Nox T3s polygraf med estimering av søvntid | ResMed Norge

Nox T3s

Polygraf med søvnfaseindikator

Nox T3s

Polygraf med søvnfaseindikator

I likhet med forgjengeren er Nox T3s en bærbar søvnmåler som muliggjør hjemmebasert diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Takket være Nox BodySleep, en funksjon som er en nøyaktig søvnfaseindikator og en modernisert versjon av Noxturnal-programvaren, inkludert en intuitiv oversikt over resultater og visualisering av søvnstadiene, sørger Nox T3s for nøyaktig1 diagnostisering.

Oppdag Nox T3s

Nox T3s er et intuitivt apparat for søvntest i hjemmet, som gjør det enkelt for brukerne å forstå hvordan den fungerer. Oppdatert design, et responsivt brukergrensesnitt og brukervennlig hjelp gjør livet enkelt for både pasienter og helsepersonell. Se denne videoen for å lære mer.

Nox BodySleep: den første søvnfaseindikatoren

Nox BodySleep er en metode basert på kunstig intelligens (AI) som klassifiserer hver 30 sekunders sekvens som en fase med REM-søvn, NREM-søvn eller våkenhet. Denne tilnærmingen ble i hovedsak implementert ved å hente ut informasjon fra Nox RIP-belter i Nox A1 PSG-studiene2.

Noxturnal: programvare for behandling av pasientdata

Noxturnal er blitt modernisert med et grensesnitt designet for å bedre tilpasse seg den enkelte klinikerens spesifikke behov og åpne for enda mer effektiv behandling av pasientdata.

 • Nox BodySleep-analyse som gir bedre AHI-nøyaktighet2.
 • PLM-analyse som er oppdatert for mer presis diagnostisering2.
 • Oversikt over registreringsresultater som er utviklet for å effektivisere arbeidsflyten.
 • Beregninger av rapportparametere som gir legen mer dyptgående data og fleksibilitet i tilpasningen av rapporter.

Garanti og service

Leter du etter service- og garantiinformasjon om ResMed Nox T3s? Finn svarene på spørsmålene i vårt bibliotek.

Utstyre pasientene med Nox T3s

Vanlige spørsmål

Nox T3s beholder alle fortrinnene til den nyeste Nox T3-enheten og har i tillegg følgende forbedrede egenskaper:

 • Nox BodySleep er en nøyaktig søvnfaseindikator som gir en estimering av søvnstadiene (REM-søvn, NREM-søvn og våkenhet).
 • Oppdatert versjon av Noxturnal-programvaren som tilbyr avansert funksjonalitet tilpasset apparatfunksjonene.
 • Forbedret design for økt effektivitet og bedre rengjøring.

Noxturnal v6 er mer intuitiv, har fått et mer moderne grensesnitt og tilbyr en rekke tilleggsfunksjoner:

 • Nox BodySleep-analyse gir bedre AHI-nøyaktighet.
 • PLM-analysen er oppdatert for mer presis diagnostisering.
 • Oversikt over registreringsresultater som er utviklet for å effektivisere arbeidsflyten.
 • Beregninger av rapportparametere som gir legen mer dyptgående data og fleksibilitet i tilpasningen av rapporter.
 • SpO2, puls, pletysmografi.

Nox T3 kan registrere følgende signaler:

 • Toraks- og abdomen-RIP Flow fra nesekateter/masketrykk Snorkesignal Lyd- og snorkekanal 2 ekstra bipolare kanaler (PLM eller EKG eller EMG eller EEG)Posisjon, aktivitet Lys SpO2, puls, pletysmograf.

Nox BodySleep algoritmen i Noxturnal programvaren kan indikere søvnstadier (REM-søvn, NREM-søvn og våkenhet) fra Nox T3s signaler.

 

Nox BodySleep er en avansert metode for å måle hvordan endringer i hjernens tilstand påvirker kroppen fysiologisk. Denne søvnfaseindikatoren:

 • Estimerer stadier med REM-søvn, NREM-søvn og våkenhet.
 • Er basert på opplysninger som er hentet fra Nox RIP-belter i Nox A1 PSG-studiene2.
 • Gir en mer effektiv analyse av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser for nøyaktig diagnostisering.

For å evaluere påliteligheten av Nox BodySleep-algoritmen benyttet Nox Medical en analyse av 77940 perioder med 30 sekunders varighet. Sammenligningen av perioder scoret av Nox BodySleep mot manuelt scorede perioder er vist i grafen under. Med Cohens Kappa-verdi på 0.62 indikerte sammenligningen en betydelig enighet mellom den manuelle scoringen og Nox BodySleep 1.0.

Graf 6: Sammenligning av antall perioder scoret av Nox BodySleep 1.0  versus manuell scoring av 128 pasienter i søvnlaboratorium.

Nei, Nox BodySleep anses IKKE som en metode for direkte måling av hjernetilstander forbundet med våkenhet og søvn, men er en avansert funksjon for å estimere de forskjellige søvnfasene (REM-, NREM-søvn og våkenhet). Den kan ikke erstatte PSG-hypnogram-baserte kliniske beslutninger.

Vennligst se brukerveiledningene for relevant informasjon relatert til advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktene.

Referanser:

 1. Sarah Dietz-Terjung, Amelie Ricarda Martin, Eysteinn Finnsson, Jón Skínir Ágústsson, Snorri Helgason, Halla Helgadóttir, Matthias Welsner, Christian Taube, Gerhard Weinreich, Christoph Schöbel« Proof of principle study: diagnostic accuracy of a novel algorithm for the estimation of sleep stages and disease severity in patients with sleep-disordered breathing based on actigraphy and respiratory inductance plethysmography », Sleep & Breathing, 3 Feb 2021, https://doi.org/10.1007/s11325-021-02316-0
 2. Hanna Ragnarsdóttir, Heiðar Már Þráinsson, Eysteinn Finnsson, Eysteinn Gunnlaugsson, Sigurður Ægir Jónsson, Jón Skírnir Ágústsson, Halla Helgadóttir “BodySleep: Estimating sleep states from respiration and body movements”, Poster Presented at World Sleep 2019, Vancouver.
 3. S Dietz-Terjung, A Martin, C Schöbel,”A Novel Algorithm for the Estimation of Sleep States Based on Breathing and Movement”, Sleep, Volume 43, Issue Supplement_1, April 2020, Page A170, https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa056.442.