Personvernerklæring for ResMed

Sist oppdatert: Mai 2018

ResMed Norway AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik, 67 11 88 50, som er ansvarlig for dine data, vil dele med deg hvordan vi behandler personopplysninger vi mottar om deg.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om rettighetene dine og personvernpraksisene som styrer måten vi behandler data på. Det gjelder når du samhandler og handler med oss, enten personlig, via telefon og e-post, på våre sosiale medier, eller på nettsidene våre når vi henviser til eller lenker til denne personvernerklæringen.

Dersom du bruker andre ResMed-produkter og -tjenester, kan ditt forhold til oss også være underlagt andre personvernerklæringer.

I de fleste tilfeller samler vi inn personopplysninger om deg fra deg, men under noen omstendigheter kan vi motta personopplysninger om deg fra tredjeparter.

Vi samler også inn annen informasjon om deg i henhold til vår informasjonskapselerklæring gjennom bestemte teknologier som brukes av nettsidene og mobilapplikasjonene våre.

Se Bruk av informasjonskapsler for mer informasjon om denne type datainnsamling. 

 

Avhengig av hvordan du samhandler med oss og ditt bosted, samler vi inn:

 • din tittel, fornavn og etternavn.
 • din fødselsdato og ditt kjønn.
 • din adresse og e-postadresse.
 • telefonnummeret ditt.
 • betalingsinformasjonen din.
 • informasjon om helseforsikringen din.
 • informasjon om helsepersonellet ditt, inkludert behandlende leger og leverandører av hjemmehjelp.
 • identifikasjon og bakgrunnsinformasjon.
 • din autoriserte representant eller foresattes fornavn, etternavn og kontaktinformasjon.
 • informasjon om produktene du bruker, dvs. søvnbehandlingsenhet, maske osv.
 • informasjon om tjenestene du bruker, dvs. fra ResMed og eksternt.
 • din søvn- og helserelaterte livsstilinformasjon.

I de fleste tilfeller vil du få et ekstra varsel når vi samler inn personopplysningene dine, for eksempel et popup-skjema på nettsiden vår eller et skjema på klinikken vår, som forteller deg at vi samler inn dataene dine på det tidspunktet.

Vi samler inn informasjon om deg når:

 • du registrerer en konto hos oss.
 • du samhandler med oss, f.eks. når du ringer, utveksler e-post eller besøker nettsiden vår og sosiale medier.
 • når du gjør en avtale eller besøker våre klinikker.
 • når vi mottar informasjon og resept fra helsepersonellet ditt (hvis aktuelt i landet du bor i).
 • du registrerer deg for å motta markedsføringskommunikasjon, eller delta i kampanjer og undersøkelser.
 • ditt helsepersonell gir oss data i forbindelse med din medisinske behandling(hvis aktuelt i landet du bor i).
 • vi leverer produkter og tjenester på vegne av tredjeparter som du har et forhold til, for eksempel sykehus og leverandører av hjemmehjelp

BEHANDLERE

Avhengig av hvordan du samhandler med oss og ditt bosted, samler vi inn:

 • din tittel, fornavn og etternavn.
 • telefonnummeret ditt.
 • din praksisadresse og e-postadresse.
 • dine kvalifikasjoner og profesjonelle registreringsidentifikatorer.
 • betalingsinformasjonen din.
 • informasjon om ResMed-produktene du kjøper og ResMed-tjenestene du bruker.

Vi samler inn informasjon om deg når:

 • du registrerer en konto for våre tjenester.
 • du registrerer deg for å delta på konferanser, kurs og bransjearrangementer med ResMed eller tredjeparter.
 • vi engasjerer deg for å levere en tjeneste.
 • du samhandler med oss, blant annet når du møter salgsrepresentantene våre og får opplæring i produktene og tjenestene våre.
 • du kjøper produktene våre.
 • vi må rapportere om utgifter for eventuelle lover om åpenhet som kan gjelde for oss.

