Du følte deg svært søvnig i uken som gikk – Bli kjent med Insight 3 - ResMed Norge

 

Fordeler med CPAP

Noen merker kanskje fordelene ved CPAP-behandling umiddelbart. For andre kan det ta litt lengre tid.

Visste du dette?

Brukere rapporterte om redusert søvnighet innen 28 dagers bruk av ResMeds CPAP-behandling.

Hvor lang tid tar det før jeg merker endring?

Brukere som svarte «moderat søvnig» før de begynte med behandling, rapporterte at de følte seg mindre søvnige da det samme spørsmålet ble stilt 28 dager inn i CPAP-behandlingen. Mange av disse brukerne merket til og med endring i løpet av de første 7 dagene.1

Brukere som deg

Vi samlet inn data fra nærmere 18 000 myAir-brukere som ble bedt om å vurdere sin egen søvnighet på dagtid etter en 5-punkts skala før de begynte med behandlingen. De samme myAir-brukerne ble stilt det samme spørsmålet hver uke i fire uker for å gi en egenvurdering av søvnigheten på dagtid.

På hjelpsiden for myAir finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktet.

Referanser:

  1. Cistulli mfl. Influence of Patient Reported Outcomes on Positive Airway Pressure (PAP) Treatment Adherence in Obstructive Sleep Apnea (OSA). ATS Abstract 2021.

Fraskrivningsklausul:

CPAP er indikert for behandling av obstruktiv søvnapné. Dette innholdet er ikke ment å erstatte profesjonell helsehjelp og skal ikke brukes som helsehjelp eller personlig rådgivning. Kontakt alltid lege eller annet kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål som gjelder helsen eller en medisinsk tilstand.