Om ResMed

Hos ResMed baner vi vei for innovative løsninger som behandler og holder mennesker ute av sykehuset, som lar dem leve sunnere og gir dem en bedre livskvalitet. Våre teknologier for digital helse og skybaserte medisinske enheter gir bedre pleie av mennesker med søvnapné, KOLS og andre kroniske sykdommer. Våre omfattende programvareplattformer for helse- og omsorgsinstitusjoner støtter profesjonelle og omsorgsytere som hjelper mennesker med å holde seg friske i hjemmet eller på et annet omsorgssted. Ved å skape muligheter for bedre pleie forbedrer vi livskvaliteten, reduserer påvirkningen av kroniske sykdommer og reduserer kostnader for forbrukere og helsevesenet i mer enn 140 land.

Lederteamet

Hos ResMed mener vi at hvert pust gir en mulighet til å bidra til en positiv endring i menneskers liv. Vi har bidratt til å endre liv siden 1989, og vår logo reflekterer denne filosofien.

Pulskurven som beveger seg fra blått til rødt symboliserer overgangen fra dårlig oksygenert blod til godt oksygenert blod, som skjer ved hvert pust og pulsslag. Men det viser også grunnen til at vi er her i dag som organisasjon: for å gi hvert pust en sjanse til en positiv endring. ResMed (NYSE:RMD) forbedrer liv med våre prisvinnende medisinske apparater, og våre nyskapende softwareløsninger forbedrer diagnostikk, administrasjon og behandling av søvnapné, KOLS og andre kroniske sykdommer.

ResMed er ledende innen fjernmonitorering globalt, med mer enn 3 millioner fjernmonitorerte pasienter hver dag. Våre 5000 dedikerte medarbeidere er opptatt av å skape verdens beste teknologidrevne selskap innen medisinsk utstyr, og dermed øke livskvaliteten, redusere utvikling av kronisk sykdom og senke helsekostnader i mer enn 100 land.

Vår strategi er å endre 250 millioner liv i 2025. Målet vårt er å levere livsforbedrende produkter og fjernmonitoreringsløsninger til pasienter over hele verden som lider av søvnapné eller respirasjonslidelser, samt å spre bevissthet om disse lidelsene og behandlingene.

Målet er todelt:
1. Å gi livsforbedrende behandling og bidra til rett diagnose for pasienter med søvnapne, KOLS og andre respirasjonslidelser, og
2. Tilby fjern- og selvmonitorering via våre behandlingsapparater for å forbedre pasientens behandlingsresultater og helse, og øke klinikerens effektivitet av pasientmengden.

Vi selger en omfattende produktserie i mer enn 120 land over hele verden, både gjennom direkte kontorer og distributører. I tillegg er mer enn 4 millioner ResMed- apparater nettilkoblet og sender data til klinikere og pasientene selv for å forbedre deres behandlingsopplevelse, etterlevelse og generelle helse.

Vi gir 7% av vår årlige omsetning til forskning og utvikling, og har som mål å fremme innovativ teknologi innen søvn- og respirasjonsmedisin. Vi vil kommersialisere nyskapende produkter som inkluderer de de nye teknologiene over hele verden, og vil til enhver tid utøve de strengeste standarder for etikk og kvalitet.

I 1981 beskrev og utviklet Professor Colin Sullivan og kolleger ved University of Sydney behandlingen CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk), den første vellykkede ikke-invasive behandlingen for OSA (obstruktiv søvnapné).

Etter å ha publisert de vellykkede resultatene i Lancet, lette Sullivan, som hadde patentert teknologien, etter en partner som kunne bidra til å kommersialisere denne livsendrende teknologien. I 1986 tok han kontakt med Chris Lynch, administrerende direktør for Baxter Centre for Medical Research og daglig leder for forskning og utvikling for Baxter Healthcare. Han tok igjen kontakt med Baxter-kollega Dr. Peter Farrell.

I 1987 investerte Farrell, på vegne av Baxter, i Sullivans teknologi for å utvikle CPAP-prototypen videre og utføre forsøk på en gruppe pasienter med alvorlig søvnapné. I 1989, etter at Baxter bestemte seg for å ikke gå inn på søvnapné-markedet av en rekke årsaker, grunnla Farrell ResMed (kort for “Respiratory Medicine”) for å kjøpe Sullivans søvnteknologi fra Baxter, og for å kommersialisere sin prototype CPAP-enhet for å muliggjøre skalerbar enhetsproduksjon – det vil si å kunne gi CPAP til hele verden.

