Hjelpe pasienter med bruken av behandlings­apparater | ResMed Norge

Vanlige spørsmål om behandlings­apparater

Det å venne seg til bruken av behandlingsapparatet er et viktig stadium i søvnapnéferden. Pasientene har ofte mange spørsmål om hvordan de skal tilpasse seg behandlingen. Du finner svar på vanlige spørsmål nedenfor.

Bruken av behandlingsapparat

Det kan være flere grunner til dette. Følgende forslag burde hjelpe deg med å identifisere og løse problemet:

 • Kontroller at pasientens apparat er slått på og at masken er riktig justert. Hvis du ikke er sikker på hvordan du justerer pasientens maske, kan de vanlige spørsmålene våre om tilpasning av maske muligens være til hjelp. Hvis pasienten opplever stor lekkasje og Smart start/stopp er slått på, er det mulig at apparatet stopper automatisk på grunn av lekkasjen.
 • Kontroller at støpslet er fullstendig og riktig satt inn i apparatet. Når det er riktig satt inn, tennes lyset på strømknappen.
 • Kontroller at ingen tepper eller andre gjenstander dekker til strømforsyningsenheten eller apparatet.
 • Kontroller om filteret er rent. Hvis det er blokkert, skift filteret.
 • Når det gjelder S9-behandlingsapparater, skal du kontrollere at behandlingsapparatets lokk er riktig lukket. Hvis pasienten bruker en fukter, kontroller at fukterlokket også er lukket og at fukterbeholderen er fullstendig satt inn.
 • Kontroller at pasienten ikke bruker Start/stopp-knappen for å slå på LCD på natten siden det ville stoppe behandlingen.
 • Kontroller om det finnes noen melding på skjermen. Hvis det er det, følg disse anvisningene for å tømme meldingen.
 • Prøv å koble fra apparatet og så koble det til igjen.
 • Fra tid til annen kan det være forstyrrelser på strømmen som får apparatet til å slås av. Be pasienten om å kontrollere om andre apparater (f.eks. alarmklokke) ble slått av på samme tid.
 • Hvis pasienten er konfigurert på et aktivert AirSenseTM 10- eller AirCurveTM 10-behandlingsapparat, finner du nyttig informasjon om AirViewTM ekstern assistanse for å hjelpe deg med ekstern feilsøking av problemer.

Vi foreslår at du prøver følgende løsninger:

 • Fukter. Bruk av PAP-behandlingsapparat eller annet søvnapnébehandlingsapparat kan noen ganger føre til tørrhet og tetthet i hals, nese og munn. Dette er fordi luftstrømmen som genereres av maskinen ofte er større enn pasientens kropp er vant til å fukte på egen hånd. Fuktere og slanger med varmetråder kan øke mengden av fuktighet i luften som pasienten puster inn, noe som kan bidra til å redusere disse symptomene og gjøre behandlingen mer komfortabel.
 • Nesedråper. Neseallergier og tetthet i nesen kan få pasienter til å puste gjennom munnen i løpet av natten. Dette tørker ut halsen og munnen og kan ha negativ innvirkning på søvnapnébehandlingen. Dette kan muligens løses med et middel mot tett nese eller antihistaminer.
 • Hakestropp. Hvis pasienten din har tørr nese og munn under søvnapnébehandlingen, kan det skyldes at pasienten har åpen munn mens de sover. En hakestropp kan løse dette problemet ved å holde pasientens munn lukket natten gjennom.
 • Helmaske. Kronisk neseallergi eller andre neseproblemer som en skjev neseskillevegg, kan gjøre det vanskelig å puste gjennom nesen. Helmasker, som sikrer at pasientene får behandlingen sin uansett om de puster gjennom nesen eller munnen kan være løsningen.

Vi anbefaler at du prøver følgende løsninger med pasienten:

