Søvnapnéskinner (MRD)

Takket være en mengde av klinisk forskning, har søvnapnéskinner i løpet av det siste tiåret blitt anerkjent som en effektiv løsning for snorking, så vel som et alternativ til behandling med CPAP hos pasienter med mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA).1,2,3

I de siste tilfellene er den gjennomsnittlige sykdomslindringen ved behandlingen med søvnapnéskinne, som tar hensyn til både AHI reduksjon og compliance, 51,1 %. Dette er omtrent det samme som er rapportert for CPAP (50 %).4 Disse resultatene stemmer med hypotesen om at behandling med søvnapnéskinne, til tross for å være underlegen CPAP når det gjelder AHI reduksjon, kan ha en tilsvarende justert AHI og effekt på grunn av høyere compliance.4

 

Oppdag Narval CC søvnapnéskinne

Narval CC er en klinisk utprøvd1,2, innovativ og individuelt tilpasset søvnapnéskinne til behandling av pasienter med obstruktiv søvnapné eller pasienter som snorker.

Narval-cc-resmed-snorking -behandling-søvnapnéskinne

Kliniske resultater for Narval CC – ORCADES-studien

sleep-apnoea-quiz
  • The ORCADES study

Evaluering av effektivitet og compliance for søvnapnéskinnen (MRD) Narval CC™: det er formålet med ORCADES, den største multisenterstudien på pasienter med obstruktiv søvnapné-hypopné-syndrom (OSAHS) som behandles med en individuelt tilpasset  MRD. Den pågående studien følger 369 pasienter over en femårsperiode.1 158 pasienter — 43 % av deltakerne i studien — har alvorlig OSAHS (apné-hypopnéindeks (AHI)>30).

Flere innovative løsninger fra ResMed

Våre omfattende diagnostiske løsninger setter søvnlaboratorier i stand til å bruke søvntesting i hjemmet og kompatibel programvare for å administrere effektivt hvert trinn i diagnostikkprosessen.

Se alle ResMed diagnoseløsninger

Apparatene våre er konstruert for å behandle søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, og gir uovertruffen komfort og dokumentert effekt.

Se alle ResMed søvn- og ventilasjonsmaskiner

ResMed-masker er det ledende maskemerket foretrukket av pasienter. Vi har et bredt utvalg av masker innenfor hver kategori som kombinerer lett vekt og komfort med enestående forsegling og tilpasning.

Se alle ResMed CPAP-masker

Referanser:

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines. 
  2.  Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European). 
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).