Mekanisk ventilasjon | ResMed Norge

Hva er ikke-invasiv (non-invasiv) og invasiv ventilasjon?

Mekanisk ventilasjon er ment å forbedre utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom blodet og luften i lungene og gjøre det lettere for deg å puste. 

Hvis du har en respirasjonssykdom, kan du ha problemer med å puste ordentlig.

Hvis du har en luftveissykdom, kan du ha problemer med å puste godt nok. Når du puster inn, kan det være at lungene ikke tar opp nok oksygen (O2), og når du puster ut, kan det hende du har problemer med å bli kvitt avfallsgassene, karbondioksid (CO2). 

 • Tungpusthet
 • Søvnighet på dagtid
 • Lave nivåer av oksygen eller høye nivåer av karbondioksid i blodet.

Den vanligste typen ventilasjon som brukes på sykehus og hjemme er ikke-invasiv ventilasjon.

Med ikke-invasiv ventilasjon bruker du en maske som er koblet via en luftslange til en bærbar ventilator. Du kan få foreskrevet ventilasjon til bruk under søvn og på dagtid.

Fordeler med ikke-invasiv ventilasjon

Ikke-invasiv ventilasjon gir en rekke fordeler om du har en respirasjonslidelse.

Inne på sykehuset kan det bidra til:

 • Raskere rekonvalens
 • Reduksjon av komplikasjoner og kostnader
 • Bidra til at du kommer deg raskere hjem

Hjemme kan det bidra til:

 • Å minske tungpusthet
 • Redusere sjansen for re-innleggelse på sykehus
 • Øke livskvalitet og overlevelse.

Referanser:

  1. Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.
  2. Galli JA et al. Home NIV use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respi Med. 2014;108(5):722-8.
  3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.
 1. Duiverman ML et al. Two-year home-based nocturnal non-invasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(112).