FACE-studien | ResMed

FACE-studien

face-study-ResMed

FACE-studien er en fransk og belgisk prospektiv, observerende multisenterkohort som vil gi langsiktige data om morbiditet og mortalitet hos pasienter med hjertesvikt (både HFrEF og HFpEF) som bruker ASV. Så langt er mer enn 400 pasienter inkludert på 30 sentre.

Delresultater

FACE-study-interim-data-resmed

 

Foreløpige data fra FACE-kohorten ser ut til å bekrefte disse funnene², og gi noen positive innsikter i HFpEF

• Det prospektive kohort studiet Face hadde til hensikt å gi real-world data om prognosen for HF-pasienter med CSA behandlet med ASV. Denne foreløpige analysen gir noen langtids data om morbiditet og mortalitet hos 391 HF pasienter (HFrEF, HFmrEF eller HFpEF) behandlet med ASV-over en periode på 2 år.

• Alvorlig hypoksemi (høy T90) under søvn er en sterk uavhengig risikofaktor for dødelighet hos HF pasienter (HR = 12).

• ASV-behandling var assosiert med en bedre prognose hos CHF-pasienter med alvorlig nattlig hypoksemi eller ikke-iskemisk etiologi, særlig i undergrupper med middle-range eller preservert LVEF, men ikke med redusert LVEF.

Mer om SDB-forskning

Sentral søvnapné under CPAP-terapi: oppdag den første innsikten fra en big data-analyse.

Les mer

En økende mengde forskning viser at telemonitorert pasientbehandling gir resultater. Bedre compliance, større effektivitet, høyere kvalitet på behandlingen.

Les mer

Det er et voksende antall kliniske studier som demonstrerer effektiviteten og compliance av søvnapnéskinner (MRDs) når det gjelder behandling av obstruktiv søvnapné og snorking.

Les mer

Støtte til forskning

ResMed tror på behovet for å støtte etisk, uavhengig klinisk forskning, utført av kvalifiserte tredjepartsetterforskere.

Referanse:

  1. R Tamisier et al: Late Breaking Abstract – Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. ERJ September 2017 Supplement.