Siden den gang har ResMed innfridd Farrells løfte: å gjøre CPAP-masker, CPAP-maskiner og livsstøttende ventilatorer for hjemmebruk mer komfortable, stillere og mer brukervennlige. De har også blitt verdensledende innen programvare for fjern- og selvmonitorering, og har mer enn tre millioner pasienter verden rundt som følges eksternt av klinikere. Programvaren har vist seg å øke pasientens behandlingsetterlevelse og klinikerens effektivitet.

Nylige produkter som er verdt å merke seg er:

·    2017: AirTouch F20, en fullmaske med minneskum som gir revolusjonerende komfort

·    2017: AirMini, verdens minste CPAP-maskin som veier mindre enn en halv kilo, med vannfri fukting og som betjenes med en smarttelefon-app

·    2016: AirFit 20 nasal og fullmaske med InfinitySeal-silikonputer, som har vist seg å passe til henholdsvis 99 og 97 prosent av brukerne1-4

·    2015: S+, verdens første nullkontakt-søvnsporer (neste generasjons sporer er SleepScore Max, som ble lansert i november 2017 av SleepScore Labs, et felles foretak mellom ResMed, Dr. Oz og Pegasus Capital)

·    2014: Air10-serien av CPAP-apparater som er mindre, stillere og har mulighet for fjernmonitorering

·    2014: AirSense 10 AutoSet for Her, verdens eneste CPAP som er designet for å behandle kvinnespesifikk, mild-til-moderat obstruktiv søvnapné

·    2014: Astral, en lett, bærbar, livsstøttende ventilator for bruk i hjemmet. I 2016 ble den verdens første ventilator med skytilkoblet ekstern overvåking

Omsetning for ResMeds første regnskapsår i 1990 var mindre enn 1 million USD, og det var bare 9 ansatte. I juli 2017 er ResMed et S&P 500-selskap med en markedsverdi på over 10 mrd USD, og en årlig omsetning på mer enn 2 mrd USD. Det har mer enn 6 000 ansatte globalt, og driver i mer enn 120 land.

ResMed-grunnleggeren Peter Farrell er i dag styreleder i ResMed. Hans sønn, Michael “Mick” Farrell har vært ansatt i ResMed i mer enn 15 år, og har vært administrerende direktør siden 2013.

ResMeds misjonserklæring

ResMed endrer liv ved å utvikle, produsere og distribuere innovative medisinske apparater og nettbaserte programvareløsninger, slik at man bedre kan diagnostisere og behandle søvnrelaterte respirasjonslidelser, KOLS og andre viktige kroniske sykdommer.

Ansvar

Alle ledernivåer og ansatte er ansvarlige for å minimere påvirkningen på miljøet som et resultat av ResMeds virksomhet.

Erklæring om miljøpolitikk

ResMed er forpliktet til å samarbeide med våre ansatte, leverandører og kunder for å beskytte miljøet og, ved å gjøre dette, systematisk redusere kostnadene våre. Vi søker å oppnå dette ved å:

  • Eliminere unødvendig avfall i alle våre systemer og prosesser, som for eksempel å minimere bruken av naturressurser
  • Minimere forurensning, spesielt vårt ikke-biologisk nedbrytbare avfall til depot
  • Designe og utvikle produkter med redusert miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.
  • Øke våre ansattes bevissthet om miljøpåvirkningen av deres beslutninger og handlinger
  • Overvåke vår miljøprestasjon og samarbeide med ansatte, leverandører og tilsynsorganer for å gjennomføre kontinuerlige forbedringer
  • Overholde våre forpliktelser, inkludert gjeldende føderale, statlige, og lokale lover og forskrifter samt relevante internasjonale programmer som tar sikte på å redusere skadelige forurensende stoffer

ResMed's logo

Hos ResMed mener vi at hvert pust er en gave. Helt siden vi begynte med vår banebrytende behandling av søvnapné i 1989 har målet vårt vært å levere livsforbedrende produkter og løsninger til pasienter med søvnapné og andre respirasjonslidelser over hele verden, og å spre bevissthet om disse lidelsene og behandlingene.

ResMeds signaturlogo som viser blå-til-rød pulskurve, fremstiller ett enkel sunt åndedrag – som er målet vårt for alle søvnapné- og ventilasjonspasienter. Den symboliserer hvordan blodet vårt oksygeneres med hvert pust og hjerteslag, og representerer årsaken til at ResMed er her i dag: å gjøre hvert pust til en ny mulighet for positiv endring