Forskning i søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) | ResMed

Forskning innen søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Et ekspanderende antall vitenskapelige bevis indikerer tydelig at søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelses (SDB) har en dyp negativ innvirkning på folkehelsen. Gjennom sitt sterke samarbeid med det globale medisinske samfunnet, er ResMed opptatt av å:

  • Øke bevisstheten om farene ved ubehandlet SDB
  • Støtte pågående forskning på sammenhengen mellom SDB og annen helserisiko
  • Finne effektive kliniske løsninger for å forbedre helsen og livene til SDB-pasienter

Big data-analyse

Sentral søvnapné under CPAP-terapi: oppdag den første innsikten fra en big data-analyse.

Forskning innen obstruktiv søvnapné

Forbedret etterlevelse, større effektivitet, høyere kvalitet på omsorgen – her er noe av den siste forskningen som viser bevis på disse resultatene.

Det er et voksende antall kliniske undersøkelser som viser effektiviteten og compliance med søvnapnéskinner (MRD) når det gjelder behandling av obstruktiv søvnapné og snorking.

Forskning inne sentral søvnapné

Å bytte pasienter med vedvarende eller fremvoksende CSA fra CPAP til ASV kan forbedre samsvaret. Lær mer om funnene fra denne big data-studien.

SERVE-HF har blitt en nøkkelstudie på sitt felt, og bidratt betydelig til ASVs kliniske praksis. Lær mer om studiens design, resultater og implikasjoner for klinisk praksis.

FACE-studien vil gi langsiktige data om sykelighet og dødelighet av hjertesvikt (både HFrEF og HFpEF) pasienter som bruker ASV.

Støtte til etterforsker initiert forskning

ResMed tror på behovet for å støtte etisk, uavhengig klinisk forskning, utført av kvalifiserte tredjepartsetterforskere.