 • Rampe-alternativet. Rampefunksjonen er konstruert for å gjøre behandlingen mer komfortabel. Det hjelper pasienten med en myk start på behandlingen hver kveld ved at apparatet begynner med en lavere innstilling enn foreskrevet og så sakte ramper opp til fullt behandlingstrykk i løpet av opptil 45 minutter. Ved å bruke rampen har maskinen mer tid til å nå det foretrukne behandlingstrykket og pasienten får mer tid til å sovne behagelig. På ResMeds nye AirSense 10-behandlingsapparater anbefaler vi at du bruker AutoRamp-funksjonen som automatisk oppdager når pasienten sovner og øker trykket fra da av.
 • Et APAP-behandlingsapparat. Hvis trykket for pasienten din varierer i løpet av natten, kan et av behandlingsapparatene fra ResMed AutoSet™ være et godt valg. Disse apparatene justerer trykket hele natten gjennom for å tilpasse seg pasientens unike pustebehov.
 • EPR-funksjonen. ResMed-behandlingsapparater har en EPR-funksjon (ekspiratorisk trykkavlasting) som reduserer trykket hver gang pasienten puster ut. Dette kan få pustingen til å kjennes mer naturlig og komfortabel.
 • Tålmodighet: Minn pasienten på at det tar tid å bli vant til behandlingen! Det tar en stund for folk flest å bli fortrolig med å bruke PAP-maskin og maske hver natt. Noen pasienter synes at det å ha masken på seg mens behandlingsapparatet er på i løpet av dagen, for eksempel mens de ser på TV, hjelper dem med å bli vant til det.

Noen folk blir oppblåst når de bruker et PAP-apparat, særlig helt i begynnelsen av behandlingen. Hvis pasienten har problemer med oppblåsthet, foreslår vi at du prøver følgende løsninger.

 • Prøv å unngå å svelge luft. Hvis pasienten ikke har fått søvnapnébehandling før, kan pasienten svelge luft snarere enn å puste normalt. Svelging av luft kan føre til oppblåsthet. Pasienten skal prøve å puste så normalt som mulig ved bruk av behandlingsapparatet.
 • Prøv å bruke et APAP-behandlingsapparat (automatisk positivt luftveistrykk). Hvis trykket for pasienten din varierer i løpet av natten, kan et av behandlingsapparatene fra ResMed AutoSet™ være et godt valg. Disse apparatene justerer automatisk trykket hele natten gjennom for å tilpasse seg pasientens unike respirasjonsmønstre. Ved å gi mindre trykk når det behøves mindre trykk, kan AutoSet-maskinen bidra til redusert oppblåsthet.

Pasienten skal plassere behandlingsapparatet på et stødig nattbord. Den må ikke plasseres i en skuff eller på gulvet når i bruk. Området rundt apparatet må være tørt og rent og fritt for sengetøy, klær eller andre gjenstander som kan blokkere luftinntaket eller dekke strømforsyningsenheten.

Under normale forhold anbefaler vi at standard luftfilter eller hypoallergenisk filter skiftes ut minst hver 6. måned. Luftfilteret skal skiftes umiddelbart hvis det blir skadd, får revner eller blokkeres av støv og smuss.

Strømsparingsmodus er konstruert for å redusere energiforbruket. Den aktiveres av å trykke på Start/stopp-knappen i 3 sekunder. Vi anbefaler at det ventes i minst 2 minutter etter avslutning av behandlingen hvis pasienten fremdels vil trekke ut kontakten for apparatet.

Hvis du bruker fjernmonitorering til å spore pasientens data, må apparatet forbli påslått slik at dataene kan sendes.

Har du et spørsmål om å hjelpe pasienten med å bli vant til behandlingen som ikke er besvart her? Klikk her for å sende inn en forespørsel via nettet.

Hvordan skal pasienter rengjøre fukteren?

Regelmessig vedlikehold og rengjøring holder fukteren i god driftsstand og hjelper pasienten med å få en friskere behandlingsopplevelse. Finn svar til ofte stilte spørsmål om rengjøring av fuktere her.

Brukerveiledningen for fukteren inneholder anvisninger om rengjøring av den spesifikke typen apparat og dets deler. Generelt sett skal vannbeholderen vaskes hver dag i varmt vann med mildt vaskemiddel og deretter skylles grundig med rent vann og få tørke beskyttet mot direkte sollys. Hver måned skal vannbeholderen inspiseres med henblikk på slitasje og forringelse og skiftes hvis noen del er sprukket, blitt ugjennomsiktig eller gropete.

Pasienter skal ikke bruke noen av følgende til å rengjøre fukterne siden disse løsningene kan forårsake skade og redusere produktets levetid:

 • Blekemiddel-, klor-, alkohol- eller ammoniakkbaserte løsninger
 • Fuktende, antibakterielle eller glyserinbaserte såper,
 • Bløtgjøringsmidler eller ikke godkjente midler for fjerning av kalkbelegg

For enkelhets skyld, har du her rengjøringsanvisningen for ResMeds varmefukter:

Hver dag

 1. Vask det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen i varmt vann med mildt vaskemiddel.
 2. Skyll dem grundig i rent vann og la dem tørke, beskyttet mot direkte sollys.

