Informasjon om bruk av ResMed-masker med magnetklips | ResMed

Informasjon om bruk av ResMed-masker med magnetklips

Sist oppdatert: 9. november 2022

Sjekk igjen for oppdateringer

Pasientsikkerheten står alltid øverst på prioriteringslista for ResMed. Vi har opprettet dette nettstedet for å holde deg informert om bruk av ResMed-masker med magnetklips. Det er trygt å bruke ResMed-masker når du følger ResMeds bruksanvisning, anbefalinger fra myndighetene i landet, og eventuell tilgjengelig informasjon fra fastlege, utstyrsleverandør eller produsentene av andre apparater du måtte bruke1.

Våre anvisninger finnes i brukerveiledningen for masken. Vår brukerveiledning sier at for pasienter som har aktive eller medisinske implantater2, f.eks. pacemaker, defibrillator, magnetisk shuntventil for cerebrospinalvæske (CSF) eller cochleaimplantater, anbefales det at hodestroppen og rammen holdes minst 50 mm vekk fra aktive medisinske implantater for å unngå mulige effekter fra lokaliserte magnetfelter.

Som følge av teknologiske endringer og nylig ettermarkedsinformasjon er enkelte tilsynsmyndigheter i andre deler av verden i ferd med å revidere anbefalingene om bruk av magneter med noen implanterbare apparater.

Vi følger med på denne utviklingen, inkludert en nylig sikkerhetsmelding fra en konkurrent, for å avgjøre om vi bør forbedre noe ved merkingen og bruksanvisningen vår, eller ved den opplæringen vi gir klinikere, teknikere og pasienter i trygg bruk av ResMed-masker med magneter. Hvis du lurer på eller er urolig for noe, kan du lese våre ofte stilte spørsmål nedenfor og snakke med fastlege eller behandlingssted.

Gjelder dette for meg?

Denne informasjonen gjelder et begrenset antall brukere på CPAP-behandling som har aktive medisinske implantater som pacemaker, defibrillator, magnetisk shuntventil for cerebrospinalvæske (CSF) eller cochleaimplantater. Som angitt i ResMeds bruksanvisning er masker med magneter kontraindisert (de må ikke brukes) til pasienter med følgende foruteksisterende tilstander:

 • en metallklips for hemostase implantert i hodet for å reparere et aneurisme
 • metalliske splinter i ett av eller begge øynene etter skade med punktering av øyet

Kontakt fastlege eller behandlingssted hvis du har spørsmål om din spesifikke situasjon.

Hvilke ResMed-masker inneholder magneter?

Bruk lenkene nedenfor for å finne mer informasjon om hver ResMed-maske som har magnetklips.

 

Helmasker*

 

 

Generelle spørsmål

Ja. Magneter brukes i de nedre hodestroppene og rammen på utvalgte ResMed-masker, og den magnetiske styrken er innenfor grensene fastsatt av Den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling for bruk hos allmennheten1.

Alle ResMed-masker som inkluderer magneter, leveres med merking og anvisninger for brukere om bruk av magneter i nærheten av metallimplantater og annet medisinsk utstyr.

Som følge av teknologiske endringer og nylig ettermarkedsinformasjon ,er enkelte tilsynsmyndigheter i andre deler av verden ei ferd med å revidere anbefalingene om bruk av magneter med noen implanterbare apparater.

I lys av dette, og en nylig sikkerhetsmelding fra en konkurrent, evaluerer vi denne merkingen og disse anvisningene for å avgjøre om endringer kan forbedre den opplæringen vi gir klinikere, teknikere og pasienter i trygg bruk av ResMed-masker med magneter, og dermed styrke pasientsikkerheten.

 • Magnetstyrken er spesifisert til å være mindre enn 400mT, men måler vanligvis innenfor 160mT til 300mT. Disse verdiene er innenfor grensene fastsatt av Den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling for bruk av magneter i dette miljøet.
 • Snakk med fastlege eller behandligssted om eventuelle risikoer forbundet med bruk av maske med magneter.

Følgende ResMed-masker bruker magneter:

Helmasker*: AirFit F20, AirFit F30, AirFit F30i, AirTouch F20, AirFit F20 ikke-ventilert

Nesemasker*: AirFit N20, AirTouch N20, AirFit N10

ResMed følger etablerte konstruksjons-, verifikasjons- og valideringsprosesser for å sikre at det er trygt å bruke produktene våre, og at vi overholder alle gjeldende standarder på det aktuelle tidspunktet. ResMed har også prosesser for å evaluere og reagere på ettermarkedsinformasjon..