HJEMMEHJELPLEVERANDØR

Avhengig av hvordan du samhandler eller handler med oss og landet du bor i, samler vi inn:

 • din tittel, fornavn og etternavn.
 • din fødselsdato.
 • ditt firmanavn.
 • telefonnummeret ditt.
 • din forretningsadresse og e-postadresse.
 • betalingsinformasjonen din.
 • detaljer om forsikringsselskapet ditt.
 • informasjon om ResMed-produktene du kjøper og ResMed-tjenestene du bruker.

Vi samler inn informasjon om deg når:

 • du registrerer en konto for produktene og tjenestene våre.
 • du registrerer deg for å delta på konferanser, kurs og bransjearrangementer.
 • du kjøper produktene våre.
 • du samhandler med oss, blant annet når du møter salgsrepresentantene våre og får opplæring i produktene og tjenestene våre.

JOBBSØKERE

Avhengig av hvordan du samhandler eller handler med oss og landet du bor i,, samler vi inn:

 • din tittel, fornavn og etternavn (og eventuelle tidligere navn du har hatt).
 • ditt kjønn.
 • dine nasjonaliteter.
 • telefonnummeret ditt.
 • din adresse og e-postadresse.
 • informasjon om din juridiske rett til å jobbe i jurisdiksjonen der stillingen er basert.
 • dine kvalifikasjoner og erfaring.
 • eventuelle andre detaljer du oppgir på CV-en din eller i løpet av rekrutteringsprosessen.

Vi samler inn informasjon om deg når:

 • du søker på en stilling via vår karrierenettside (https://careers.resmed.com) eller kontakt oss direkte.
 • du jobber hos et rekrutteringsbyrå.
 • du blir henvist til oss av en ResMed-kontakt.

SLUTTBRUKERE AV PRODUKTENE OG TJENESTENE VÅRE

Avhengig av hvordan du samhandler med oss bruker vi personopplysningene dine til:

 • å svare på forespørslene dine om informasjon eller materialer, og å opprette, utvikle og vedlikeholde vårt forhold til deg.
 • å kommunisere med deg via telefon og ukryptert e-post og tekstmeldinger (SMS):
  – nyhetsbrev og pressemeldinger;
  – innhold relatert til produkter, programmer, tjenester eller generell informasjon vi tror kan interessere deg; og
  – relevante, rettidige markedsføringsmeldinger.
 • å målrette kommunikasjon mot deg på sosiale medieplattformer.
 • å gi deg produkter og tjenester, for eksempel
  – teknisk støtte;
  – søvntesting;
  – behandlingsopplegg og støtte; og
  – årlige behandlingsvurderinger for å sjekke terapien og utstyret ditt.
 • å kommunisere med helseforsikringsselskapet og helsepersonellet ditt, f.eks. å gi dem relevant produktinformasjon og behandlingsresultatene dine hvis de har henvist deg til oss for behandling eller støtte.
 • for å sikre at vi ikke samler inn data fra barn under 13 år eller noen som på annen måte anses som mindreårige i henhold til lovene i landet du bor i.
 • å gjennomføre statistiske analyser, undersøkelser og markedsundersøkelser for å forbedre eksisterende, og utvikle nye produkter og tjenester, inkludert forbedringer av nettsidene våre.
 • å oppfylle våre lovlige, lovgivningsmessige og risikostyringsforpliktelser, herunder etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav og opptre som en medisinsk utstyrsadministrator.

KUNDER OG LEVERANDØRER AV HELSETJENESTER

Avhengig av hvordan du samhandler med oss bruker vi personopplysningene dine til:

 • å svare på forespørslene dine om informasjon eller materialer, og å opprette, utvikle og vedlikeholde vårt forhold til deg.
 • når du samhandler med oss, blant annet når du møter salgsrepresentantene våre og får opplæring i produktene og tjenestene våre.
 • å sende deg fakturaer for produktene og tjenestene våre.
 • når du registrerer en konto for produktene og tjenestene våre og deltar på konferanser, kurs og bransjearrangementer.
 • å kommunisere med deg via telefon og ukryptert e-post og tekstmeldinger (SMS):
  – nyhetsbrev og pressemeldinger;
  – innhold relatert til produkter, programmer, tjenester eller generell informasjon vi tror kan interessere deg; og
  – relevante, rettidige markedsføringsmeldinger.
 • når vi engasjerer deg for å gi oss en tjeneste.
 • når vi må rapportere om utgifter for eventuelle lover om åpenhet som kan gjelde for oss.
 • å gjennomføre statistisk analyse, undersøkelser og markedsundersøkelser for å forbedre eksisterende, og utvikle nye produkter og tjenester, inkludert forbedringer av nettsidene våre.
 • å oppfylle våre lovbestemte, forskriftsmessige og risikostyringsforpliktelser, herunder å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

JOBBSØKERE

Vi bruker personopplysningene dine til å:

 • vurdere egenheten din for stillingen du har søkt på.
 • utføre referansekontroller.
 • kommunisere med deg om søknaden din.
 • oppfylle våre lovbestemte, forskriftsmessige og risikostyringsforpliktelser, herunder å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Vi benytter en rekke forskjellige sikkerhets- og personvernkontroller for å beskytte opplysningene dine og for å overholde gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Merk at det, til tross for de sikkerhetstiltakene vi benytter, er umulig å garantere absolutt sikkerhet når det gjelder informasjon sendt via Internett.
 • Hvis vi bekrefter at personopplysningene dine har lekket ut som et resultat av databrudd, vil vi opplyse om databruddet i henhold til gjeldende lovverk.
 • Vi vil gjøre vårt for å sikre at vi ikke samler inn personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • Vi driver verken salg eller utleie av personopplysninger. Vi deler kun personopplysningene dine i henhold til denne personvernserklæringen, med ditt samtykke, og kun i den grad de aktuelle lovene tillater.
 • Vi kan dele personopplysningene dine med ethvert tilknyttet selskap eller datterselskap av, og ethvert selskap eid og kontrollert av, ResMed.
 • Hvis noe eller all virksomhet i ResMed-selskapet overføres til en annen enhet ved fusjon, salg av eiendeler eller på en annen måte.
 • Vi kan dele personopplysningene dine dersom vi er lovpålagt å gjøre det.
 • Hvis du er sluttbruker av produktene og tjenestene våre, kan vi dele personopplysningene dine med helsepersonellet ditt.
 • Hvis du er en jobbsøker, og du jobbet gjennom et rekrutteringsbyrå for å søke på en stilling hos ResMed, kan vi dele personopplysninger du har gitt oss med rekrutteringsbyrået.
 • I begrensede omstendigheter og på en kontrollert og sikret måte, med tredjeparts dataprosessorer og tjenesteleverandører vi benytter for å tilby visse aspekter av tjenestene på våre vegne. Disse dataprosessorene og tjenesteleverandørene er kontraktsmessig pålagt å ikke dele personopplysningene dine og å kun benytte disse til å utføre de tjenestene vi ba dem om å levere. De har ikke lov til å bruke personopplysningene til noe annet formål. Vi bruker tredjeparters dataprosessorer og tjenesteleverandører for:
  – databehandling og hosting.
  – markedsføring.
  – ordreoppfølging (inkludert forsendelse og betaling).
  – teknisk støtte.
  – rekruttering.

For å kunne tilby våre produkter og tjenester, kan det hende at personopplysningene dine må åpnes fra eller overføres til steder utenfor jurisdiksjonen der du oppgir dem i. Dette kan innebære overføring av personopplysningene dine fra et sted innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) til utenfor EØS eller fra EØS til et annet sted innenfor EØS. Vennligst se «Hvem vi deler dine personopplysninger med» for mer informasjon om hvordan personopplysningene dine kan deles med andre ResMed-enheter og tredjepartsleverandører.

Hvis personopplysningene dine er tilgjengelige fra eller overført til steder utenfor EØS, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å sikre at personopplysningene dine forblir beskyttede og sikre i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. EUs standard kontraktbestemmelser er på plass mellom alle ResMed-enheter som deler og behandler personopplysninger.