Hver måned

 1. Trekk vippelokkforseglingen av vippelokket og vask den i varmt vann med mildt rengjøringsmiddel.
 2. Tørk av utsiden av fukteren med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Vær oppmerksom på at det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen også kan vaskes i en oppvaskmaskin på skånsom syklus eller glassyklus (kun øverste hylle). Hvite pulversedimenter i vannbeholderen kan fjernes ved hjelp av en løsning med én del husholdningseddik til 10 deler vann.

Se brukerveiledningen for slangene for detaljerte instruksjoner om rengjøring.

Generelt sett skal luftslangen kobles fra hver dag ved å trekke i fingergrepene på cuffen. Heng slangen på et rent, tørt sted til neste bruk.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Luftslangen skal ikke henges opp i direkte sollys, da dette kan føre til at slangen over tid blir hard og til slutt sprekker.
 • Luftslangen skal ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Hver uke skal pasienten koble luftslangen fra behandlingsapparatet og masken ved å trekke i fingergrepene på cuffen, og deretter vaske luftslangen i varmt vann med mildt vaskemiddel. Vedkommende skal skylle slangen grundig, henge den opp på et rent, tørt sted og la den tørke. De skal koble luftslangen til luftuttaket og masken neste gangen apparatet skal brukes.

Hvis du har flere spørsmål om rengjøring av fuktere og tilbehør, kontakt behandlingsstedet.

ResMed har anbefalt og godkjent prosedyrer for rengjøring og desinfisering av varmefuktere for bruk på flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Se ResMeds veiledning for desinfisering av fukter for disse anvisningene.

Desinfiseringstrinnene varierer imidlertid regionalt. Følgelig skal hver helseinstitusjon kontrollere sine egne prosedyrer før prosedyrene i denne veiledningen tas i bruk.

Apparater og SD-kort

Har pasientene dine spørsmål om datakortet som brukes i behandlingsapparatet? Finn svar på de vanligste spørsmålene om apparatdata her.

Du skal bruke et SD-kort som er levert av ResMed, siden de kortene er bekreftet å være i tråd med lovlige sikkerhetsstandarder.

ResMed har valgt flere SD-kort som er i tråd med lovlige sikkerhetskrav (f.eks. IEC 60601-1) og leverer disse sammen med behandlingsapparatet eller som tilbehør. Ikke alle SD-kort på markedet er i tråd med eller testet og funnet å fungere sammen med S9-apparatene.

Det varierer avhengig ut fra søvnbehandlingsapparatet. På et S9-behandlingsapparat for eksempel kan et 1 GB SD-kort enkelt lagre 365 døgn med bruksdata, 30 døgn med detaljerte data og sju døgn med høyoppløselige data. På ethvert AirSense 10- eller AirCurve 10-behandlingsapparat kan du få opptil 365 døgn med bruksdata og 30 døgn med både detaljerte og høyoppløselige data.

Nei. Disse SD-kortene ville fungert med apparatene hvis de ble brukt med adapter, men de er ikke dokumentert å oppfylle sikkerhetskravene for IEC 60601-1 medisinsk elektrisk utstyr for dette behandlingsapparatet. Følgelig anbefaler ResMed at de ikke skal brukes.

Kan pasientene mine bruke SDHC-, mini SDHC-, micro SDHC- eller SDXC-kort sammen med apparatene sine?
Nei. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) samt mini- og microvariantene av SDHC- og SDXC-kort fungerer ikke med noen ResMed-søvnbehandlingsapparater.

SD-hastighetsklassen (Speed Class) er merket på de fleste SD-kort. Klasse 2 har en garantert overføringshastighet på 2 MB per sekund, klasse 4 har 4 MB og klasse 6 har 6 MB. Vær oppmerksom på at selv om S9-behandlingsapparater fungerer sammen med SD-kort ved disse hastighetene, skal kun SD-kort levert av ResMed, brukes.

På AirSense 10- og AirCurve 10-behandlingsapparatene må du åpne SD-kortdekslet for å få tilgang til SD-kortet. Hvis du vil ta ut SD-kortet, må du skyve inn SD-kortet for å løsne det og deretter dra det ut. Når du skal sette inn SD-kortet, skyver du det inn i apparatet til det knepper. Vi anbefaler at du setter inn SD-kortet mens apparatet er slått av. Det er også mulig å sette inn SD-kortet mens apparatet er slått på uten at apparatet gir behandling. Hvis kortet må tas ut for å sjekke data, vent i minst to minutter etter at du har stanset behandlingen før du tar SD-kortet ut av apparatet.

