Forskning innen søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Et ekspanderende antall vitenskapelige bevis indikerer tydelig at søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelses (SDB) har en dyp negativ innvirkning på folkehelsen. Gjennom sitt sterke samarbeid med det globale medisinske samfunnet, er ResMed opptatt av å:

  • Øke bevisstheten om farene ved ubehandlet SDB
  • Støtte pågående forskning på sammenhengen mellom SDB og annen helserisiko
  • Finne effektive kliniske løsninger for å forbedre helsen og livene til SDB-pasienter

Støtte til etterforsker initiert forskning

ResMed tror på behovet for å støtte etisk, uavhengig klinisk forskning, utført av kvalifiserte tredjepartsetterforskere.