KOLS

Det er anslått at 251 millioner personer over hele verden lever med KOLS.Dette fører til en stor sosial og økonomisk belastning på enkeltpersoner, lokalsamfunn og det globale helsesystemet.  ResMed samarbeider med helsepersonell for å utvikle innovative løsninger som kan brukes til effektivt å administrere og følge opp KOLS-pasienter hjemme. 

Eksperten har ordet

Intervju, dr. Chris Carlin, JIVD 2018

Kan automatiske moduser og avstandsoppfølging gjøre det enklere å få behandling og kvalitetspleie med NIV ved KOLS og OHS?  

 Intervju, Pr Gonzalez-Bermejo; ERS 2018

Hvordan forene man med høyintensiv NIV hos KOLS-pasienter hjemme.

Referanser:

  1. World Health Organization. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronicobstructive-pulmonary-disease-(copd) (accessed January 31, 2019).