AU2008201916, AU734771, AU761189, CN02154289.9, CN02804936.5, CN200780001837.6, EP1083953, EP1318307, EP1643131, EP1900324, EP1985861, JP3737698, JP4420605, JP4497809, JP4643247, NZ527088, NZ567667, NZ580125, US6532959, US6910483, US6935337, US6951217, US7077132, USRE44453, US7770579, US7967012, US8056559, US8122884, US8225786, US8365729, US8677997.

Design registrations: AU157903, AU157904, AU157905, EU111190, USD493520, USD493884, USD498527. II.MMXIX