Analyse & rapporteringsverktøy for Nox A1/ Nox T3 | ResMed Norge
  • noxturnal-software-signal-sheet-resmed
  • noxturnal-software-recording-video-resmed
  • noxturnal-software-recording-results-resmed
noxturnal-software-signal-sheet-resmed
noxturnal-software-signal-sheet-resmed
noxturnal-software-recording-video-resmed
noxturnal-software-recording-results-resmed

Noxturnal

Analyse & rapporteringsverktøy for Nox A1/ Nox T3

Noxturnal-programvaren tilbyr et bredt utvalg av funksjoner, fra forhåndsprogrammerte ambulatoriske søvnregistreringer og online med video i laboratoriet, til manuell skåring, tilpassede rapporter og dataeksport. Disse funksjonene kan tilpasses etter spesifikke krav fra individuelle klinikere

Nøkkelfunksjoner

  • Noxturnal analyserer automatisk data ved nedlasting, og viser umiddelbart resultatene i et visuelt startbilde. Ved korrigering av analysen, oppdateres disse resultatene automatisk, slik at du alltid har de korrekte dataene for hånden.
  • For å forenkle skåringsprosessen for teknikere og leger, og minimere tidsbruken for analysering, kan Noxturnal automatisk forhåndsanalysere signalopptakene. Du kan skreddersy og redigere protokollene for den automatiske analyseringen.
  • Noxturnals rapporteringssystem er utformet for å ligne velkjente tekstbehandlingspakker, slik at det er enkelt for deg å opprette, redigere og tilpasse søvnrapportene dine. Du kan også opprette tilpassede statistikkfelt for økt fleksibilitet.
  • Takket være en algoritme under patentbehandling, kan Noxturnal forvandle RIP-signaler av høy kvalitet til et kalibrert RIP-signal. Systemet kan utrede flow fra din pasients RIP-belte og bruke det til å komplementere flowsignalet fra nesekateteret, eller bruke det som et alternativ hvis pasienten din ikke kan bruke et nesekateter.
  • Noxturnal-programvaren tilbyr et bredt utvalg funksjoner, inkludert AASM-standard PSG-opptak, øyeblikkelige opptaksresultater med automatisk analysering, kalibrert RIP-teknologi, flow -volumsløyfe og ny Pleth-bølgeformanalyse. Signalarket, rammeverket for rapportering og statistikkfelter kan tilpasses, og sentraliserte innstillinger kan settes opp for flerbruker-miljøer.

Garanti og tjenester

Ser du etter service og garantiinformasjon om Noxturnal analyse og rapportering av søvnprogramvare?
Finn svarene på spørsmålene dine i vårt ressurssenter.

 

Vennligst se brukerveiledningene for relevant informasjon relatert til advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktene.