Pasienthjelp for AirMini | ResMed

AirMini-hjelp

Produktkoder: AirMini startsett uten maske (38122)

< Tilbake til produktside

Hvordan setter jeg opp AirMini apparatet mitt

Hvordan vedlikeholder/rengjør jeg AirMini

Hvordan legge til valgfri fukting på AirMini-apparatet mitt?

Hvordan setter jeg opp AirMini apparatet mitt

 • Den første gangen du parer maskinen med smartenheten din, må du verifisere den ved å angi den firesifrede nøkkelen du finner på undersiden av maskinen. Alternativt kan du bruke smartenhetens kamera til å fotografere maskinens QR-kode, som står på undersiden av maskinen.
 • Når koblingen er opprettet, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling i øverste høyre hjørne av skjermbildet.

 • Skjermbildet Sleep (Søvn) åpnes ved å trykke på Sleep (Søvn) under fanen Navigation (Navigasjon).
 • Skjermbildet Sleep (Søvn) er delt i to faner, Therapy (Behandling) og Mask Fit (Masketilpasning). Du kan veksle mellom skjermbildet Therapy (Behandling), der du har tilgang til komfortinnstillingene, og skjermbildet Mask Fit (Masketilpasning), der du kan kontrollere om lekker luft fra masken.
 • Trykk på Start i skjermbildet Therapy (Behandling) for å starte behandling.
 • Trykk på Stop (Stopp) i samme meny for å avslutte behandling.

 • Åpne skjermbildet Sleep (Søvn) og klikk på alternativer i skjermbildet Therapy (Behandling).
 • Trykk på innstillingen du vil justere.
 • Bruk spinneren eller bryterne til å velge ønsket innstilling.
 • Gjenta prosessen for så mange innstillinger som nødvendig.

 • Skjermbildet Dashboard (Dashbord) åpnes ved å trykke på Dashboard (Dashbord) under fanen Navigation (Navigasjon). Hvis AirMini-maskinen er koblet til AirMini-appen, viser dashbordet oppsummeringsdata og registrert søvn for den siste behandlingsøkten.
 • Du får også tilgang til opplysninger om registrert søvn fra tidligere ved å klikke på rullegardinpilen ved siden av gjeldende dato.
 • Klikk på en hvilken som helst behandlingsøkt for å vise søvnregistreringen og søvndataene for den aktuelle datoen.

Her er mer informasjon

Å skifte ut utstyret for din ResMed CPAP- eller Bilevel-behandling er enkelt og hjelper deg med å sikre effektiv søvnapnéterapi.

Regelmessig rengjøring vil holde fukteren i god stand og gi deg en friskere behandlingsopplevelse.

Med myAir kan du lett følge med på fremgangen og bli motivert til å få gode resultater.

Relaterte produkter

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning

Les mer

Førsteklasses behandlingsapparat med automatisk trykktilpasning spesielt utviklet for kvinnelige pasienter.

Les mer

Administrer og følg med på AirMini-apparatet og søvnapnébehandlingen.

Les mer