Vanlige symptomer på søvnapné

Det er viktig å gjenkjenne symptomene på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB), obstruktiv søvnapné og sentral søvnapné hos pasienter.

Ett av symptomene på obstruktiv søvnapné som er lettest å gjenkjenne er snorking, selv om mange pasienter ignorerer dette tegnet eller forstår ikke at det kan være et symptom på en mer alvorlig lidelse.

Andre symptomer på søvnapné kan inkludere:

 • overdreven søvnighet på dagtid (EDS)
 • dårlig konsentrasjon
 • hodepine på morgenen
 • nedstemthet
 • svetting om natten
 • vektøkning
 • tretthet
 • glemskhet
 • seksuelle funksjonsforstyrrelser
 • nattlig vannlating

Hvis pasienten utviser noen av disse symptomene, er det viktig å snakke med dem om søvnapné og anbefale en søvntest.

Det er imidlertid ikke sikkert at disse symptomene på obstruktiv søvnapné har noe med søvnapné å gjøre. Så det er viktig at det stilles riktig diagnose.

Symptomer på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser påvirker også opptil 3 %1 av barn, med vanlige symptomer som:

 • snorking til vanlig (omfatter omtrent 3,2–12 %1,2 av barn)
 • høylytt pusting / økt pustearbeid
 • opphold i pusting med høylytt gjenopptak av pusting
 • kronisk munnpusting
 • atferdsproblemer, som hyperaktivitet og aggressivitet
 • rastløs søvn

Det finnes en rekke risikofaktorer som kan predisponere barn for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, herunder:

 • Adenotonsillær hypertrofi
 • Misdannelse av kraniet eller ansiktsskjelettet
 • Medfødte syndromer (f.eks. Downs, Marfans, Pierre Robin sekvens, akondroplasi)
 • Fedme

Hvis det observeres symptomer på søvnrelaterte respirasjonslidelser hos et barn, er det viktig å enten henvise barnet til en barnesøvnlege og/eller anbefale en søvntest for å fastslå om han/hun har en respirasjonslidelse.

Finn ut hvordan du ber om en søvntest.

Referanser:

 1. Gislason T, et al. Chest. 1995
 2. Castronovo V, et al. J of Pediatrics. 2003