Bruk av ozonapparater sammen med ResMed-produkter - ResMed Norge

Bruk av ozonapparater sammen med ResMed-produkter

ResMed har kunngjort en oppdatering av sin begrensede garanti som kan påvirke din eventuelle beslutning om å bruke et ozonapparat sammen med ResMed-apparatet og -masken din. Les gjennom detaljene i denne oppdateringen nedenfor.

ResMeds brukerveiledninger gir pasienter anbefalinger om den regelmessige rengjøringen av apparater, komponenter og masker fra ResMed. Enkelte pasienter velger å rengjøre og/eller desinfisere utstyret på andre måter. Med den økte bruken av ozonapparater har ResMed observert at langvarig og gjentatt bruk av et ozonapparat kan føre til interne skader på et ResMed-apparat.

Garantioppdatering: Med virkning for salg av ResMed-produkter fra og med 1. februar 2020 vil ResMeds begrensede garanti ikke gjelde skade på ResMed-produkter som skyldes bruk av ozonapparater.

ResMed tar ikke stilling til hvorvidt man bør bruke ozonapparater. Det er opp til hver enkelt pasient å veie fordelene ved å bruke et ozonapparat mot sannsynligheten for potensiell skade på ResMed-utstyret. ResMed oppdaterer rengjøringsanvisningene i sine brukerveiledninger og ber deg lese disse anvisningene. Hvis du har flere spørsmål, kan du gjerne kontakte produsenten av ozonapparatet du for tiden bruker. Kontakt legen din hvis du trenger medisinsk rådgivning.