Når våre tredjepartsleverandører (i forbindelse med å levere tjenester til oss) behandler personopplysninger utenfor EØS, vil vår skriftlige avtale med dem inkludere passende tiltak (vanligvis standard kontraktbestemmelser).

EU-kommisjonen har mulighet til å avgjøre om et land utenfor EØS tilbyr et passende personvernsnivå, dersom data behandles i dette landet. Vi stoler på EU-kommisjonens tilstrekkelige avgjørelse i forbindelse med Canada.

Vi bruker personopplysningene dine på følgende måte:

 • Å utføre en kontrakt, for eksempel å gi deg de produktene og tjenestene du kjøpte.
 • For etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav eller i rettssaker.
 • Å overholde lover og forskrifter.
 • For legitime forretningsformål.
 • Med ditt samtykke.

Vi beholder dine personlige data:

 • så lenge vi er pålagt å gjøre det i henhold til lovene om medisinske data og oppbevaring av finansiell registrering.
 • i begrensningsperioden for å gå til retten.
 • god praksis.
 • ResMeds forretningsformål.

EUs personvernforordning og annen gjeldende personvernlovgivning gir visse rettigheter til registrerte personer.

Du har rett til å be om detaljer om personopplysningene vi har om deg og hvordan vi behandler dem. Du kan også ha rett i samsvar med gjeldende personvernlovgivning til å:

 • få informasjonen korrigert eller slettet,
 • begrense behandlingen av personopplysningene,
 • stoppe uautoriserte overføringer av personopplysningene dine til en tredjepart, og under visse omstendigheter,
 • få personopplysninger knyttet til deg overført til en annen organisasjon.

Du kan også ha rett til å klage i forbindelse med ResMeds behandling av personopplysninger dine overfor en lokal tilsynsmyndighet.
Hvis du protesterer mot behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du har gitt samtykke til behandling og du senere velger å trekke dette tilbake, respekterer vi dette valget i samsvar med våre juridiske forpliktelser.

Innvendingen din (eller tilbakekalling av tidligere gitt samtykke) kan bety at vi ikke kan utføre de tiltakene som er nødvendige for å oppnå det som er nevnt ovenfor (se «Hvordan vi bruker personopplysningene dine»). Du kan kanskje ikke bruke tjenestene og produktene som tilbys av oss.

Vær oppmerksom på at vi, selv etter at du har valgt å trekke tilbake samtykket, kan fortsette å behandle personopplysningene dine i den utstrekning som kreves eller på annen måte er tillatt av loven, særlig i forbindelse med utøvelse og forsvar av våre juridiske rettigheter eller til å møte våre juridiske og regulatoriske forpliktelser.

Vi må sørge for at personopplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte. Gi oss derfor beskjed om eventuelle endringer i personopplysningene dine ved å kontakte oss på privacy@resmed.eu.

Dine rettigheter er ikke absolutte, og vi vil vurdere disse dersom du ber oss om det.

Hvis du har en konto hos oss, kan du selv administrere noen av disse dataforespørslene, for eksempel å oppdatere eller korrigere dine personopplysninger når du besøker brukerprofilen din på nettsiden vår. Ellers kan du sende oss forespørselen din ved å sende en e-post til privacy@resmed.eu

Vi samler aldri inn personopplysninger om barn med overlegg. Nettsiden vår og tjenestene våre er ikke ment for eller rettet mot barn. Hvis du er under 13 år eller på annen måte anses som mindreårig i henhold til lovgivningen i landet du bor i, må du vennligst ikke bruke nettsiden vår eller tjenestene våre på noen måte.
Hvis en forelder eller foresatt blir oppmerksom på at hans eller hennes barn har gitt oss personopplysninger uten passende samtykke, vennligst kontakt oss ved å sende en epost til

Hvis vi bekrefter at en bruker er mindreårig og har gitt oss personopplysninger, vil vi slette slike personopplysninger fra databasene våre.