Du følte deg ekstremt søvnig i uken som gikk – Bli kjent med Insight 1

 

Fordeler med CPAP

Finn ut hvordan behandling kan gi deg et helt annet energinivå …

Hvor lang tid tar det før jeg merker endring?

Over 90 % av brukene som svarte «ekstremt søvnig» før de begynte med behandling, rapporterte at de følte seg mindre søvnige da det samme spørsmålet ble stilt 28 dager inn i CPAP-behandlingen.1

Brukere som deg

Vi samlet inn data fra nærmere 18 000 myAir-brukere som ble bedt om å vurdere sin egen søvnighet på dagtid etter en 5-punkts skala før de begynte med behandlingen. De samme myAir-brukerne ble stilt det samme spørsmålet hver uke i fire uker for å gi en egenvurdering av søvnigheten på dagtid.

På hjelpsiden for myAir finner du relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas hensyn til før og under bruken av produktet.

Referanser:

  1. Cistulli mfl. Influence of Patient Reported Outcomes on Positive Airway Pressure (PAP) Treatment Adherence in Obstructive Sleep Apnea (OSA). ATS Abstract 2021.

Fraskrivningsklausul:

CPAP er indikert for behandling av obstruktiv søvnapné. Dette innholdet er ikke ment å erstatte profesjonell helsehjelp og skal ikke brukes som helsehjelp eller personlig rådgivning. Kontakt alltid lege eller annet kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål som gjelder helsen eller en medisinsk tilstand.