Mekanisk ventilasjon | ResMed Norge

Hva er ikke-invasiv (non-invasiv) og invasiv ventilasjon?

Mekanisk ventilasjon er ment å forbedre utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom blodet og luften i lungene og gjøre det lettere for deg å puste.

Fordeler med ikke-invasiv ventilasjon

Ikke-invasiv ventilasjon gir en rekke fordeler om du har en respirasjonslidelse.

Inne på sykehuset kan det bidra til:

 • Raskere rekonvalens
 • Reduksjon av komplikasjoner og kostnader
 • Bidra til at du kommer deg raskere hjem

Hjemme kan det bidra til:

 • Å minske tungpusthet
 • Redusere sjansen for re-innleggelse på sykehus
 • Øke livskvalitet og overlevelse.

Hvis du har en respirasjonssykdom, kan du ha problemer med å puste ordentlig.

Hvis du har en luftveissykdom, kan du ha problemer med å puste godt nok. Når du puster inn, kan det være at lungene ikke tar opp nok oksygen (O2), og når du puster ut, kan det hende du har problemer med å bli kvitt avfallsgassene, karbondioksid (CO2). 

 • Tungpusthet
 • Søvnighet på dagtid
 • Lave nivåer av oksygen eller høye nivåer av karbondioksid i blodet.

Den vanligste typen ventilasjon som brukes på sykehus og hjemme er ikke-invasiv ventilasjon.

Med ikke-invasiv ventilasjon bruker du en maske som er koblet via en luftslange til en bærbar ventilator. Du kan få foreskrevet ventilasjon til bruk under søvn og på dagtid.

Referanser:

 1. Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.
 2. Galli JA et al. Home NIV use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respi Med. 2014;108(5):722-8.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.
 1. Duiverman ML et al. Two-year home-based nocturnal non-invasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(112).