Behandling for respirasjonssykdommer| ResMed

Behandling for respirasjonssykdommer

Les om behandlinger hjemme for respirasjonssykdommer som KOLS, OHS, nevromuskulære sykdommer med mer.

Hvordan behandles KOLS og andre respirasjonssykdommer?

Les om hvordan ikke-invasiv ventilasjon (NIV) eller invasiv ventilasjon (IV) kan hjelpe deg med å puste lettere.

Les mer om kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): årsaker, faser, diagnose og behandling.

Les om respirasjonssykdommer, f.eks. KOLS, OHS, nevromuskulære og restriktive lungesykdommer og invasive eller ikke-invasive ventilasjonsbehandlinger hjemme eller på sykehus.