Global leder innen digital helse

ResMed baner vei for innovative løsninger som behandler og holder mennesker ute av sykehuset, som lar dem leve sunnere og gir dem en bedre livskvalitet. Våre teknologier for digital helse og skybaserte medisinske løsninger gir bedre pleie av mennesker med søvnapné, KOLS og andre kroniske sykdommer.

Informasjon om en annen produsents tilbakekalling av produkter (juni 2021)

Mandag 14. Juni 2021 gikk en annen produsent ut i USA med et tilbakekallingsvarsel og i resten av verden med et sikkerhetsvarsel (FSN) for enkelte CPAP og ventilasjonsapparater. ResMeds apparater er ikke påvirket av denne tilbakekallingen og er trygge å bruke for pasienter. ResMeds apparater bruker et annet type lyddempende materiale enn det som brukes hos den gjeldende produsenten.

Pasientenes trygghet er ResMeds fremste mål.

Vårt mål

Ved å utvikle bedre behandlingsløsninger øker vi livskvaliteten samtidig med at konsekvensene av kroniske sykdommer og kostnader til behandling reduseres for forbrukere og helsevesen i mer enn 140 land.

17mill+ nettilkoblede apparater

137mill+ liv forbedret, siste 12 mnd

11.5 mrd+ netter med søvn- og ventilasjonsdata

4mill+ CPAP-brukere har registrert seg for myAir

Vår drivkraft for innovasjon

Våre omfattende softwareplattformer for oppfølgning utenfor sykehus støtter helsepersonell og omsorgspersonale som hjelper mennesker å holde seg friske hjemme eller på et annet egnet sted.

7-8% reinvestert i forskning og utvikling

8,900+ patenter og design

Søvnapné

Det er estimert at 936 millioner mennesker lider av søvnapné, eller så trange luftveier at det fører til at man våkner opp når kroppen hiver etter luft gjentatte ganger om natten.1

ResMed tilbyr: CPAP-behandling som er mindre, stillere, mer komfortabel, og mer tilkoblet.

  • 4% færre innlagte og akuttbesøk for hver times søvn med CPAP2
  • 39% lavere dødelighetsrate når søvnapne behandles med CPAP3
  • 87% pasientadherence ved fjern- og selvmonitorering4

Lær mer om søvnapné:

KOLS og lungesykdommer

380 millioner mennesker er estimert å lide av kronisk obstruktiv lungesykdom,5 verdens tredje ledende dødsårsak.6

ResMed tilbyr: Verdens mest komplette løsningssystem gjennom hele pasientens forløp.

  • Nettilkoblede invasive, non-invasive og bilevel ventilasjonsapparater.
  • Non-invasiv ventilasjon (NIV) reduserer ett års risiko for død med 76%7
  • Propeller Health’s digitale helseplattform er kompatibel med de fleste KOLS- og astmainhalatorer. Det bidrar til å øke medisinoverholdelsen med 58 %8, redusere KOLS-relaterte akuttbesøk med 45 %9, og redusere astma-relaterte akuttbesøk og sykehusinnleggelser med 57 %10

 

Lær mer om KOLS:

#125 on list of “Management Top 250” companies (2019)

#1 large Healthcare Equipment & Services company, #18 overall out of 690 (2019)

“Dealmaker of the Year” (2019)

Lederteamet

ResMeds ledelsesteam holder de høyeste standarder når det gjelder etikk og profesjonell integritet, noe som fører til et flott samarbeid med våre kunder, leverandører og globale ResMed-team.

 

Se våre produkter

Bli kjent med våre masker til søvnapné- og ventilasjonsapparater

Les mer

Bli kjent med våre CPAP- og ventilasjonsapparater

Les mer

Bli kjent med våre programvareløsninger for pasientbehandling

Les mer

Referanser

1. Benjafield AV et al. Lancet Respir Med 2019
2. Kirsch DB et al. J Clin Sleep Med 2019
3. Pepin JL et al. Chest 2022

4. Malhotra A et al. Chest 2018
5. Adeloye D et al. J Glob Health 2015
6. WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. Accessed Jun 19, 2020.
7. Garcia-Aymerich J et al. Thorax 2006
8. Van Sickle D et al. Eur Resp J 2016
9. Brazeal T et al. Abstract at European Respiratory Society 2021
10. Merchant R et al. World Allergy Organ J 2018