Nox T3s polygraf med estimering av søvntid| ResMed

Nox T3s

Polygraf med estimering av søvntid

I likhet med forgjengeren er Nox T3s en bærbar søvnmåler som muliggjør hjemmebasert diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Takket være Nox BodySleep, en ny funksjon som er en nøyaktig søvnindikator og en modernisert versjon av Noxturnal-programvaren, inkludert en intuitiv oversikt over resultater og visualisering av søvnstadiene, sørger Nox T3s for nøyaktig diagnostisering.

Oppdag Nox T3s

Nox T3s er en intuitiv anordning for søvntest i hjemmet, som gjør det enkelt for brukerne å forstå hvordan den fungerer. Oppdatert design, et responsivt brukergrensesnitt og brukervennlig hjelp gjør livet enkelt for både pasienter og helsepersonell. Se denne videoen for å lære mer.

Nox BodySleep: den første søvnindikatoren

Nox BodySleep er en metode basert på kunstig intelligens (AI) som klassifiserer hver 30 sekunders sekvens som en fase med REM-søvn, NREM-søvn eller våkenhet. Denne tilnærmingen ble i hovedsak implementert ved å hente ut informasjon fra Nox RIP-belter i Nox A1 PSG-studiene1.

Noxturnal: programvare for behandling av pasientdata

Noxturnal er blitt modernisert med et nytt grensesnitt som lettere kan tilpasses den enkelte leges spesifikke behov og åpne for enda mer effektiv behandling av pasientdata.

 • Nox BodySleep-analyse som gir bedre AHI-nøyaktighet1.
 • PLM-analyse som er oppdatert for mer presis diagnostisering1.
 • Ny oversikt over registreringsresultater som er utviklet for å effektivisere arbeidsflyten.
 • Nye beregninger av rapportparametere som gir legen mer dyptgående data og fleksibilitet i tilpasningen av rapporter.

Garanti og service

Leter du etter service- og garantiinformasjon om ResMed Nox T3s? Finn svarene på spørsmålene i vårt bibliotek.

Utstyre pasientene med Nox T3s

Vanlige spørsmål

Nox T3s beholder alle fortrinnene til den nyeste Nox T3-enheten og har i tillegg følgende forbedrede egenskaper:

 • Nye Nox BodySleep er en nøyaktig søvnindikator som gir en estimering av søvnfasene (REM-søvn, NREM-søvn og våkenhet).
 • Ny, oppdatert versjon av Noxturnal-programvaren som tilbyr avansert funksjonalitet tilpasset de nye apparatfunksjonene.
 • Forbedret design for økt effektivitet og bedre rengjøring.

Noxturnal v6 er mer intuitiv, har fått et mer moderne grensesnitt og tilbyr en rekke nye funksjoner:

 • Nox BodySleep-analyse gir bedre AHI-nøyaktighet.
 • PLM-analysen er oppdatert for mer presis diagnostisering.
 • Ny oversikt over registreringsresultater som er utviklet for å effektivisere arbeidsflyten.
 • Nye beregninger av rapportparametere som gir legen mer dyptgående data og fleksibilitet i tilpasningen av rapporter.
 • SpO2, puls, pletysmografi.

Nox BodySleep er en avansert metode for å måle hvordan endringer i hjernens tilstand påvirker kroppen fysiologisk. Denne søvnindikatoren:

 • Estimerer stadier med REM-søvn, NREM-søvn og våkenhet.
 • Er basert på opplysninger som er hentet fra Nox RIP-belter i Nox A1 PSG-studiene1.
 • Gir en mer effektiv analyse av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser for nøyaktig diagnostisering.

For å vurdere påliteligheten til Nox BodySleep-algoritmen brukte Nox Medical en metode1 basert på beregning av to koeffisienter:

 1. F1-skår som måler nøyaktigheten av en test. Denne koeffisienten har 1 som beste verdi, hvilket anses som perfekt presisjon. 0,804 regnes som et resultat i det absolutte toppsjiktet.
 2. Cohen’s Kappa-koeffisienten måler graden av samsvar mellom forskjellige observatører. Koeffisienten anses som betydelig når den ligger i området 0,61–0,803. I vårt tilfelle er det søvntypene som skal samsvare (våkenhet, NREM og REM).

Metoden ble evaluert på det kliniske PSG-datasettet ved å bruke 5-fold kryssevaluering og et skjult testsett, og resultatene var som følger:

Nox Bodysleep Key figures

Etter beregningen var gjennomsnittlig F1-skår = 0,88 og Cohen‘s Kappa = 0,74 for testsettet og 0,75 for kryssvalidering. Disse koeffisientene anses derfor som betydelige, og Nox BodySleep-algoritmen anses dermed som pålitelig.

Ytterligere tester2 ble utført i tillegg for å bevise nøyaktigheten til Nox BodySleep-algoritmen. Denne valideringen ble utført i sammenligning med polysomnografiopptak, i et søvnlaboratorium med pasienter med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.

Resultatene ble vurdert ved hjelp av deskriptive statistiske metoder (IBM SPSS Statistics 25.0), gitt en generell nøyaktighet på 0,8 og en Cohen’s Kappa på 0,7. Forfatterne av studien anser disse koeffisientene som betydelige og konkluderer med at algoritmen viser en god diagnostisk nøyaktighet for estimering av søvnfaser og viktige søvnparametere.

Nei, Nox BodySleep anses IKKE som en metode for direkte måling av hjernetilstander forbundet med våkenhet og søvn, men er en avansert funksjon for å estimere de forskjellige søvnfasene (REM-, NREM-søvn og våkenhet). Den kan ikke erstatte PSG-hypnogram-baserte kliniske beslutninger.

Relatert produkt

Tilkoblet polysomnografiapparat for søvnstudier

Les mer

Programvareløsning for søvnanalyse og -rapportering for registreringssystemene Nox A1 og T3

Les mer

Referanser:

1 Hanna Ragnarsdóttir, Heiðar Már Þráinsson, Eysteinn Finnsson, Eysteinn Gunnlaugsson, Sigurður Ægir Jónsson, Jón Skírnir Ágústsson, Halla Helgadóttir «BodySleep: Estimating sleep states from respiration and body movements», poster presentert på World Sleep 2019, Vancouver.

2 S Dietz-Terjung, A Martin, C Schöbel,«A Novel Algorithm for the Estimation of Sleep States Based on Breathing and Movement», Sleep, Volume 43, Issue Supplement_1, april 2020, side A170, https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa056.442.

3 Danker-Hopfe H, Anderer P, Zeitlhofer J, Boeck M, Dorn H, Gruber G, Heller E, Loretz E, Moser D, Parapatics S, Saletu B, Schmidt A, Dorffner G., «Interrater reliability for sleep scoring according to the Rechtschaffen & Kales and the new AASM standard», Journal of Sleep Research, vol. 18, no. 1, s: 74–84.

4 Tataraidze A, mfl. Sleep stage classification based on respiratory signal (2015).

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]