Nevromuskulær sykdom (NMD) | ResMed Norge

Nevromuskulær sykdom (NMD)

Les mer om symptomer og behandlingsalternativer for NMD

Hva er NMD?

Nevromuskulær sykdom (NMD) er betegnelsen som brukes for en rekke sykdommer og lidelser som påvirker nervene som kontrollerer musklene, eller svekker selve musklene. Hvis nervene ikke kan kommunisere med musklene, kan ikke musklene fungere ordentlig.

Symptomer på respirasjonssvikt hos NMD-pasienter omfatter:

 • Vansker med å svelge eller puste
 • Trøtthet, svakhet og søvnighet
 • Hodepine på morgenen
 • Konsentrasjonsvansker
 • Humørsvingninger
 • Høye CO2-verdier

Noen mennesker med NMD kan:

 • Ha vansker med å svelge
 • Ha svake respirasjonsmuskler (muskler som hjelper deg med å puste)
 • Ha behov for ventilasjon
 • Ha behov for rullestol

Hvorfor er behandling viktig?

Fordi NMD påvirker musklene, har du kanskje ikke muskelstyrke til å puste selv. Som du kan tenke deg, hvis du ikke puster ordentlig om dagen, får du ikke energi til å gjøre mange av de tingene du liker å gjøre. Og det at du ikke kan puste ordentlig om natten forhindrer kroppen din fra å kunne utføre dens livsviktige funksjoner, og lade opp til neste dag.

Det er viktig at du starter behandling med en ventilator som legen din mener passer for deg. Å behandle puste- og søvnproblemene forårsaket av NMD kan utgjøre en stor forskjell for livskvaliteten din. Når du får pustestøtte forbedres pustekvaliteten, og du kan kjenne effekten ved at formen din blir bedre.

neuromuscular-disease-patient-wheelchair

Fordelene med behandling

Studier har vist at ikke-invasiv ventilasjon (NIV) kan forbedre symptomene forbundet med respirasjonssvikt for pasienter med nevromuskulær sykdom og fører til:

 • Forbedret svelging
 • At det blir enklere å puste
 • Mindre trøtthetsfølelse og søvnighet
 • Færre morgenhodepiner
 • Bedre konsentrasjon
 • Forbedret humør