Leve med søvnapné

Hold fokus på hvorfor du bruker behandlingsutstyret. Hvordan kan det hjelpe deg med å leve det livet du vil ha? Her er noen verktøy og tips for å hjelpe deg å etterleve behandlingen.

Finn riktig informasjon med myAir

For Rose utgjør myAir forskjellen. Med tilgang til daglige søvndata og råd opplever hun at søvnapnébehandlingen er enklere og føler seg trygg.*

* Denne pasienthistorien er en ekte og dokumentert redegjørelse av den enkeltes behandlingsrespons. Utfall og resultater kan variere, og den enkeltes respons antyder eller garanterer ikke at andre vil få den samme eller en lignende opplevelse. Snakk med helsepersonell for mer informasjon.