Pasientsikkerheten er og har alltid stått øverst på ResMeds prioriteringsliste. Alle ResMed-masker er trygge når de brukes i samsvar med bruksanvisningen. Alle ResMed-masker som inkluderer magneter, leveres med merking og anvisninger for brukere om bruk av magneter i nærheten av annet medisinsk utstyr.

Som følge av teknologiske endringer og nylig ettermarkedsinformasjon er enkelte tilsynsmyndigheter i andre deler av verden ei ferd med å revidere anbefalingene om bruk av magneter med noen implanterbare apparater.

I lys av dette, og en nylig sikkerhetsmelding fra en konkurrent, evaluerer vi ResMed-masker og tilknyttet produktmerking for å avgjøre om endringer kan forbedre den opplæringen vi gir klinikere, teknikere og pasienter i trygg bruk av ResMed-masker med magneter, og dermed styrke pasientsikkerheten.

I mellomtiden anbefaler vi at brukerne leser all merking og alle anvisninger som følger med hver ResMed-maske som omfatter magneter, og snakker med helsepersonell om eventuelle risikoer før de bruker masker som har magneter hvis de har implantert medisinsk utstyr.

Vanlige spørsmål for CPAP-brukere

ResMed-masker er trygge når de brukes i samsvar med ResMeds bruksanvisning. Alle ResMed-masker som inkluderer magneter, leveres med merking og anvisninger om bruk av magneter i nærheten av annet medisinsk utstyr. Vi anbefaler å følge instruksjonene i brukerveiledningen for masken og anbefalinger fra myndighetene som gjelder i landet, og snakke med fastlege om eventuelle risikoer forbundet med bruk av maske med magneter.

Følgende ResMed-masker har magnetklips:

 • Helmasker*: AirFit F20, AirFit F30, AirFit F30i, AirTouch F20, AirFit F20 ikke-ventilert (NV)
 • Nesemasker*: AirFit N20, AirTouch N20, AirFit N10

Hvor finner jeg modellen til masken min?

 • AirFit F20/AirFit F20 NV: Nederst på maskeputen, rett under kneleddet. AirFit F20 ikke-ventilert har et blått ikke-ventilert kneledd
 • AirFit F30: Overside av øvre hodestropp eller på bunnen av rammen, rett under kneleddet
 • AirFit F30i: Bakside av hodestropp, nederst på maskeputen
 • AirTouch F20: Nederst på maskeputen, rett under kneleddet
 • AirFit N20: Nederst på maskeputen, rett under kneleddet
 • AirTouch N20: Nederst på maskeputen, rett under kneleddet
 • AirFit N10: Bøyle på rammen, bakside av hodestropp

Kontakt ditt behandlingssted hvis du vil ha mer informasjon om hvilken maske som kan være rett for deg.

Følgende ResMed-masker bruker ikke magneter:

Helmasker*: Quattro Air, Mirage Quattro, Quattro Air ikke-ventilert

Nesemasker*: AirFit N30, AirFit N30i, Mirage FX, AirFit N20 Classic

Neseputer*: AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX

 • Det finnes forskjellige typer aktivt medisinsk utstyr, herunder pacemakere, defibrillatorer, magnetiske shuntventiler for cerebrospinalvæske (CSF) eller cochleaimplantater.
 • Merk at denne listen ikke inkluderer alle medisinske implantater. Kontakt fastlege eller produsenten av det implanterte apparatet hvis du har implantert medisinsk utstyr i hode- og/eller brystregionen.

Ingen mobiler har et vekselstrømsmagnetfelt. Magnetene på ResMeds hodestroppklips har et statisk magnetfelt og overholder gjeldende retningslinjer for sikkerhet1.

Vanlige spørsmål til helsepersonell

Kontakt ResMeds salgsrepresentant for å få anbefalinger om masker uten magneter.

Følgende ResMed-masker bruker ikke magneter:

 • Helmasker*: Quattro Air, Mirage Quattro, Quattro Air ikke-ventilert
 • Nesemasker*: AirFit N30, AirFit N30i, Mirage FX, AirFit N20 Classic
 • Neseputer*: AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX

* Tilgjengeligheten av disse maskene kan variere fra land til land.

Referanser:

1 – Retningslinjene for allmennhetens eksponering for statiske magnetfelter er fastsatt av Den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP) og er anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO).

2 – Merk at denne listen ikke inkluderer alle medisinske implantater. Kontakt fastlege eller produsenten av det implanterte apparatet hvis du har implantert medisinsk utstyr i hode- og/eller brystregionen.