Dedikert til datasikkerhet, personvern, etterlevelse og kvalitet| ResMed

Trust Centre

Data er viktig. Det setter oss i stand til å løse problemer, arbeide effektivt, bygge tillit, støtte uavhengighet og levere bedre behandling.

Data er også påkrevd for å drive en lovlig og effektiv virksomhet innenfor dagens helsevesen. EUs forordning om medisinsk utstyr (MDR) styrker eksisterende forpliktelser som pålegger ResMed å samle inn, registrere og analysere data fra medisinske apparater for å sikre at vi kan håndtere risikoer og forbedre apparatenes ytelse, sikkerhet og brukervennlighet. En annen EU-forordning, Personvernforordningen (GDPR), styrer måten vi samler inn, lagrer og behandler data på, for å sørge for at dataene forblir sikre og private.

Våre etiske verdier og faglige integritet tvinger oss til å opprettholde høye standarder for etterlevelse av lover og forskrifter, datasikkerhet og pasienters personvern. Hvis vi må samle inn data, skal vi sørge for at de er sikre og beskyttede, for vi tar ansvaret overfor pasienter, kliniske samarbeidspartnere og andre interessenter svært alvorlig. Data er viktig, og det er tillit også.

Stol på at ResMed ivaretar personvernet på en trygg måte

Helsevesenet er i økende grad datadrevet. Nye teknologier, herunder innsamling av virkelighetsdata, avansert dataanalyse og maskinlæring, danner grunnlaget for forbedringer av sikkerhet, kvalitet og produktytelse som ikke kan oppnås må noen andre måter. Men personopplysninger, og spesielt helseopplysninger, er sensitiv informasjon, og vi ønsker derfor å være gjennomsiktige med hensyn til hvordan de samles inn, lagres og beskyttes.

Når du samarbeider med ResMed, har du en samarbeidspartner som:

Har robuste verdier. Vi er dedikerte til etterlevelse, sikkerhet, kvalitet, ytelse, gjennomsiktighet og ansvarlighet, og til å opprettholde de høyeste standardene for etikk og faglig integritet.

Tar ansvaret alvorlig. Vi implementerer strenge protokoller for sikkerhet og personvern for å kunne behandle data fra millioner av apparater og brukere, på en trygg og sikker måte.

Respekterer strenge standarder. Vi retter oss etter relevante forskrifter og de beste uavhengige standarder for sertifisering.

Investerer i kvalitet. Vi monitorerer proaktivt den reelle ytelsen til apparatene og løsningene våre for å sørge for at de leverer den kvalitet, sikkerhet og brukervennligheten som pasientene forventer.

Er en pådriver for innovasjon. Vi bygger opp sterke, sikre og digitalt tilkoblede økosystemer som fører pasientbehandlingen fremover, raskere.

Setter menneskene i første rekke. Vi er innforstått med at den virkelige drivkraften, selv i et datadrevet miljø, er menneskene, pasientene og de personlige relasjonene som inspirerer oss hver dag.

Vår etterlevelse av forordninger som MDR og GDPR støtter din evne til å drive effektivt og med full etterlevelse i det moderne helsevesenet, samtidig som at dataene er trygge og private.

Våre team av eksperter har en proaktiv tilnærming til håndteringen av de komplekse utfordringene som informasjonssikkerhet fra ende til ende fører med seg. Vi respekterer regulatoriske krav og beste praksiser for å opprettholde konfidensialiteten og beskytte dataenes integritet.

Våre sikre, sertifiserte systemer og prosesser ivaretar personvernet og konfidensialiteten til sensitive pasientopplysninger og hjelper deg å etterleve forpliktelsene som gjelder for helsedata under GDPR.

Vårt robuste kvalitetssikringssystem ivaretar og forbedrer sikkerheten, brukervennligheten og ytelsen til våre medisinske apparater og digitale løsninger slik at du kan føle deg trygg på behandlingen du gir.