På alle AirSense 10- og AirCurve 10-apparater finnes det en LED-lampe ved siden av SD-kortsporet som angir når SD-kortet kan tas ut eller ikke. Når LED-lampen blinker, må du vente til apparatet har fullført oppgaven før du bruker SD-kortet. Du kan trygt ta ut SD-kortet så snart LED-lampen er slått av.

I denne bestemte situasjonen inneholder SD-kortet ugjenkjennelige filer. Hvis du dreier innstillingshjulet for å velge ”Yes” (Ja), skrives oppsummeringsbehandlingsdataene automatisk til SD-kortet. Hvis denne meldingen vises regelmessig, kontroller at pasienten ikke bruker kortet i noen annen enhet (f.eks. på en bærbar datamaskin eller et kamera), eller at apparatet ikke kobles fra for snart etter at behandlingen er stanset (pasienten skal vente minst to minutter før apparatet kobles fra).

Løsninger for pasienter som reiser

Ja. ResMed tilbyr en 90 W-strømforsyning som kan brukes til å koble et ResMed-søvnbehandlingsapparat og dets fukter til nettstrømforsyning. Hvis pasienten ikke trenger noen fukter, kan den mindre, lettere 30 W-strømforsyningen være mer praktisk. Den er kun tilgjengelig for S9-apparatene.

Disse strømforsyningene kan plugges inn i vegguttak med en vekselstrømkonfigurasjon, men kan ikke brukes med en likestrømkonfigurasjon. Pasienter som trenger å drive søvnapparatet fra et bil- eller båtbatteri eller noe liknende, trenger likestrømomformeren.

Ja. ResMed tilbyr en likestrømomformer som pasienter kan bruke til å drive ResMed-søvnbehandlingsapparater fra et bil- eller båtbatteri eller noe liknende. Vær oppmerksom på at likestrømomformere ikke skal brukes med ventilatorer.

Ja. SlimLine-slangene våre er blant markedets tynneste og mest fleksible slanger. De er 40 % lettere, 20 % tynnere og tar opp 35 % mindre plass enn tradisjonelle CPAP-slanger, og følgelig er de ideelle for reising. Den strømlinjeformede utformingen gjør det også lettere for pasientene å flytte seg i sengen uten å dra i masken, slik at masken og forseglingen forblir stabil.

30 W-strømforsyningen som kun er tilgjengelig for S9-serien, er også ideell for reising. Den er mindre og lettere enn 90 W-strømforsyningen som kommer som standard med alle S9 CPAP-maskiner. 30 W-strømforsyningen er et godt valg for pasienter som ikke trenger en H5i™-varmefukter, men vil ha en lett og praktisk strømløsning for apparatet sitt under reising.

ResMeds bærevesker for S9™, AirSense 10 og AirCurve 10 er ideelt reisefølge for ResMeds søvnbehandlingsapparater. Denne solide, praktiske alt-i-ett-enheten beskytter behandlingsapparatet, fukteren, slangene og masken pasienten reiser med. Den har også et oppbevaringsrom for ekstrautstyr, som våtservietter eller reservefiltre.

Bæreveskene våre er godt polstrede, enkle å pakke og bære med seg etter håndtakene eller den praktiske skulderstroppen.

Vi tilbyr kraftige, spesialtilpassede bærevesker for AstralTM-, StellarTM– ventilatorene og tilknyttet tilbehør. Alle veskene kan kobles til en seng eller en rullestol og gir tilgang til skjermen, slik at pasienter og pleiere kan vise og få tilgang til alarmer og kontroller uten å ta ut apparatet.

Astral™-reisevesken beskytter pasientens Astral livsopprettholdende ventilator og tilbehør på reise. Reisevesken er enkel å bære i hånden eller som en ryggsekk, takket være de brede, komfortable skulderstroppene. Skjermen er fullt tilgjengelig mens ventilatoren er inni vesken og Astrals alarmsystemer fungerer inni reisevesken med et volumområde på 45–75 dBA (i fem trinn) for større sikkerhet og trygghet.

Stellar™-reisevesken er solid og spesialbygd beskyttelse mot støt, støv og vann.