Respirasjonsstøtte for barn | ResMed Norge

Respirasjonsstøtte for barn

Hvis legen din har antydet at barnet ditt trenger respirasjonsstøtte (i form av positivt luftveistrykk eller ikke-invasiv ventilasjon), er det helt naturlig å føle seg litt engstelig og overveldet.

Behandling av respirasjonssvikt hos barn

Barn kan trenge å behandles for respirasjonslidelser (eller søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser), respiratorisk stress eller respirasjonssvikt av en rekke grunner. Noen av disse er:

  1. De øvre luftveiene kan være tette eller blokkerte (på grunn av store mandler og adenoider, en stor tunge, liten kjeve, høy gane, reparert spaltet gane eller delvis sammenfall av luftveiene).
  2. Lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose) eller skoliose (hvor krumming av ryggraden kan påvirke lungefunksjonen).
  3. Lidelser som kan påvirke kommunikasjonen mellom hjernen og respirasjonssystemet (f.eks. ryggradsskader).
  4. Lidelser knyttet til muskelsvakhet (f.eks. muskeldystrofi).
  5. Medfødte lidelser og syndromer (f.eks. Downs syndrom, akondroplasi, Pierre Robin-sekvens, Prader Willis syndrom).

ResMed forstår at det å diagnostisere og behandle barn med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, respiratorisk stress eller respirasjonssvikt ikke er det samme som å behandle voksne med disse lidelsene. Våre behandlingsløsninger for respirasjonsstøtte for barn tar for seg de unike behovene til barna.

Vi forstår at barn trenger:

  • ventilasjonsapparater som betjener de mindre lungene deres
  • ventilasjonsapparater som har avansert teknologi for å oppdage selv det minste respirasjonsforsøk
  • masker som er utformet spesifikt for deres ansiktsform
  • et sterkt støttende nettverk av familie og helsepersonell for å hjelpe barn å overkomme barrierene i tilknytning til behandlingen

Referanse:

  1. Cheifetz IM. Invasive and noninvasive paediatric mechanical ventilation.Respir Care. 2003 Apr;48(4):442-58.