Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) | ResMed

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Les mer om kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): årsaker, faser, diagnose og behandling.

Lære om KOLS

Les mer om kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): årsaker, faser, diagnose og behandling.

Les mer om hvordan ikke-invasiv ventilasjon (NIV) eller invasiv ventilasjon (IV) kan hjelpe deg med å puste lettere.

For å forstå hva som kan påvirke evnen til å puste riktig, er det nyttig å vite hvordan normal pusting fungerer.